Naar boven ↑

Rechtspraak

Mishandeling van politieagent (niet in functie) met zwaar letsel tot gevolg. Beroep van gedaagde op eigen schuld van politieagent wordt door de rechtbank niet gevolgd. De rechtbank wijst zowel (een voorschot op de) materiële als immateriële schadevergoeding toe. Voor de hoogte van de rest van de materiële schade wordt verwezen naar de schadestaatprocedure.

Mishandeling van politieagent (niet in functie). Gedaagde beroept zich op eigen schuld van de politieagent aan het ontstaan van het letsel, omdat hij hem eerst aangevallen zou hebben. De rechtbank concludeert op grond van getuigenverklaringen en camerabeelden dat eiser weliswaar eerst uithaalde (en daarbij doel mist), maar dat het gedaagde is geweest die in de tien minuten daaraan voorafgaand eiser voortdurend bleef uitdagen ondanks het verzoek van eiser om daarmee te stoppen. Als al sprake is van eigen schuld, is dit niet meer dan een percentage van 10% en eist de billijkheid dat wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten de vergoedingsplicht van gedaagde volledig in stand blijft. De rechtbank wijst een immateriële schadevergoeding van € 39.000 toe wegens de ernst van het letsel en de blijvende lichamelijke en geestelijke gevolgen. De rechtbank verwijst de begroting van de materiële schade door naar de schadestaatprocedure. Wel wordt een voorschot toegekend van € 10.000 wegens de opname in het ziekenhuis en revalidatiecentrum. Voorts is niet betwist dat eiser ten gevolge van de mishandeling en de daaruit voortvloeiende klachten niet meer kan terugkeren in zijn oude functie bij de politie waar hij onregelmatige diensten draaide en een hoger inkomen genoot.