Melissa de Groot

Melissa de Groot is als student-assistent verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en volgt de master Privaatrecht aan diezelfde universiteit.

Ilona van der Zalm

Ilona van der Zalm is als wetenschappelijk docent en onderzoeker werkzaam aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij werkt onder meer aan een proefschrift over overlijdensschade.

Overzicht categorie├źn

Danielle_van_gastel_portretD. van Gastel
Geen sprake van eigen schuld vanwege ontbreken causaal verband bij passagier die ernstig letsel oploopt bij eenzijdig ongeval.
 

Literatuur

 

Hieronder is verschenen literatuur gesorteerd per onderwerp. Een overzicht van recent verschenen literatuur is steeds opgenomen in de nieuwsbrief. De nieuwsbrieven van PS Updates zijn te downloaden op de website. 

 

Causaliteit

L.M.A. van Es, ‘Causaliteitsproblemen bij medisch niet-objectiveerbare klachten anders dan whiplash’, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2019/38.

P.W. den Hollander, ‘Aansprakelijkheid van de politie voor onrechtmatige verlening van een wapenverlof: relativiteit, causaliteit en toerekening in de zin van artikel 6:98 BW’, Overheid & Aansprakelijkheid 2019/59.

C.A.M. Roijackers, ‘Die ene vezel. Een dubieus deskundigenrapport en een Hoge Raad die volgt’, Letsel & Schade 2019/3, p. 5-16.

C.M.J. Ryngaert & J. Spier, annotatie bij Hoge Raad 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1223 [Onrechtmatige daad. Internationaal publiekrecht. Val Srebrenica. Aansprakelijkheid Staat voor optreden Dutchbat. Begrip ‘effective control’.] Nederlands Juristenblad 2019/356, afl. 41.

N.F. Kreeftmeijer, ‘Proportionele aansprakelijkheid voor klimaatschade, een te kleine bijdrage?’, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2019/12.

W.Th. Nuninga, ‘Het recht op een kans’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2019/8, afl. 3, p. 41-52.

V. Oskam, annotatie bij Rechtbank Overijssel 24 oktober 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:4460 [Fietsongeval. Bindende beslissing in deelgeschil. Wijziging van eis. Causaal verband.] Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2019/8, afl. 1.

J.H.G. Verweij-Hoogendijk, annotatie bij Rechtbank Limburg 20 juni 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:5753 [Aansprakelijkheid in gezinsverband. DNA-onderzoek. Onrechtmatige daad moeder.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/176, afl. 10.

V. Oskam, ‘Beperking van de looptijd: nieuwe kansen?’, PIV-Bulletin 2018/3, p. 38-46.

Claudio Lombardi, ‘Book Review: Proof of Causation in Tort Law, by Sandy Steel’, European Review of Private Law 2018, jrg. 26, nr. 5, p. 713-715.

J. Hoekstra & J. van Ittersum, annotatie bij Hoge Raad 6 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:536 [Asbest. Bewijslast. Omkeringsregel. Gezichtspunten.], Jurisprudentie in Nederland 2018/110, afl. 6.

J. Spier, annotatie bij Hoge Raad 6 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:536 [Asbest; mesothelioom. Werkgeversaansprakelijkheid op voet art. 7:658 BW. Causaal verband; bewijslastverdeling. Arbeidsrechtelijke omkeringsregel. Verband te onzeker of te onbepaald?], Nederlandse Jurisprudentie 2018/291, afl. 32/33.

J. den Hoed, ‘Scheidslijnen tussen kansschade, proportionele aansprakelijkheid en de omkeringsregel. Enkele praktische opmerkingen over verschillen tussen deze drie leerstukken naar aanleiding van HR 27 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2786’, Maandblad voor Vermogensrecht 2018, afl. 6, p. 189-201.

Chr. van Dijk & H.P. Verdam, ‘Causaal verband bij asbestblootstelling op de werkvloer’, Bedrijfsjuridische Berichten 2018/46, afl. 14.

V. Oskam, ‘Nieuw licht op de arbeidsrechtelijke omkeringsregel? ECLI:NL:HR:2018:536’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2018, afl. 2, p. 58-64.

S. Boer & C. van der Roest, ‘De actualiteit en toekomst van de toepassing van whiplashjurisprudentie buiten whiplashzaken’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2018, afl. 2, p. 51-57.

J.P. Quist, annotatie bij Hoge Raad 6 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:536 [Arbeidsrechtelijke omkeringsregel. Mesothelioom. Beroepsziekte. Causaal verband.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/85, afl. 5.

J.L. Brens, annotatie bij Gerechtshof Den Haag 27 maart 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:541 [Onrechtmatige overheidsdaad. Causaliteitsvragen. Relativiteit.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/75, afl. 5.

R. Giard, ‘Het naadje van de causaliteit. Wetsevaluatie en rechtspraak vanuit een ander perspectief’, Expertise en Recht 2018, afl. 3, p. 108-114.

B.C.J. van Velthoven, ‘Verlies van een kans en proportionele aansprakelijkheid: verschillende figuren voor verschillende gevallen? (II)’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2018/14, afl. 4.

E.M. Hogeveen, annotatie bij Hoge Raad 6 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:536 [Arbeidsrechtelijke omkeringsregel bij asbestziekte mesothelioom.], Jurisprudentie Arbeidsrecht 2018/111, afl. 6.

B.C.J. van Velthoven, ‘Verlies van een kans en proportionele aansprakelijkheid: verschillende figuren voor verschillende gevallen? (I)’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2018/11, afl. 3.

T.F.E. Tjon Tjin Tai, ‘Meervoudige causaliteit’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2018, afl. 7186, p. 237-245.

V. Oskam & M. Verheijden, annotatie bij Rechtbank Oost-Brabant 8 september 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:4869 [Whiplash. Ongeschikt voor deelgeschil. Geen begroting kosten deelgeschil.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/168, alf. 10.

H.P. Verdam, ‘Het verlies van een kans op een beter behandelingsresultaat. HR 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2987’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2017, afl. 2, p. 47-50.

R. Giard, ‘Aansprakelijkheid voor personenschade door schadelijke stoffen (‘toxic torts’). De bijzondere verbintenis tussen toxicologie, epidemiologie en recht’, Expertise en Recht 2016, afl. 6, p. 243-253.

P.J. Klein Gunnewiek, annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 27 september 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:4280 [Verkeersongeval. Whiplashklachten. Causaal verband.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/178, afl. 10.

R.L.M. Cox, ‘Proportionele aansprakelijkheid versus kansverlies – Tussen dogmatiek en praktijk’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016/40, afl. 9.

E. Tjong Tjin Tai, ‘Schadebegroting, verlies van een kans en proportionele aansprakelijkheid’, Nederlands Juristenblad 2016/1605, afl. 31, p. 2239-2244.

A.I. Schreuder, annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2016, ECLI:NLGHARL:2016:2723 [Oogmerk. Smartengeld. Verlies van arbeidsvermogen. Wettelijke rente.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/88, afl. 5, p. 739-745.

A.H. Sas, ‘Mishandeling op het voetbalveld. Behandeling van de vordering benadeelde partij door de strafrechter en in hoger beroep bij de burgerlijke rechter: lastig, lastig, lastig’, Letsel & Schade 2016/164, afl. 2, p. 20-26.

F.P. Visser, annotatie bij Gerechtshof Arnhem Leeuwarden zp Arnhem 8 december 2015, ECLI:NLGHARL:2015:9263 [Asbest. Mesothelioom. Alternatieve causaliteit. Stelplicht en bewijslast. Proportionele aansprakelijkheid, eigen schuld. Omkeringsregel.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/29, afl. 2, p. 292-297.

V. Oskam, annotatie bij Kantonrechter Rechtbank Gelderland zp Arnhem 25 november 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:7350 [Werkgeversaansprakelijkheid. Causaal verband. Blootstelling aan mangaan.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/15, afl. 1, p. 164-167.

 

Contractuele aansprakelijkheid (overig)

S. Engelen, ‘Geheimhoudingsbedingen in de zorg. Over de geldigheid van “zwijgcontracten” in medische vaststellingsovereenkomsten’, Ars Aequi 2020/1, p. 49-56.

T.H.M. van Wechem, ‘Leren exonereren: een aantal gezichtspunten ten aanzien van het contractueel reguleren van aansprakelijkheid’, Contracteren 2019, afl. 3, p. 89-99.

P.W.J. Verbruggen, ‘Speelveiligheid voor de jonge consument’, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2019, afl. 2, p. 50-52.

P.J. Klein Gunnewiek, annotatie bij Rechtbank Gelderland 14 mei 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:3115, Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/139, afl. 8.

B. Endeman, ‘Van een koude kermis thuis? Aansprakelijkheid voor letsel door gebrekkige attracties’, Verkeersrecht ANWB 2018/65 afl. 5.

T.F.E. Tjong Tjin Tai, ‘Ouders en kinderen als partij bij een overeenkomst’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2017/7159.

B.M. Paijmans & B. Goedhart, ‘Gymongevallen, wanneer is een school aansprakelijk? Tien jaar later’, Verkeersrecht ANWB 2017/41, afl. 4.

J.C.J. Dute, annotatie bij Rechtbank Amsterdam 20 januari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:212 [PIP-implantaten. Aansprakelijkheid zorgaanbieders.], Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2016/44, afl. 8, p. 570-579.

M.E. Franke, annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 3 november 2015, ECLI:NL:GHSHE:4434 [Onrechtmatige daad. Gebrekkige opstal. Ongelukkige samenloop. Belangeloze hulpverlening.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/173, afl. 10.

