Jasper_keizerJ.G. Keizer
In hoeverre kan en mag de rechter bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld rekening houden met de bijzondere persoonlijke gevolgen van letsel op het leven van de benadeelde?
 
Gratis attendering!

Ontvang (twee)wekelijks een attendering om continu bij te blijven.


Rechtspraak indienen

Bent u in het bezit van een belangwekkende uitspraak die (nog) niet is gepubliceerd op rechtspraak.nl? Deze uitspraak kunt u ter publicatie op deze website aanbieden.