Suzanne_van_reedtS.M.P. van Reedt Dortland
Uitgangspunt is dat partijen in beginsel aan de uitkomsten van een gezamenlijk expertiserapport gehouden zijn. Onder welke omstandigheden kunnen partijen niet aan een gezamenlijke rapportage worden gehouden?
 
Gratis attendering!

Ontvang (twee)wekelijks een attendering om continu bij te blijven.


Rechtspraak indienen

Bent u in het bezit van een belangwekkende uitspraak die (nog) niet is gepubliceerd op rechtspraak.nl? Deze uitspraak kunt u ter publicatie op deze website aanbieden.