Y. Bosschaart & B. Pasztjerik, annotatie bij Rechtbank Amsterdam 20 januari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:212 [Ongeschikte hulpzaak. Medische hulpzaak. Toerekening. Borstimplantaat en PIP implantaat.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/37, afl. 3, p. 389-392.

J. Kruijswijk Jansen, annotatie bij Gerechtshof Amsterdam 19 januari 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:93 [Reisorganisatie. Beroving.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/34, afl. 3, p. 368-370.

 

Derdenschade

I. van der Zalm, annotatie bij Rechtbank ’s-Gravenhage 7 december 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:15321 [Overlijdensschade. Vaststellen schadevergoeding. Derving levensonderhoud.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/26, afl. 2.

S.D. Lindenbergh, ‘Blog: Dood door schuld’, Schadefonds Geweldsmisdrijven 8 december 2016.

E.S. Engelhard, annotatie bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23 december 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:8736 [Derdenschade, Zorgschade], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/89, afl. 5, p. 746-752.

A.T. Bolt & E.P. Ceulen, ‘Aansprakelijkheid van de overheid als toezichthouder’, De Gemeentestem 2016, afl. 7432, p. 18-27.

P.W. Blok, ‘Zorgschade: de bredere context’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2016, afl. 1, p. 17-27.

 

Eigen schuld

A.L.M. Keirse & B.M. Paijmans, ‘Eigen schuld, ook in kinderschoenen – kan het de schadevergoeding doen verminderen?, Letsel & Schade 2019/4, p. 35-56.

E.A.L. van Emden & L.H. Rijkema, annotatie bij Kantonrechter Rechtbank Gelderland 22 mei 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:2220 [Eigen schuld. Werkgeversaansprakelijkheid. Risicoaansprakelijkheid.] Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2019/125, afl. 7.

T.F. Walree, ‘Eigen schuld van de betrokkene bij een onrechtmatige verwerking van zijn persoonsgegevens’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2019, afl. 7246.

S.D. Lindenbergh, annotatie bij Hoge Raad 27 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2774 [Hoofdzaak en schadestaatprocedure; moet debat over eigen schuld worden gevoerd in hoofdzaak of in schadestaatprocedure?], Nederlandse Jurisprudentie 2018/152, afl. 16.

A.L.M. Keirse & J. Biezenaar, ‘Eigen schuld en BGK in (deel)geschil; wie kent de tweede billijkheidscorrectie?’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2018, afl. 1, p. 1-14.

J.B.R. Regouw, ‘Schade begroten met plussen en minnen’, Maandblad voor Vermogensrecht 2018, afl. 2, p. 61-65.

A.L.M. Keirse, E.G.D. van Dongen & A. van Onna, ‘Doorwerking van eigen schuld van het slachtoffer op diens aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke kosten’, Letsel & Schade 2016/499, afl. 4, p. 16-41.

A. Kolder, ‘Kwalitatieve aansprakelijkheid: afscheid van reflexwerking?’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2016/28, afl. 4, p. 145-148.

P.J. klein Gunnewiek, annotatie bij Rechtbank Oost-Brabant 11 december 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:7865 [Verkeersongeval. Overlijdensschade. Eigen schuld. Deelgeschil], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/76, afl. 4, p. 669-677.

F.P. Visser, annotatie bij Gerechtshof Arnhem Leeuwarden zp Arnhem 8 december 2015, ECLI:NLGHARL:2015:9263 [Asbest. Mesothelioom. Alternatieve causaliteit. Stelplicht en bewijslast. Proportionele aansprakelijkheid, eigen schuld. Omkeringsregel.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/29, afl. 2, p. 292-297.

P. van Zwieten, ‘De gesubrogeerde schadeverzekeraar en de billijkheidscorrectie van art. 6:101 BW (HR 10 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1873)’, Nederlands tijdschrift voor Handelsrecht 2016, afl. 1, p. 18-26.

 

Kosten van rechtsbijstand 

R.D. Leen, ‘De BGK-vordering in een deelgeschilprocedure’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2019/4, p. 136-142.

P. Oskam, ‘Struikelen over buitengerechtelijke kosten’, PIV-Bulletin 2019, afl. 3, p. 5-8.

A.L.M. Keirse & J. Biezenaar, ‘Eigen schuld en BGK in (deel)geschil; wie kent de tweede billijkheidscorrectie?’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2018, afl. 1, p. 1-14. 

 

Medische aansprakelijkheid

B. Jansen & R. Baart, ‘Ben ik mijn been, heb ik mijn been, waar is mijn been? Naar een radicale keuzevrijheid na amputatie’, Ars Aequi 2020/1, p. 9-20.

W. Buelens, ‘De (Belgische) Wet Medische Ongevallen en het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2019/4, p. 120-135.

R.J.P. Kottenhagen, ‘Kan het kind de schade verhalen die tijdens de zwangerschap door de ouders is toegebracht?’, Letsel & Schade 2019/4, p. 7-15.

R.W.M. Giard, ‘Over beschadigde breinen bij pasgeborenen en de beheersbaarheid van de bevallingsrisico’s’, Letsel & Schade 2019/4, p. 16-22.

A.T.M. Verhoeven, ‘Beoordeling van de kans op kinderlijke hersenverlamming door de geboorte. Ontstaat cerebrale parese voor, tijdens of na atraumatische bevalling?’, Letsel & Schade 2019/4, p. 23-34.

D. Klemann, R. ten Hoopen & H. Mertens, ‘Medische aansprakelijkheid in Nederland. Tijd voor een no faultsysteem?’, Nederlands Juristenblad 2019/2416.

J. Hiemstra, ‘Aansprakelijkheid voor medische hulpzaken: het hoge woord is er bijna uit’, Letsel & Schade 2019/3, p. 3-4.

B.S. Laarman, ‘Just culture en herstelrecht in de afwikkeling van medische schade’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2019, afl. 3, p. 65-83.

C.B.M.C. Zegveld, ‘De rechtvaardiging voor een netwerkaansprakelijkheid in de zorg’, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2019/22.

J. Hiemstra, ‘Geen uitzonderingspositie voor de hulpverlener bij toerekening op grond van artikel 6:77 BW’, Letsel & Schade 2019 afl. 1, p. 37-41.

C. Glinski & P. Rott, ‘Regulating Certification Bodies in the Field of Medical Devices: The PIP Breast Implants Litigation and Beyond', European Review of Private Law 2019/27, Issue 2, p. 403-428.

J.T. Hiemstra, ‘Risicoaansprakelijkheid voor ongeschikte medische hulpzaken’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2019/1, p. 1-8.

R.P. Wijne, ‘Dat de Hoge Raad in 2019 arrest moge wijzen’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2019/1, p. 19-23.

J. Legemaate, ‘De toegang tot het medisch tuchtrecht’, Ars Aequi 2019/4, p. 317-322.

J. de Clerck, annotatie bij Rechtbank Gelderland zp Arnhem 23-11-2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:5618, Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2019/19.

J.T. Hiemstra & R.M. Peters, ‘Aansprakelijkheid hulpverlener voor het plaatsen van een Totale Heup Prothese’, Letsel & Schade 2019, afl. 1, p. 5-12.

N.G. Blokland, Aansprakelijkheid voor het verlies van een kans in medische zaken. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar kansschade en loss of a chance als oplossing voor een onzeker oorzakelijk verband, Weert: Celsus juridische uitgeverij 2019.

J.P.M. Simons, annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 november 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:10336 [Medische hulpmiddelen. Aansprakelijkheid voor hulpzaken. Miragelplombe.] Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2019/4, afl. 1.

M.J.J. de Ridder, ‘De aansprakelijkheid voor medische hulpzaken. Bespreking van het proefschrift van mr. J.T. Hiemstra’, Maandblad voor Vermogensrecht 2019, afl. 1, p. 6-14.

R.P. Wijne, ‘J.T. Hiemstra, De aansprakelijkheid voor ongeschikte medische hulpzaken’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2019, afl. 1, p. 99-101.

R.W.M. Giard & J.M. Broekman, ‘Herbeoordelingen bij medische aansprakelijkheid door één expert of door een panel? Over nabootsing van de oorspronkelijke beoordelingssituatie’, Letsel & Schade 2018/4, p. 11-19.

J. Sijmons & J. Hubben, ‘Nieuw medisch tuchtrecht. Verbetering in gemiste kansen’, Nederlands Juristenblad 2018/2197, afl. 42.

E. Engelhard, ‘Het Michigan Model. Een andere aanpak van medische aansprakelijkheidsclaims in de Verenigde Staten’, PIV-Bulletin 2018/3, p. 33-37.

M.E. Franke & R.W.M. Giard, annotatie bij Rechtbank Noord-Holland 1 maart 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:2702 [Adequate vraagstelling aan de deskundige. Het mogen horen van de behandelaar bij het voorlopig deskundigenonderzoek], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/142, afl. 9.

E. Pans, ‘C. Zegveld, Netwerkaansprakelijkheid voor gebrekkige samenhangende zorg’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2018, afl. 5, p. 535-537.

J. Legemaate, annotatie bij Hoge Raad 16 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:365 [Medische aansprakelijkheid; beroepsfout gynaecoloog? Exhibitievordering (art. 843a Rv) tot overlegging rapport met bevindingen van door gynaecoloog en ziekenhuis geraadpleegde radioloog; betekenis Wbp. Borgersbrief; nieuwe stelling.], Nederlandse Jurisprudentie 2018/423, afl. 46.

P.J. Klein Gunnewiek, annotatie bij Rechtbank Gelderland 14 mei 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:3115, Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/139, afl. 8.

J.P.M. Simons, ‘De Hoge Raad over het recht op inzage van de patiënt in de medische analyse van een adviseur van de aansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis. HR 16 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:365’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2018, afl. 3, p. 112-116.

