prof. mr. dr. S.D. Lindenbergh (hoofdredacteur)

Siewert_lindenbergh

Siewert Lindenbergh is als hoogleraar privaatrecht werkzaam aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij verricht onderzoek voornamelijk op het gebied van het verbintenissenrecht, aansprakelijkheidsrecht, schadevergoedingsrecht en personenschaderecht. Onderwijs verzorgt hij in de master Privaatrecht en in de master Aansprakelijkheid & Verzekering. Daarnaast is Siewert onder meer hoofddocent in de Grotiusopleiding Personenschade en in de Specialisatieopleiding voor advocaten voor slachtoffers van Ernstige Gewelds- en Zedenmisdrijven en is hij lid van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

mr. drs. I. van der Zalm (hoofdredacteur)

Ilona_van_der_zalm_2

Ilona van der Zalm is als wetenschappelijk docent en onderzoeker werkzaam aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en studeerde zowel economie als rechten aan diezelfde universiteit. Zij treedt als docent op in onder meer de master Aansprakelijkheid en Verzekering en schrijft een proefschrift over overlijdensschade. Daarnaast publiceert Ilona met enige regelmaat artikelen en annotaties op het gebied van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht.

mr. Y. Bosschaart

Yoni_bosschaart

Yoni Bosschaart heeft aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam zowel de master Privaatrecht als de master Aansprakelijkheid en Verzekering afgerond. Sinds september 2016 is zij als advocaat werkzaam bij Aantjes Zevenberg Advocaten en heeft zij zich gespecialiseerd in het letselschaderecht en het algemeen aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast schrijft Yoni annotaties op het gebied van het letselschaderecht.

 

Yoni's werkzaamheden voor PS Updates bestaan uit het selecteren van Europeesrechtelijke uitspraken op het gebied van personenschade.

mr. E.S. Engelhard

Evelien_engelhard

Evelien Engelhard is zowel privaatrechtelijk als strafrechtelijk afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is nu aan de Erasmus Universiteit Rotterdam verbonden als promovenda bij de sectie Burgerlijk Recht. Zij doet onderzoek naar succesfactoren in de afwikkeling van letselschadeclaims in verschillende landen: Nederland, Engeland, Ierland en de Verenigde Staten. Daarnaast is Evelien (mede)auteur van diverse artikelen met betrekking tot het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht.

 

De werkzaamheden van Evelien voor PS Updates bestaan voornamelijk uit het doornemen van annotaties voor plaatsing op de website.

M. de Groot

Melissa_de_groot

Melissa de Groot is sinds september 2017 verbonden als wetenschappelijk docent bij de sectie Burgerlijk Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

Melissa's werkzaamheden voor PS Updates bestaan voornamelijk uit het selecteren van de relevante literatuur.

mr. M.R. Hebly

Marnix_hebly

Marnix Hebly is sinds begin 2012 werkzaam in het privaatrechtelijk onderwijs en onderzoek. In zijn onderzoek richt hij zich op het verbintenissenrecht, in het bijzonder op het schadevergoedingsrecht. Marnix is (mede)auteur van diverse artikelen, annotaties en rapporten over onder meer verhaal van (personen)schade via het strafrecht en aansprakelijkheid voor gezondheidsschade door asbestblootstelling. Daarnaast schrijft hij regelmatig over contractenrechtelijke onderwerpen. In september 2014 is hij gestart met zijn promotieonderzoek, dat zich richt op aspecten van tijdsverloop bij de begroting van schade.

 

De werkzaamheden van Marnix voor PS Updates bestaan voornamelijk uit het doornemen van annotaties voor plaatsing op de website.

M. van den Heuvel

Merel_van_den_heuvel

Merel van den Heuvel studeert Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit. Daarnaast is zij sinds medio 2016 werkzaam als student-assistent bij de sectie Burgerlijk Recht van de Erasmus Universiteit. Zij bevindt zich momenteel in het derde en laatste jaar van haar bachelor.

 

Merels werkzaamheden voor PS Updates bestaan uit het selecteren van civiel- en strafrechtelijke uitspraken, ondersteuning bieden bij de voorbereidingen voor de wekelijkse nieuwsbrief en het plaatsen van nieuwsitems. 

J.J. Kempkes

Janou_kempkes

Janou Kempkes heeft Rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Sinds september 2018 werkt zij als student-assistent bij de sectie Burgerlijk Recht van ESL. Zij is momenteel bezig met de master Recht van de Gezondheidszorg en is voornemens om het volgende collegejaar nog een jaar Privaatrecht te studeren.

 

De werkzaamheden voor PS Updates van Janou bestaan uit het selecteren van civiel- en strafrechtelijke uitspraken, ondersteuning bieden bij de voorbereidingen voor de wekelijkse nieuwsbrief en het plaatsen van nieuwsitems. 

mr. J.L.M. Limpens

Jeanette_limpens

Jeanette Limpens volgde de master Aansprakelijkheid en Verzekering aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is sinds augustus 2016 werkzaam als juridisch adviseur bij JuriZorg. Jeanette is geïnteresseerd in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht; in het kader van haar werkzaamheden schrijft zij regelmatig blogs over onderwerpen binnen dit rechtsgebied.

 

Jeanette's werkzaamheden voor PS Updates bestaan uit het selecteren van ‘andersoortige’ uitspraken (o.a. de Centrale Raad van Beroep en het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening).

mr. J.K. Stam

Joost_stam

Joost Stam heeft de master Privaatrecht afgerond aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij was daar sinds augustus 2015 voor drie jaar als wetenschappelijk docent verbonden aan de sectie Burgerlijk recht. Hij werkt momenteel als docent bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht.

 

De werkzaamheden van Joost voor PS Updates bestaan voornamelijk uit het doornemen van annotaties voor plaatsing op de website.

mr. F.M. Ruitenbeek-Bart

Femke_ruitenbeek

Femke Ruitenbeek-Bart studeerde Nederlands recht (privaatrecht) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na ruim 14 jaar werkzaam te zijn geweest in de advocatuur (Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn) doet zij sinds oktober 2016 promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit. Femke is (mede)auteur van diverse artikelen, annotaties en handboeken, voornamelijk op het terrein van het letselschaderecht.

 

Femke neemt deels het selecteren van uitspraken en vullen van de nieuwsbrief van PS Updates op zich en neemt daarnaast annotaties door voor plaatsing op de website.

mr. A.I. Schreuder

Aster_schreuder

Aster Schreuder volgde de master Aansprakelijkheid en Verzekering aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is sinds september 2014 werkzaam aan dezelfde universiteit, eerst als docent en nadien als promovenda. Zij heeft diverse publicaties op haar naam staan, hoofdzakelijk op het terrein van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. 

 

De werkzaamheden van Aster voor PS Updates bestaan voornamelijk uit het doornemen van annotaties voor plaatsing op de website.

mr. J.H.G. Verweij-Hoogendijk

Hilde_verweij_hoogendijk

Hilde Verweij-Hoogendijk heeft de master Privaatrecht afgerond aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is sinds augustus 2015 als wetenschappelijk docent verbonden aan de sectie Burgerlijk Recht. Zij is coördinator van de master Aansprakelijkheid en Verzekering en de minor Dood en Letsel voor Bachelor 3- studenten.

 

De werkzaamheden van Hilde voor PS Updates bestaan voornamelijk uit het doornemen van annotaties voor plaatsing op de website.