Naar boven ↑

Rechtspraak

Deelgeschil. Verzoeker is als inzittende van een personenauto betrokken geraakt bij een kop-staartbotsing (achteroprijder is verzekerd bij Unigarant). Verzoeker verzoekt voor recht te verklaren dat het staken van de onderhandelingen door Unigarant onrechtmatig is en te gelasten de onderhandelingen voort te zetten. De rechtbank wijst de vorderingen af. Er is een onvoldoende vertrouwensbasis om verzekeraar te verplichten het buitengerechtelijk traject door te zetten. Het verzoek om een voorlopig deskundigenoordeel is prematuur wegens onvoldoende medische en feitelijke informatie.