B.S. Laarman, ‘De informatieplicht van een zorgaanbieder bij de afwikkeling van medische schade. Over finale kwijting, geschilleninstanties en ongeïnformeerde patiënten’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2018, afl. 3, p. 89-100.

J.C.J. Dute, boekbeschouwing: ‘A.P.M. Ansems, Aansprakelijkheid voor medische hulpmiddelen’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2018/42, afl. 4.

R.W.M. Giard, annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4396 [Inzagerecht medisch dossier. Medisch beroepsgeheim.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/99, afl. 6.

P.J. klein Gunnewiek, annotatie bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23 maart 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:1745 [Geneeskundige behandelingsovereenkomst. Professionele autonomie. Zelfbeschikkingsrecht. Beperking aansprakelijkheid.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/74, afl. 5.

M.S.E. Beurden, annotatie bij Gerechtshof Arnhem Leeuwarden 23 januari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:695 [Informed consent. Integriteitsschade.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/45, afl. 3.

M.S.E. van Beurden, annotatie bij Hoge Raad 27 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:658 [Medische aansprakelijkheid. Delay. Kansschade.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/8, afl. 1.

R.P. Wijne, annotatie bij Rechtbank Oost-Brabant zp ’s-Hertogenbosch 22 november 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:6091 [Ondeugdelijke siliconen-implantaten. Aansprakelijkheid hulpverlener. Ongeschikte hulpzaak.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/5, afl. 1.

B.S. Laarman & A.J. Akkermans, ‘De afwikkeling van medische schade onder de Wkkgz’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2017, afl. 3, p. 57-79.

R.P. de Roode, annotatie bij Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 14 april 2017, ECLI:NL:TGZRZWO:2017:73 [missen van diagnose door verpleegkundige specialist], Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2017, afl. 6, p. 439-448.

J.L. Smeehuijzen, annotatie bij Gerechtshof ’s-Gravenhage 30 mei 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1409 [Vaststellingsovereenkomst. Medische fout. Misbruik van omstandigheden. Verjaring.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/124, afl. 8.

R.W.M. Giard, annotatie bij Rechtbank Gelderland 19 juli 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:3748 (Medische aansprakelijkheid. Normstelling voor het beoordelen van het handelen door de chirurg. Eisen stellen aan operatieverslag.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/125, afl. 8.

J.L. Smeehuijzen, annotatie bij Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 4 juli 2017, ECLI:NL:TGZRAMS:2017:77 [Medisch tuchtrecht. Verantwoordelijkheid arts voor schadeafwikkeling.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/126, afl. 8.

I.C. Timmermans, annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 7 maart 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:942 [Hoger beroep kort geding. Medisch beroepsgeheim. Overlijden patiënt. Veronderstelde toestemming.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/109, afl. 7.

A.C. Hendriks, ‘Tuchtrechtelijke aspecten van medische beoordelingen’, Letsel & Schade 2017, afl. 1, p. 5-13.

P. Verbruggen, ‘Het PIP-schandaal voor het HvJ EU en de constitutionalisering van private regulering’, Nederlands Juristenblad 2017/966, afl. 18.

R.W.M. Giard, annotatie bij Rechtbank Zeeland 9 februari 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:851 [Deelgeschil. Informed consent. Integriteitsschade. Juridische betekenis van eerdere tuchtrechtspraak.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/64, afl. 4.

S.D. Lindenbergh, annotatie bij Hoge Raad 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2987 [Medische aansprakelijkheid. Kansschade (verlies kans op beter behandelingsresultaat). Maatstaf. Condicio sine qua non-verband tussen fout en verloren kans.], Nederlandse Jurisprudentie 2017/133, afl. 14.

J.P. van der Klein, ‘Kansschade bij medische aansprakelijkheid. HR 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2987 (Esther/Erasmus MC)’, Bedrijfsjuridische Berichten 2017/28, afl. 7.

J.A.P.M. Ansems, Aansprakelijkheid voor medische hulpmiddelen, Weert: Celsus juridische uitgeverij 2017.

A. de Hoogh, ‘Kansschade: wat zou er zijn gebeurd als de arts…?’, PIV-Bulletin 2017-1, p. 10-12.

J.P.M. Simons, annotatie bij Rechtbank Noord-Nederland 2 november  2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:4839 [Medische hulpmiddelen. Aansprakelijkheid voor hulpzaken. MoM-heupprothese.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/4, afl. 1.

V.J.P. Ramaekers, ‘Schade door een ongeschikte medische hulpzaak ex artikel 6:77 BW: een rechtsvergelijking met Frankrijk en Duitsland’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2016, afl. 4, p. 108-117.

B.S. Laarman e.a., ‘OPEN en eerlijke omgang met klachten en incidenten in de zorg. Verslag van het eerste jaar van leernetwerk OPEN’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2016, afl. 4, p. 79-87.

J. de Clerck & P. Klein Gunnewiek, ‘Medische aansprakelijkheid nader belicht: inzage medisch advies, verzwaarde stelplicht en het deskundigenbericht’, PIV-Bulletin 2016/5, p. 6-9.

E.P.J. Verweij, annotatie bij Gerechtshof Amsterdam 24 juni 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2005 [Zorgplicht ziekenhuis. Kelderluik-criteria. Deelgeschilprocedure.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/183, afl. 10.

J. Bruins, ‘Neuropsychologische rechtsgevolgen van frontaal letsel’, Letsel & Schade 2016/368, afl. 3, p. 15-20.

A.J. Zijlstra, ‘Civiele aansprakelijkheid voor het gebruik van medische applicaties’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2016, afl. 7, p. 441-454.

A. Beekhof, ‘De verzwaarde betwistplicht: gebrekkige verslaglegging en een rechtsvergelijkend perspectief’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2016, afl. 7, p. 431-440.

S.M. Steen, ‘Samenloop tussen de Wkkgz en de Wet Bopz: een verbetering voor klachtenbehandeling?’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2016, afl. 7, p. 419-430.

J. Leegemate, ‘Zwijgcontracten in de zorg’, Ars Aequi 2016, afl. 10, p. 702-704.

R.W.M. Giard, annotatie bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22 juni 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:3838 [Neurologische geboorteschade, Medische aansprakelijkheid, Deskundigenbericht], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/144, afl. 8.

M.J.J. de Ridder & M.F. Mooibroek, ‘Tuchtrechtelijke aansprakelijkheid voor diagnostische fouten’, Letsel & Schade 2016/167, afl. 2, p. 32-33.

E. Pans, ‘De nieuwe geschillenbeslechting in de zorg: (heel veel) superrechters gevraagd’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2016, afl. 3, p. 64-70.

G. de Groot, ‘Kaderstellend programma van eisen Wkkgz-geschilleninstanties’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2016, afl. 3, p. 53-63.

D.P. Engberts, ‘In geleerdheid gesmoord. De commissie-Schnabel over hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2016, afl. 6, p. 369-377.

J.H.H.M. Dorscheidt, ‘Een nieuwe Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2016, afl. 6, p. 356-368.

B. van Beers, ‘Van slaapkamer naar vruchtbaarheidskliniek. Deseksualisering van voortplanting en de “uitbarsting van verantwoordelijkheid”’, Ars Aequi 2016, afl. 4, p. 298-306.

M.S.E. van Beurden, annotatie bij Rechtbank Noord-Nederland 3 februari 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:265 [Medisch beroepsgeheim. Veronderstelde toestemming. Medische fout.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/63, afl. 4, p. 588-596.

M.J.J. de Ridder & M.F. Mooibroek, ‘Tuchtrechtelijke aansprakelijkheid voor diagnostische fouten’, Letsel & Schade 2016/167, afl. 2, p. 32-33.

J. Dute, ‘Griffierecht hoort in het medisch tuchtrecht niet thuis’, Nederlands Juristenblad 2016/1039, afl. 21, p. 1495-1497.

H. de Hek & E.C. Huijsmans, ‘Leidt regelgeving in de zorg tot gewenst resultaat? Verslag van themadag “Medische aansprakelijkheid”’, Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk 2016/80, afl. 3, p. 48-50.

P.M.J. Eken-de Vos, ‘Strafrechtelijke aansprakelijkheid’, Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk 2016/79, afl. 3, p. 43-47.

B. Laarman, ‘Uit de ring en om de tafel: over openheid na medische incidenten en het belang van de dialoog’, Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk 2016/78, afl. 3, p. 38-42.

M.A. van Lopik & E. Pans, ‘Een goed gesprek tussen patiënt en hulpverlener/De WGBO-nieuwe stijl’, Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk 2016/77, afl. 3, p. 32-37.

E.M. Deen, ‘De klachten- en geschillenregeling van de Wkkgz’, Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk 2016/76, afl. 3, p. 26-31.

H. Hermans, ‘Tips voor een tuchtzaak in de gezondheidszorg’, Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk 2016/75, afl. 3, p. 21-25.

R.P. Wijne & J.P. van der Sluijs, ‘Richtlijnen als medische en juridische leidraad’, Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk 2016/74, afl. 3, p. 15-20.

M. Zwagerman & A. van Reenen-Ten Kate, ‘Het medisch beoordelingstraject bij letselschade’, Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk 2016/32, afl. 1, p. 22-26.

Y. Bosschaart & B. Pasztjerik, annotatie bij Rechtbank Amsterdam 20 januari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:212 [Ongeschikte hulpzaak. Medische hulpzaak. Toerekening. Borstimplantaat en PIP implantaat.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/37, afl. 3, p. 389-392.

Samoy & S. Peeters, ‘De Wrongful life-vordering: wat verklaart de Belgische NEEN versus de Nederlandse JA?’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016, afl. 3, p. 85-90.

