Naar boven ↑

Rechtspraak

Broer van eiser overlijdt op het politiebureau nadat hij afwijkend en verontrustend gedrag vertoonde in de Jumbo. Eiser vordert veroordeling van Jumbo in de uitvaartkosten, afgifte van camerabeelden en gegevens van getuigen. De kantonrechter wijst de vorderingen af.

De broer van eiser is in verband met verward gedrag in de Jumbo meegenomen door de politie. Op het politiebureau is hij overleden. Eiser vordert veroordeling van Jumbo tot vergoeding van de uitvaartkosten, afgifte van camerabeelden en gegevens van getuigen. Eiser verwijt Jumbo dat zij een ambulance hadden moeten inschakelen en niet de politie, omdat het evident was dat zijn broer een ongevaarlijke, zieke man was. De kantonrechter wijst de vorderingen af. Volgens de kantonrechter is het begrijpelijk dat Jumbo de politie heeft ingeschakeld, omdat de broer zeer afwijkend en verontrustend gedrag vertoonde en niet wilde kalmeren of weggaan. Dat geldt temeer omdat op 14 maart 2020 al afstandsmaatregelen golden tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19. Wat mogelijk is voorgevallen met zijn broer nadat de politie met hem is weggereden bij de supermarkt, kan Jumbo niet worden aangerekend. Het verzoek om de camerabeelden kan ook niet worden toegewezen, omdat het overlijden van zijn broer wordt onderzocht door de Rijksrecherche en Jumbo in dat verband een verbod is opgelegd om de beelden verder te delen. In het verlengde daarvan wordt ook het verzoek om de gegevens van getuigen afgewezen.