Naar boven ↑

Rechtspraak

Ruzie tussen flatbewoners. Eiser (81 jaar) vordert een verklaring voor recht dat gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld en schadevergoeding na vermeende mishandeling. De rechtbank wijst de verklaring voor recht toe wegens de vingertik die gedaagde aan eiser heeft gegeven. De vordering tot materiƫle schadevergoeding wordt afgewezen wegens ontbreken van causaal verband. De immateriƫle schadevergoeding wordt toegewezen wegens ondervonden ongemak en aantasting gevoel van veiligheid.

Ruzie tussen flatbewoners. Eiser vordert een verklaring voor recht dat gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld door hem te mishandelen en gedaagde te veroordelen tot het betalen van schadevergoeding. De rechtbank wijst de verklaring voor recht toe, omdat voldoende aannemelijk is dat de bebloede lip van eiser is veroorzaakt door de vingertik van gedaagde. De gevorderde schadevergoeding ziet met name op heupklachten. Tussen partijen staat vast dat eiser tijdens de woordenwisseling op de grond terecht is gekomen. Dat de vingertik van dusdanige kracht was dat eiser hierdoor ten val zou zijn gekomen is echter niet gebleken. Het causaal verband tussen de valpartij, en daardoor ontstane heupklachten, en de vingertik door gedaagde ontbreekt derhalve. Het verzoek om materiële schadevergoeding wordt dan ook afgewezen. De rechtbank wijst wel immateriële schadevergoeding toe ter hoogte van € 150, omdat eiser enige pijn heeft geleden. Eiser is ruim op leeftijd, 81 jaar, en moet zich veilig kunnen voelen in zijn woonomgeving. Dat dit incident zijn gevoel van veiligheid in elk geval in enige mate heeft aangetast ligt in de rede.