F.I. van Dorsser, annotatie bij Rechtbank Rotterdam 9 december 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:8978 [Vaststellingsovereenkomst. Misbruik van omstandigheden. Medische aansprakelijkheid. Verjaring.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/26, afl. 2, p. 263-264.

W.R. Kastelein, ‘De Wkkgz is er: een nieuwe klachten- en claimregeling in de zorg!’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2016, afl. 2, p. 62-71.

J.C.J. Dute, ‘De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg: voortgang en achteruitgang’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2016, afl. 2, p. 51-52.

J. Simons, annotatie bij Kantonrechter Rechtbank Midden-Nederland zp Utrecht 18 november 2015, nr. 4259641 UC EXPL 15-10080 aw/1370 [Sociaal-medisch onderzoek arts. Schending beroepsgeheim. Aansprakelijkheid voor schade.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/4, afl. 1, p. 44-48.

 

Mensenrechten

E.F.D. Engelhard, ‘Immateriële schade als gevolg van data-inbreuken: het ondergeschoven kindje van de AVG’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2019/30, afl. 9.

B. Vrolijk-Jongerius, ‘Het verwerken van medische informatie in de letselschade-praktijk vanuit het perspectief van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)’, PIV-Bulletin 2019/4, p. 16-21.

E. Gras, ‘Het Hof-arrest inzake de Urgenda vordering: is het belang in de zin van art. 3:303 BW aanwezig? Een opiniërende bijdrage’, Bedrijfsjuridische berichten 2019/84.

M. Kullman, annotatie bij Hof van Justitie 20 juni 2019, ECLI:EU:C:2019:523 [Discriminatie- en victimisatieontslag], Tijdschrift Recht en Arbeid 2019/101, afl. 11.

M. Heemskerk, ‘Naar leeftijdsafhankelijk pensioenopbouw zonder verboden leeftijdsonderscheid?’, Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 2019/34.

V. Tweehuysen, ‘Digital Afterlife Under Dutch Law: The German Case on Inheriting a Facebook Account from a Dutch Perspective’, European Review of Private Law 2019/27, p. 1149-1158.

K.K.E.C.T. Swinnen, ‘The German Bundesgerichtshof’s Decision on Access to the Facebook Account of Your Deceased Child from a Belgian Law Point of View’, European Review of Private Law 2019/27, p. 1131-1148.

B.A. Kuiper-Slendebroek, ‘De Urgenda-zaak en de mogelijkheden voor internationale rechtspraak door de Nederlandse rechter in algemeen-belangacties’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2019, afl. 3, p. 101-107.

D.G.J. Sanderink, ‘Positieve verplichtingen als redders van het klimaat’, Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 2019, afl. 1, p. 64-69.

E.G.A. van der Werf, ‘De zaak Urgenda op weg naar de Hoge Raad’, Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 2019, afl. 1, p. 70-75.

F.C. van der Jagt-Vink, ‘Schadevergoeding onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming’, Maandblad voor Vermogensrecht 2019/7-8, p. 286-292.

R.H.M. Pierik, ‘Past een vaccinatieplicht binnen het EVRM-regime?’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2019/04.

R. van Arkel & C.M.I. Huijts, ‘De mogelijkheden van de gediscrimineerde werknemer’, ArbeidsRecht 2019, afl. 8/9.

P. Gillaerts & W.Th. Nuninga, ‘Privaatrecht en preventie: Urgenda in hoger beroep’, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2019/9.

A.E.M. Leijten, ‘De Urgenda-zaak als mensenrechtelijke proeftuin?’, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2019/10.

J.M. Emaus, ‘Subsidiariteit, preventie en voorzorg’, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2019/11.

C. Mak, ‘Over zebra’s en mensenrechten in het privaatrecht’, Ars Aequi 2019, afl. 2, p. 94-96.

F. Ibili, ‘Forum necessitatis en EVRM’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2018, afl. 7199, p. 479-480.

J. Faas e.a., ‘Equality of arms en quality of arms in arbeidsongeschiktheidsgeschillen’, Expertise en Recht 2018, afl. 3, p. 115-124.

M. Kuijer, annotatie bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens 13 april 2017, ECLI:CE:ECHR:2017:0413JUD002656207 (Tagayeva e.a./Rusland) [schending recht op leven en tekortkoming in het onderzoek naar het gijzelingsdrama op school in Beslan in 2004 (art 2 EVRM)], Nederlands Juristenblad 2018/236, afl. 24.

J. Leegemaate, annotatie bij Hoge Raad 1 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3053 [Elektronisch patiëntendossier (Doorstartmodel) gebaseerd op toestemming van patiënt. Verwerking persoonsgegevens. Art. 8 Wbp. Uitwisseling van medische gegevens in strijd met het recht op privacy (art. 8 EVRM) en medisch beroepsgeheim (art. 7:457 BW)?], Nederlandse Jurisprudentie 2018/166, afl. 17.

K.G. Watson & R.J.P. Kottenhagen, ‘Europees Hof voor de Rechten van de Mens: zwangeren hebben geen absoluut recht op thuisbevalling’, Letsel & Schade 2017, afl. 1, p. 20-30.

I. Boerefijn, ‘Verplichte anticonceptie voor vrouwen is in strijd met mensenrechten’, Nederlands Juristenblad 2017/722, afl. 13.

D.P. Engberts, ‘In geleerdheid gesmoord. De commissie-Schnabel over hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2016, afl. 6, p. 369-377.

I. van Es, ‘Privacy van kinderen in de leeftijdscategorie 12 tot en met 15 jaar in de zorg’, Privacy & Informatie 2016, afl. 4, p. 138-143.

T.M. Schalken, annotatie bij EHRM 14 april 2015, nr. 24014/05 [Recht op leven. Procedurele positieve verplichtingen onder art. 2 EVRM; verhouding met art. 6 EVRM. Effectief onderzoek; onafhankelijkheid], Nederlandse Jurisprudentie 2016/322, afl. 34/35, p. 4322-4323.

R. de Graaff, ‘De betekenis van de redelijkheid en billijkheid voor de bescherming van de grondrechten’, Rechtsgeleerdheid Magazijn Themis 2016, afl. 4, p. 202-213.

J.M. Emaus, ‘Aansprakelijkheid voor schade door politiegeweld. Annotatie bij EHRM (Grote Kamer) 28 september 2015, nr. 23380/09 (Bouyid/ Belgie)’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016/26, afl. 6, p. 179-186.

J. Legemaate, annotatie bij EHRM 29 april 2014, 52019/07, Nederlandse Jurisprudentie 2016/179, afl. 16/17, p. 2275-2281.

E.J. Dommering, annotatie bij EHRM 11 maart 2014, 47318/07, Nederlandse Jurisprudentie 2016/178, afl. 16/17, p. 2271-2275.

J. Emaus, ‘Reactie bij N. Benaissa, “Discriminatie in de Nederlandse letstelschadepraktijk: het topje van de ijsberg”’, Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk 2016/52, afl. 2, p. 26-28.

J. Emaus, ‘Letselschadeslachtoffers, verzekeraars en privédetectives: wat zegt het EHRM daar over?’, Ucall blog 2016, 13 juni 2016.

E. Gijselaar, ‘Relativiteit en het EVRM: een overdenking naar aanleiding van de zaak over het schietincident in Alphen aan den Rijn’, Ucall blog 2016, 2 juni 2016.

R.S.B. Kool, ‘Aansprakelijkheid voor seksueel misbruik in het licht van de positieve verplichtingen: vervlechting van domeinen’, Ars Aequi 2016, afl. 2, p. 132-140.

M.L. van Emmerik, ‘Schadevergoeding bij schending van mensenrechten revisited’, Verkeersrecht ANWB 2016, afl. 1, p. 6-12.

 

Normering

R. Meelker, ‘Smartengeld wegens onrechtmatige schadeafwikkeling (2)’, PIV-Bulletin 2019, afl. 3, p. 9-13.

N. van Tiggele-van der Velde, ‘Terug op de agenda: het verlangen de verzekeraar te “straffen” voor het verloop van de schadeafhandeling’, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2019/16.

P. Broere, ‘De Claimcode 2019’, Ondernemingsrecht 2019/71.

W.H. van Boom, ‘Proportionele doorbreking van wettelijke limitering bij stilzitten wetgever. HR 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:729 (gebroken giek)’, Ars Aequi 2019, afl. 3, p. 199-208.

R.W.M. Giard, annotatie bij Rechtbank Gelderland 19 juli 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:3748 (Medische aansprakelijkheid. Normstelling voor het beoordelen van het handelen door de chirurg. Eisen stellen aan operatieverslag.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/125, afl. 8.

J.E. van den Bunt, ‘Materiële normering van personenschade’, Maandblad van Vermogensrecht 2017, afl. 3, p. 86-93.

M.R. Hebly, annotatie bij Rechtbank Rotterdam 25 maart 2016, ECLI:NLRBROT:2016:2674 [Aansprakelijkheid onderwijsinstelling, Richtlijn Studievertraging Letselschade Raad, Normering, Schadebeperking, Voordeelstoerekening], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/122, afl. 7, 906-910.

 

Onrechtmatige daad 

D.A. van der Kooij, Relativiteit, causaliteit en toerekening van schade, Deventer: Wolters Kluwer 2019 (serie: Recht en Praktijk – Contracten- en Aansprakelijkheidsrecht).

L.B.A. Tigelaar, ‘Kunnen omwonenden van windturbines eventuele gezondheidsschade en waardedaling van hun woning gecompenseerd krijgen?’, Ars Aequi 2019/11.

