Naar boven ↑

Rechtspraak

Een regresvordering als bedoeld in artikel 7:961 lid 3 BW ontstaat op het moment dat een verzekeraar de schade aan de verzekerde vergoedt voor meer dan zijn deel. De vijfjarige verjaringstermijn van artikel 3:310 lid 1 BW vangt voor een regresvordering als bedoeld in artikel 7:961 lid 3 BW dan ook niet eerder aan dan op de dag na die waarop de desbetreffende verzekeraar de schade aan de verzekerde heeft vergoed voor meer dan zijn deel.