S.D. Lindenbergh, ‘The tortfeasor takes the object as he finds it - Over gepredisponeerde zaken en nieuw voor oud’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2019/26.

C.M.J. Ryngaert & J. Spier, annotatie bij Hoge Raad 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1223 [Onrechtmatige daad. Internationaal publiekrecht. Val Srebrenica. Aansprakelijkheid Staat voor optreden Dutchbat. Begrip ‘effective control’.] Nederlands Juristenblad 2019/356, afl. 41.

J.P.M. van Beers, ‘Aansprakelijkheid voor integriteitsonderzoeken: enkele lessen uit een Schiedams onderzoek’, De Gemeentestem 2019/102, afl. 7492, p. 506-512.

F.C. van der Jagt-Vink, ‘Schadevergoeding onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming’, Maandblad voor Vermogensrecht 2019, afl. 7/8, p. 286-292.

J.B.M. Vranken, annotatie bij Hoge Raad 23 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2160 [Onrechtmatige overheidsdaad. Zorgvuldigheid. Raad voor de Rechtspraak.], Nederlandse Jurisprudentie 2019/247, afl. 28.

D.F.H. Stein, ‘Verjaring van schadevergoedingsvorderingen bij voortdurende onrechtmatige daden’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2019/11, afl. 4.

D.F.H. Stein, ‘Verjaring van schadevergoedingsvorderingen bij voortdurende onrechtmatige daden’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2019/11, afl. 4, p. 61-72.

Y. Bosschaart, annotatie bij Rechtbank Amsterdam 17 januari 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:271 [Gevaarzetting. Opstalaansprakelijkheid. Kelderluik-criteria. Gedragingen ex-post.] Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2019/36, afl. 3.

J. van de Klashorst, annotatie bij Rechtbank Gelderland zp Arnhem 21-11-2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:5398, Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2019/24.

J. Kruijswijk, annotatie bij Rechtbank Gelderland zp Arnhem 01-10-2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:4467, Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2019/26.

T. Hartlief, ‘Vooruitgang in het recht’, Rechtsgeleerdheid Magazijn Themis 2019, afl. 1, p. 18-25.

T.F.E. Tjong Tjin Tai, ‘Van zorgvuldigheid naar zorgplicht: een eeuw maatschappelijke zorgvuldigheid’, Rechtsgeleerdheid Magazijn Themis 2019, afl. 1, p. 26-32.

J.W. Hoekzema & F.T. Oldenhuis, ‘Aansprakelijkheid voor zaken en opstallen: van risicoaansprakelijkheid naar een ‘gewone’ toetsing aan de onrechtmatige daad, of toch niet?’, Rechtsgeleerdheid Magazijn Themis 2019, afl. 1, p. 33-38.

T. Barkhuysen & M.L. Van Emmerik, ‘Zorgplichten volgens de Hoge Raad en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: van Lindenbaum/Cohen Via Kelderluik en Öneryildiz naar Urgenda?’, Rechtsgeleerdheid Magazijn Themis 2019, afl. 1, p. 43-54.

P.C. van Es, ‘Honderd jaar Lindebaum/Cohen; een bron van gerechtigheid, maar ook een bron van dogmatische verwarring’, Weekblad Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2019, afl. 7223, p. 41-43.

J.H.G. Verweij-Hoogendijk, annotatie bij Rechtbank Limburg 20 juni 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:5753 [Aansprakelijkheid in gezinsverband. DNA-onderzoek. Onrechtmatige daad moeder.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/176, afl. 10.

P.J. klein Gunnewiek, annotatie bij Rechtbank Oost-Brabant 12 september 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:4414 [Gebrekkige zaak. Gebrekkige opstal. OSVO.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/171, afl. 10.

R.A. Hebly & D.A. Pronk, annotatie bij Rechtbank Amsterdam 24 augustus 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:6180 [Aansprakelijkheid. Gevaarzetting. Bewijsvermoeden. Gebrekkige zaak.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/197, afl. 10.

E.F.D. Engelhard, ‘Aansprakelijkstellingen in de semipublieke sector en de afstemming met het regime voor overheidsaansprakelijkheid’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2018/32, afl. 8.

M.E. Franke, annotatie bij Rechtbank Overijssel 16 mei 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:1712 [Onrechtmatige daad. Spreekplicht. Zwijgrecht. Affectieschade.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/130, afl. 8.

K.L. Maes, ‘Het hoger beroep inzake het schietincident in Alphen aan den Rijn: hoe gerechtigheid zegevierde, en de geest in de fles bleef’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2018, afl. 3, p. 75-88.

J.L. Brens, annotatie bij Gerechtshof Den Haag 27 maart 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:541 [Onrechtmatige overheidsdaad. Causaliteitsvragen. Relativiteit.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/75, afl. 5.

K.J.O. Jansen, ‘Hoe luiden de kelderluikfactoren?’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2018/15, afl. 4.

B. Endeman, ‘Van een koude kermis thuis? Aansprakelijkheid voor letsel door gebrekkige attracties’, Verkeersrecht ANWB 2018/65 afl. 5.

E.G.D. van Dongen & I. Giesen, ‘Het Kelderluik-arrest: van niet zo revolutionair naar niet meer weg te denken’, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2018, afl. 2, p. 67-78.

J.P. Quist, annotatie bij Rechtbank Den Haag 8 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:14820 [Deelgeschil. Werkgeversaansprakelijkheid. Uitoefening van de werkzaamheden. Goed werkgeverschap. Opstalaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad. Ongelukkige samenloop van omstandigheden.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/56, afl. 3.

B.M. Paijmans, annotatie bij Rechtbank Den Haag zp ’s-Gravenhage 10 juli 2017, ECLI:NL:RDHA:2017:7416 [Aansprakelijkheid school. Schoolfoto op religieuze feestdag. Discriminatie en smartengeld.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/6, afl. 1.

K.L. Maes, ‘Over de zoektocht naar en de grenzen van secundaire aansprakelijkheid na het schietincident in Alphen aan den Rijn’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2017, afl. 4, p. 120-128.

L.J.M. Timmermans, annotatie bij Hoge Raad 2 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:987 [Onrechtmatige overheidsdaad. Toezichthoudersaansprakelijkheid. Asbestverbod. Arbeidsinspectie. Beleids- en beoordelingsvrijheid. Stelplicht en bewijslast.], Jurisprudentie in Nederland 2017/203, afl. 10.

I. Samoy, ‘Juridische neveneffecten van het bezit op jonge leeftijd van smartphones en tablets’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2017/38, afl. 9.

V. Oskam, annotatie bij Gerechtshof Den Haag 22 augustus 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2331 [Val van tribunetrap. Opstalaansprakelijkheid gemeente. Onrechtmatige daad.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/146, afl. 9.

J.L. Smeehuijzen, ‘Hoe oordeelt de feitenrechter over strijd met de maatschappelijke betamelijkheid in de zin van art. 6:162 lid 2 BW?’, Verkeersrecht 2017/125, afl. 10.

J. Spier, annotatie bij HR 2 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:987 [Onrechtmatige overheidsdaad. Toezichthoudersaansprakelijkheid. Aansprakelijkheid Staat op grond van onvoldoende toezicht.], Nederlandse Jurisprudentie 2017/372, afl. 4.

E.W. Bosch, annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 25 april 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1847 [Letselschade. Causaal verband. Omkeringsregel. Predispositie. Pre-existentie.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/95, afl. 6.

F.I. van Dorsser, annotatie bij Rechtbank Noord-Nederland 1 maart 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:715 [Bescherming persoonlijke levenssfeer. Immateriële schade. Gemis van woongenot.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/88, afl. 6.

B. Barentsen, annotatie bij Hoge Raad 2 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:987 [Asbest. Mesothelioom. Overheidsaansprakelijkheid. Toezichtsfalen arbeidsinspectie.], Jurisprudentie Arbeidsrecht 2017/171, afl. 9.

M.R. Hebly, annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 21 februari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:584 [Verjaring. Doorbreking. Verborgen schade.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/58, afl. 4.

Y. Bosschaart, annotatie bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18 januari 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:244 [Gevaarzetting. Kelderluik-criteria. Gedragingen ex post.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/54, afl. 4.

B.M. Paijmans & B. Goedhart, ‘Gymongevallen, wanneer is een school aansprakelijk? Tien jaar later’, Verkeersrecht ANWB 2017/41, afl. 4.

J. Emaus & E. Gijselaar, ‘Aansprakelijkheid voor schade door gasboringen (2): de Rechtbank Noord-Nederland stelt aansprakelijkheid Nederlandse Staat vast, maar wijst vergoeding af’, Ucall blog 2017, 28 maart 2017.

R. Rijnhout, ‘De rechtszaken over de gaswinning in Groningen vragen om daadkracht’, Ucall blog 6 maart 2017.

J. Emaus, ‘Aansprakelijkheid voor schade door gasboringen (1): de Rechtbank Noord-Nederland wijst vergoeding van immateriële schade toe’, Ucall blog 7 maart 2017.

E.P.J. Verweij, annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 oktober 2016, ECLI:NLGHARL:2016:8366 [Onrechtmatige daad. Rechtvaardigingsgrond. Bevrijdend verweer.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/6, afl. 1.

Y. Bosschaart, ‘'Achteraf is het makkelijk praten’ – Over het meewegen van gedragingen ex post bij het beantwoorden van de aansprakelijkheidsvraag’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2017/2, afl. 1.

B.T.M. van de Wiel, ‘Voorzorgverplichtingen. Over aansprakelijkheidsrechtelijke normstelling voor onzekere risico’s. Bespreking proefschrift van mr. E.R. de Jong’, Maandblad voor Vermogensrecht 2017, afl. 1 p. 14-18.

J.C.J. Dute, annotatie bij Rechtbank Amsterdam 20 januari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:212 [PIP-implantaten. Aansprakelijkheid zorgaanbieders.], Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2016/44, afl. 8, p. 570-579.

E.R. de Jong, ‘Voorzorgverplichtingen’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2016/47, afl. 6.

E.P.J. Verweij, annotatie bij Gerechtshof Amsterdam 24 juni 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2005 [Zorgplicht ziekenhuis. Kelderluik-criteria. Deelgeschilprocedure.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/183, afl. 10.

M.E. Franke, annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 3 november 2015, ECLI:NL:GHSHE:4434 [Onrechtmatige daad. Gebrekkige opstal. Ongelukkige samenloop. Belangeloze hulpverlening.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/173, afl. 10.

E. de Jong & R. Rijnhout, ‘Onveilig (?) verpakkingsmateriaal: gerechtvaardigd stilzitten of verplicht handelen?’, Ucall blog 2016, 25 oktober 2016.

J.H.G. Verweij-Hoogendijk, ‘Parental immunity. Uitgangspunten voor de aansprakelijkheid van ouders wegens een schending van hun zorgplicht voor de veiligheid van hun kind(eren)’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2016/35, afl. 5, p. 180-188.

R. Rijnhout, I. Giesen, A. van Hoof & M.A.G. van Aken, ‘Agressie van jeugdige voetballers en de rol van het recht: kennis en (on)begrip van de (spel)regels empirisch getoetst’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2016/34, afl. 5, p. 171-179.

K.J.O. Jansen, ‘Kennispresumptie in het verbintenissenrecht: tussen weten en behoren te weten’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016/31, afl. 7, p. 206-213.

J.M. Emaus, ‘Aansprakelijkheid voor schade door politiegeweld. Annotatie bij EHRM (Grote Kamer) 28 september 2015, nr. 23380/09 (Bouyid/ Belgie)’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016/26, afl. 6, p. 179-186.

E.S. Engelhard, annotatie bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23 december 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:8736 [Derdenschade, Zorgschade], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/89, afl. 5, p. 746-752.

A.I. Schreuder, annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2016, ECLI:NLGHARL:2016:2723 [Oogmerk. Smartengeld. Verlies van arbeidsvermogen. Wettelijke rente.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/88, afl. 5, p. 739-745.

E. Gijselaar, ‘Relativiteit en het EVRM: een overdenking naar aanleiding van de zaak over het schietincident in Alphen aan den Rijn’, Ucall blog 2016, 2 juni 2016.

M.R. Hebly, annotatie bij Gerechtshof ’s-Gravenhage 12 januari 2016, ECLI:NLGHDHA:2016:25 [Overheidsaansprakelijkheid. Mesothelioom. Regelgevingsfalen. Verjaring.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/38, afl. 3, p. 397-402.

Y. Bosschaart & B. Pasztjerik, annotatie bij Rechtbank Amsterdam 20 januari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:212 [Ongeschikte hulpzaak. Medische hulpzaak. Toerekening. Borstimplantaat en PIP implantaat.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/37, afl. 3, p. 389-392.

D. Post, Vestiging van aansprakelijkheid. Schuld in het strafrecht en het privaatrecht, Amersfoort: Celsus juridische uitgeverij 2016.

E. Tjong Tjin Tai & S. Boesten, ‘Aansprakelijkheid, zelf-rijdende auto’s en andere zelfbesturende objecten’, Nederlands Juristenblad 2016, afl. 10, p. 656-664.

A.T. Bolt & E.P. Ceulen, ‘Aansprakelijkheid van de overheid als toezichthouder’, De Gemeentestem 2016, afl. 7432, p. 18-27.

L. ’t Mannetje, annotatie bij Rechtbank Oost-Brabant zp ’s-Hertogenbosch 11 november 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:6456 [Gevaarzetting. Ongelukkige samenloop van omstandigheden. Laden. Aanhangwagen.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/19, afl. 1, p. 182-184.

 

Overheidsaansprakelijkheid

I. Haazen, ‘Relativiteit en causaliteit naar aanleiding van het schietincident Alphen aan den Rijn’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2019/4, p. 143-149.

A.G. Castermans & C.W. Demper, ‘Rond Srebrenica: de zorgplicht in tijden van oorlog’ [noot bij Hoge Raad 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1223, NJ 2019/356], Ars Aequi 2019/12.

P. van der Kruit, ‘Verantwoordelijkheden van Nederland bij het redden van drenkelingen voor de kust van Libië’, Nederlands Juristenblad 2019/2696.

C.M.J. Ryngaert & J. Spier, annotatie bij Hoge Raad 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1223 [Onrechtmatige daad. Internationaal publiekrecht. Val Srebrenica. Aansprakelijkheid Staat voor optreden Dutchbat. Begrip ‘effective control’.] Nederlands Juristenblad 2019/356, afl. 41.

G.G.J.A. Knoops, ‘De zorgplicht van de Staat: doorwerking naar de strafrecht- en letselschadepraktijk’, ANWB Verkeersrecht 2019/142.

G. Boogaard & R.J.B. Schutgens, ‘Na ons de zondvloed? Over de Urgenda-zaak en het beginsel van constitutionele hoffelijkheid bij de oplegging van dwangsommen aan de Staat’, Overheid & Aansprakelijkheid 2019/21.

E.R. de Jong, ‘Urgenda en de beoordeling van macro-argumenten’, Maandblad voor Vermogensrecht 2019/04.

‘AG over prejudiciële vragen over de Groninger aardbevingsschade’, Nederlands Juristenblad 2019/1126.

J.P. Quist, annotatie bij Rechtbank Den Haag 23 januari 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:500, Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2019/51.

 

Overig

S. De Rey, ‘Schadevergoeding anders dan in geld: cash is not always king’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2019/31, afl. 9.

J. Dierx, ‘Schadeherstelrecht: de tijd is er rijp voor’, Verkeersrecht ANWB 2019/200, afl. 15.

A. Merkx & J. Goeseije, ‘Levensfaseplanning als toekomstbestendige ondersteuning’, PIV-Bulletin 2019/4, p. 11-15.

M. de Ridder, ‘Ouders worden zelden aansprakelijk gehouden voor schending van ouderlijke zorgplicht’, Letsel & Schade 2019/4, p. 4-6.

J.F. Roth, ‘De BEM-rekening – Goed controlemiddel kan nog worden verbeterd’, Letsel & Schade 2019/4, p. 77-82.

W.L. Roozendaal, ‘Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen’, Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 2019/36.

J.P. Dikker, ‘Heerst er in het onderwijs een claimcultuur?’, Ars Aequi 2019, afl. 10, p. 765-774.

N. van Tiggele-van der Velde, ‘Het asbestverbod: over verzekeringsdekking van dakbedekking’, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2019/21, afl. 4.

J. Kruiswijk Jansen, ‘Directe actie als de verzekerde rechtspersoon niet meer bestaat: uitzondering op meldingsplicht geldt volgens de Hoge Raad voor alle schades’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2019, afl. 2.

J.H.G. Verweij-Hoogendijk, ‘Verzekeren in gezinsverband’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2019, afl. 2.

I. Tillema, ‘Commerciële actoren in massaschadezaken pionieren tussen toegang tot het recht en claimcultuur’, Ars Aequi 2019/06, p. 506 t/m 515.

S.J. Tans, ‘Staatsaansprakelijkheid en het EU-rechtelijk relativiteitsvereiste’, Ars Aequi 2019/5, p. 345-352.

VNAB, ‘Niets is onverzekerbaar (magazine)’, VNAB Visie 2019, 32 p.

S.D. Lindenbergh, ‘Over verdeling van een verzekerde som. Een terugblik op schadeafwikkeling na het schietincident in Alphen aan den Rijn in de vorm van een interview’, Verkeersrecht ANWB 2019/49.

J. Spier, annotatie bij Hoge Raad 1 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:150 [Verzekeringsrecht. Directe actie. Melden. Strekking. Reikwijdte. Verweren verzekeraar.] Nederlandse Jurisprudentie 2019/141, afl. 16.

J.R. Meelker, ‘Smartengeld wegens onrechtmatige schadeafhandeling’, PIV-Bulletin 2019/1, p. 5-10.

P.J. van Koppen en R. Horselenberg, ‘Een kleine Netflix-gids voor de bewijsliefhebber’, Expertise en Recht 2019/2.

J.G. Keizer, ‘Welke gevolgen kan deelfraude hebben voor de vordering van de claimant op de aansprakelijke partij en diens verzekeraar?’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2019/1, p. 9-14.

T.F.E. Tjong Tjin Tai, ‘WPNR 4158-4160 (1950)’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2019, afl. 7232.

M.E. Holthausen, ‘De waarde van een strafrechtelijke uitspraak bij een beroep op de opzetclausule’, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2019/4, afl. 1.

M.M.R. van Ardenne-Dick, ‘De Hoge Raad en de uitleg van opzet (opzetclausule 2000) in de aansprakelijkheidsverzekering. Op weg naar meer duidelijkheid ECLI:NL:HR:2018:601 (shaken baby)’, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2019/3, afl. 1.

I. Tillema, ‘Naar een goed geolied mechanisme voor de collectieve afwikkeling van massaschade. Over claimvehikels, Engelse toestanden en het belang van een gebalanceerde kostenvergoeding’, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2019/2, afl. 1.

J.E. van de Bunt, ‘Het concept-Wetsvoorstel Instituut mijnbouwschade Groningen nader bekeken. Een artikel in de serie “Aarbevingen in Groningen en het vermogensrecht”’, Maandblad voor Vermogensrecht 2019, afl. 2, p. 42-53.

T. Hartlief, ‘Personenschade in vraag en antwoord’, Nederlands Juristenblad 2019/526, afl. 10.

E.W. Bosch, annotatie bij Rechtbank Rotterdam 21 november 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:9588 [Deelgeschil. Letselschade. Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Verrekening van voordeel.] Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2019/16, afl. 1.

E. Blauw e.a., Herziening gesubsidieerde rechtsbijstand, ADR en rechtsstatelijkheid. Een wegingskader’, Nederlands Juristenblad 2019/200, afl. 4.

A. Klaassen, ‘Invloed van verzekerden bij zorgverzekeraars’, Nederlands Juristenblad 2019/4, afl. 1.

R. de Bock, ‘Mijnbouwschade in Groningen. Waar is de civiele rechter?’, Nederlands Juristenblad 2019/3, afl. 1.

E.J. Wervelman, annotatie bij Hoge Raad 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1800 [Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Consumentenrecht. Oneerlijk beding Richtlijn 93/13/EEG.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/176, afl. 10.

F.M. Ruitenbeek-Bart, annotatie bij Hoge Raad 20 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1806 [Anonieme strafvervolging. Slachtofferrechten in het strafproces. Aanvullende rechtsbescherming.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/169, afl. 10.

S.D. Lindenbergh, annotatie bij Hoge Raad 13 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:601 [Aansprakelijkheidsverzekering. Opzetclausule Standaardpolismodel AVP 2000; uitleg en maatschappelijke betekenis; ruimte voor maatwerk; Hoge Raad doet zaak zelf af.], Nederlandse Jurisprudentie 2018/463, afl. 51/52.

G. Tertoolen, ‘De strijd tegen de smartphone in het verkeer’, Verkeersrecht ANWB 2018/168, afl. 12.

N. van den Burg & E. Luijendijk, ‘De AVG voor de letselschadepraktijk’, Tijdschrift Letselschade in Praktijk 2018/118, afl. 6.

M.W. Knigge, W.H. van Boom & J.W. Keijser, ‘Minder gezichtspunten, betere sturing? Over de gevolgen van het aantal gezichtspunten op juridische oordeelsvorming’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2018/37, afl. 9.

P.C.J. De Tavernier, ‘Overwegingen bij een behoedzaam arrest van de Hoge Raad omtrent de doorbreking van de aansprakelijkheidslimiet voor personenvoer op de binnenvaart (artikel 8:983 BW)’, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2018/32, afl. 6.

R.W.M. Giard, ‘Het doen van goed oorzakenonderzoek van faillissementen is veel lastiger dan het lijkt’ in: De Curator en de Failliet. Insolad Jaarboek 2019, Wolters Kluwer: Deventer 2019, p. 1-26.

J.C. van Eijk-Graveland, ‘De opzetclausule (2000) uitgelegd door de Hoge Raad’, Maandblad voor Vermogensrecht 2018, afl. 11, p. 342-349.

T. Hartlief, ‘Uit de ban van hier en nu’, Nederlands Juristenblad 2018/2195, afl. 42.

P. Oskam & J. Overes, ‘Het Shaken Baby-arrest: de Hoge Raad spreekt zich uit over de Opzetclause AVP 2000’, PIV-Bulletin 2018/3, p. 5-10.

L. Dufour, ‘Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Behandeling van personenschadeclaims’, PIV-Bulletin 2018/3, p. 28-32.

P.S. Fluit, ‘Second opinion en deskundigenoordeel’, ArbeidsRecht 2018/49, afl. 12.

R.A.C. Bilo e.a., ‘Een vermoeden van toegebracht hersenletsel’, Expertise en Recht 2018, afl. 5, p. 193-204.

J.S. Overes, annotatie bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15 augustus 2018, Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/148, afl. 9.

Ipek Çevik, ‘Schockschaden und Hinterbliebenengeld nach deutschem Recht und Angehörigenschmerzensgeld nach türkischem Recht’, European Review of Private Law 2018, jrg. 26, nr. 3, p. 341-369.

B. van Zelst, ‘Over de noodzaak van een beter geïnformeerde en bredere discussie over geschiloplossing’, Nederlands Juristenblad 2018/1999, afl. 38.

E.F.D. Engelhard, ‘Aansprakelijkstellingen in de semipublieke sector en de afstemming met het regime voor overheidsaansprakelijkheid’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2018/32, afl. 8.

C. van Oort, annotatie bij Hoge Raad 25 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1764 [Strafrechtelijke aansprakelijkheid in sportsituatie.], Jurisprudentie in Nederland 2018, 90, afl. 9.

L.A. Godwaldt, ‘Wanneer is sprake van opzet onder de AVP? De Hoge Raad legt uit’, Bedrijfsjuridische Berichten 2018/74, afl. 22.

B. Marseille, H. Bröring & K. de Graaf, ‘Een gebruikersperspectief op aardbevingsschadevergoedingsprocedures’, Nederlands Juristenblad 2018/1948, afl. 37.

J. van de Klashorst, annotatie bij Hoge Raad 6 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1103 [Verzekeringsrecht. Letselschade. Analoge toepassing art. 7:941 lid 5 BW.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/132, afl. 8.

K.F. Haak, annotatie bij HR 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:729 [Vervoerrecht. Beperking aansprakelijkheid vervoerder voor letselschade passagier op voet van art. 8:983 BW; individuele limiet; toetsingsverbod art. 120 Gw; redelijkheid en billijkheid. EVRM; art. 1 Eerste Protocol. Rechtsvormende taak rechter.], Nederlandse Jurisprudentie 2018/376, afl. 41-42.

K.L. Maes, ‘Het hoger beroep inzake het schietincident in Alphen aan den Rijn: hoe gerechtigheid zegevierde, en de geest in de fles bleef’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2018, afl. 3, p. 75-88.

G. van Dijck, ‘U vraagt, wij draaien iets anders. Een empirische studie naar wat benadeelden zoeken en krijgen in zaken over seksueel misbruik door de rooms-katholieke kerk’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2018, afl. 3, p. 101-111.

E.W. Bosch, ‘De arbeidsongeschiktheidsverzekering. Allerminst een rustig bezit: drie actuele discussies uitgediept’, Maandblad voor Vermogensrecht 2018, afl. 9, p. 269-277.

I. Samoy, ‘Het Belgische hervormingsproject aansprakelijkheidsrecht: de dagen van het iconische artikel 1382 en de gendergevoelige bonus pater familias lijken geteld…’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2018/29, afl. 7.

I. Giesen, ‘Het privaatrecht als instrument in het publieke domein’, Nederlands Juristenblad 2018, afl. 31.

P. van Huizen, ‘De patiëntenkaart-discussie als deelgeschil: een nog weinig benutte mogelijkheid’, PIV-Bulletin 2018-2, p. 1-5.

J. van de Bunt, ‘Een vordering voor angstschade?’, PIV-Bulletin 2018-2, p. 9-11.

H. van Katwijk, ‘Opzet verzekerd’, PIV-Bulletin 2018-2, p. 12-16.

M.V.R. Snel & J.B.M. Vranken, ‘Het begrip “heersende leer” in het privaatrecht. Een korte verkenning’, Ars Aequi 2018/09, p. 748-753.

J. van de Klashorst, annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4645 [Verzekeringsovereenkomst. Uitleg voorwaarden. Claims made of act committed. Wijziging voorwaarden en bloc.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/119, afl. 7.

J.H. Wansink, ‘Old and Wise, de (opzet)cirkel is rond’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2018/17, afl. 4.

P.A.M. Lokin & A. van Staden ten Brink, ‘Schijn van volmachtverlening aan een verzekeraar voor schadeafwikkeling en stuiting van verjaring. Enkele beschouwingen naar aanleiding van het arrest HR 26 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:108, RvdW 2018/186’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2018/21, afl. 4.

J.G. Keizer, annotatie bij Gerechtshof ’s-Gravenhage 5 juni 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1281 [Rechtmatigheid fraudeonderzoek. Bewijsuitsluiting.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/101, afl. 6.

M. de Vries, ‘De Hoge Raad en de uitleg van de opzetclausule: een antwoord op alle vragen? HR 13 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:601’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2018, afl. 2, p. 65-73.

R.W. Giard, ‘“Dit kwam door een fout van de chirurg”. Over het beoordelen van letselschade door een vermeende fout van de operateur’, Letsel & Schade 2018, alf. 2, p. 7-16.

A.J.J.G. Schijns, ‘First partyverzekering voor misdrijfschade – uitzicht op effectief schadeverhaal?’, Tijdschrift Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht in de praktijk 2018, afl. 5, p. 14-22.

J.S. Overes, annotatie bij Hoge Raad 13 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:601 [Aansprakelijkheidsverzekering. Opzetclausule AVP 2000. Shaken Baby Syndroom.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/84, afl. 5.

C.M.D.S. Pavillon, ‘Trends en ontwikkelingen in het Europees verbintenissenrecht’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2018, afl. 7199, p. 481-493.

J. Faas e.a., ‘Equality of arms en quality of arms in arbeidsongeschiktheidsgeschillen’, Expertise en Recht 2018, afl. 3, p. 115-124.

R. Giard, ‘Wie de data niet eert, is de rechtspraak niet weerd’, Expertise en Recht 2018, afl. 3, p. 105-107.

B.J. van Ettekoven e.a., ‘Overheidsaansprakelijkheid anno 2018: de stand van de rechtsontwikkeling’, Overheid & Aansprakelijkheid 2018/23, afl. 3.

N.M. Brouwer, ‘De Algemene Verordening Gegevensbescherming Verordening (EU) 2017/679’, Tijdschrift voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht 2018/91, afl. 4.

M. de Groot, ‘Zorgbehoefte als schade. Civiele aansprakelijkheid voor zorgschade in relatie tot het publieke zorgaanbod’, Handicap & Recht 2018, afl. 1, p. 9-19.

L.A. Clement, ‘De Algemene Verordening Gegevensbescherming. Nieuwe en striktere regels voor het verwerken van persoonsgegevens’, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2018/14, afl. 3.

L.T. Visscher, ‘Op weg naar een inclusief aansprakelijkheidsrecht’, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2018/11, afl. 3.

O.L. Nunes & S.M. Steen, ‘Twee jaar Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg: de stand van zaken’, Tijdschrift voor Letselschade in de Praktijk 2018, afl. 3.

A. den Exter, ‘Stand van de wetenschap en praktijk verschillend beoordeeld. Rechtsbescherming Geschillencommissie Zorgverzekeringen een wassen neus’, Nederlands Juristenblad 2018/1101, afl. 22.

K.A.P.C. van Wees, ‘Voertuigautomatisering en productaansprakelijkheid’, Maandblad voor Vermogensrecht 2018, afl. 4, p. 112-122.

T. Hartlief, ‘Van knappe koppen en hun uitvindingen’, Nederlands Juristenblad 2018/878, afl. 18.

A.T. Marseille & K.J. de Graaf, ‘Aardbevingsschadevergoedingsprocedures van privaat naar publiek’, Overheid en Aansprakelijkheid 2018/2, afl. 2.

J. van Dunné, ‘“Gaswinning in Groningen”, een drama in vele bedrijven. En dan nu: het Besluit mijnbouwschade Groningen van 31 januari 2018’, Nederlands Juristenblad 2018/821, afl. 17.

J. Leegemaate, annotatie bij Hoge Raad 1 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3053 [Elektronisch patiëntendossier (Doorstartmodel) gebaseerd op toestemming van patiënt. Verwerking persoonsgegevens. Art. 8 Wbp. Uitwisseling van medische gegevens in strijd met het recht op privacy (art. 8 EVRM) en medisch beroepsgeheim (art. 7:457 BW)?], Nederlandse Jurisprudentie 2018/166, afl. 17.

C.M.D.S. Pavillon & A. Kolder, ‘Een garantie des accidents de la vie voor Nederland? Een verkenning naar aanleiding van de Franse schadeverzekering voor de ongevallen van het leven’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2018/8, afl. 2.

F.M. Ruitenbeek & M. de Vries, ‘Over frauderende slachtoffers en WAM-verzekeraars. En de vraag of civielrechtelijke sanctionering mogelijk, of zelfs gewenst is’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2018, afl. 1, p. 23-31.

R.D. Friele (e.a.), ‘Het tuchtrecht in de gezondheidszorg: wegen de voordelen tegen de nadelen op?’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2018, afl. 1, p. 20-22.

B.A. Schmand & J.F.M. de Jonghe, ‘Vaststellen van symptoomvaliditeit in neuropsychologisch expertiseonderzoek’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2018, afl. 1, p. 15-19.

S.D. Lindenbergh, annotatie bij Hof van Justitie EU 16 februari 2017, ECLI:EU:C:2017:128 [Harmonisatie van wetgevingen. Industriebeleid. Conformiteitsbeoordeling van medische hulpmiddelen. Aangemelde instantie die is aangewezen door de fabrikant. Verplichtingen van die instantie. Borstimplantaten met gebreken. Uit siliconen vervaardigd. Aansprakelijkheid van de aangemelde instantie.], Nederlandse Jurisprudentie 2018/123, afl. 14.

R. Giard, ‘Wie zijn er betrokken bij en verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van een deskundigenrapport?’, Ars Aequi 2018, afl. 3, p. 216-220.

R. Giard, ‘Leren van fouten? Achteraf oordelen is te simpel’, Medisch Contact 2018, afl. 3, p. 18-21.

W. van Boom, H. Pluut & J.P. van der Rest, ‘Burgers over het burgerlijk recht. Hoe gewone mensen denken over het toedelen van verantwoordelijkheden en verdelen van schade in civielrechtelijke casus’, Ars Aequi 2018, afl. 2, p. 105-123.

T. Bleeker, ‘Aansprakelijkheid voor klimaatschade: een driekoppige draak’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2018/2, afl. 1.

T.F.E. Tjong Tjin Tai, ‘Een Europees schadebegrip?’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2018/5, afl. 1.

R. Giard & H. Merckelbach, ‘De ene deskundige is de andere niet. Hoe de rechter empirisch gefundeerd bewijs kan waarderen’, Nederlands Juristenblad 2018/140, afl. 3.

A.J.J.G. Schijns, ‘Naar een verzekerd slachtofferrecht: onderzoek naar effectief schadeverhaal van slachtoffers van misdrijven via het private verzekeringsrecht’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2017, afl. 4, p. 99-106.

M.R. Hebly & E.S. Engelhard, ‘Besluit vergoeding affectieschade’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2017/43, afl. 10.

G. van Dijck, ‘Hebben afgedwongen excuses zin?’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2017/42, afl. 10.

A. Kolder, ‘Naar een nieuw verzekeringsproduct voor de voetbalsport?’, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2017/38, afl. 6.

A. Kolder, ‘Het aansprakelijkheidsrecht van morgen’, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2017/36, afl. 6.

T.F. Walree, ‘De vergoedbare schade bij de onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2017/7172.

R.H.J. Wildenburg, ‘De (on)belastbaarheid van de letselschade-uitkering; de Hoge Raad houdt koers. HR 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:529’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2017, afl. 3, p. 86-88.

M. de Zoete, ‘Sanctionering bij bewuste vernietiging van bewijsmateriaal, vergaand genoeg? Hof ’s-Hertogenbosch 10 januari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:31’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2017, afl. 3, p. 93-97.

R. Giard, ‘De kennis van de jurist voorbij: wanneer weten twee samen meer dan een?’, Expertise en Recht 2017, afl. 5, p. 181-184.

R. Rijnhout, ‘Alternatieve vergoedingssystemen in personenschadezaken en slachtofferbehoeften’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2017/39, afl. 9.

J. van de Klashorst, ‘Letselschade en fraude: bezint eer ge begint…’, Maandblad voor Vermogensrecht 2017, afl. 10, p. 309-313.

A. Zwart-Hink, ‘Moet wie excuses aanbiedt ook schade vergoeden? Mythe en werkelijkheid over het verband tussen excuses en aansprakelijkheid’, Nederlands Juristenblad 2017/2032, afl. 38.

Y. Bosschaart, annotatie bij Rechtbank Midden-Nederland 21 juni 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:3102 [Productaansprakelijkheid. Onderzoek in deelgeschilprocedure. Kosten deelgeschilprocedure.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/137, afl. 8.

A.L.M. Keirse & B.M. Paijmans, ‘In pari delicto; als de pot de ketel verwijt’, Maandblad van Vermogensrecht 2017, afl. 7-8, p. 207-219.

T.F.E. Tjong Tjin Tai, ‘Rechterlijke discretie voor de privaatrechtelijke reactie op ongewenst gedrag’, Maandblad van Vermogensrecht 2017, afl. 7-8, p. 202-206.

A.I. Schreuder, ‘Schuld en schadevergoeding. Hoe kleurt de zwaarte van de schuld van de aansprakelijke partij het schadevergoedingsdebat?’, Maandblad van Vermogensrecht 2017, afl. 7-8, p. 236-242.

G. Kuipers & M. Tjepkema, ‘“Publieke regie” in Groningen. Publiekrechtelijke schadeafhandeling en het vertrouwen in de overheid’, Nederlands Juristenblad 2017/1576, afl. 29.

J.M. Reijntjes, annotatie bij Hof van Justitie EU 11 oktober 2016, ECLI:EU:C:2016:759 [Beroep wegens niet-nakoming. Nationale schadeloosstellingsregelingen voor slachtoffers van opzettelijke geweldsmisdrijven.], Nederlandse Jurisprudentie 2017/281, afl. 33/34.

J. van de Bunt, ‘Een schadefonds voor de mijnbouwschade in Groningen?’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2017/27, afl. 4.

T.F.E. Tjong Tjin Tai, ‘Ouders en kinderen als partij bij een overeenkomst’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2017/7159.

P. Leenmans, ‘Aansprakelijkheidsregime bij schade door een heteluchtballon. Het aansprakelijkheidsregime voor personenvervoer door een heteluchtballon in vogelvlucht’, Verkeersrecht 2017/63, afl. 6.

M.A. Loth, ‘Risicoregulering door de burgerlijke rechter: een categoriefout of een nieuw perspectief?’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2017/18, afl. 3.

J. van Ittersum, ‘Maatschappelijke erkenning voor asbestgerelateerde longkanker?’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2017/20, afl. 3.

L.C. Dufour, ‘De first partyverzekering in het verkeer. Een vergelijking van de huidige dekking onder first partyverzekeringen met die onder het aansprakelijkheidsrecht’, Verkeersrecht ANWB 2017/52, afl. 5.

C.A.M. Roijackers, ‘Inzage- en blokkeringsrecht van het advies van de medische adviseur bij de verzekeraar bij letselschade: een persoonlijkheidsrecht bij uitstek van de patiënt/cliënt’, Letsel & Schade 2017, afl. 1, p. 44-49.

P. van der Nat, ‘Expert shopping en de tuchtrechter’, Letsel & Schade 2017, afl. 1, p. 39-43.

P. van der Nat, ‘Is het recht van inzage in het medisch advies afgeschaft?, Letsel & Schade 2017, afl. 1, p. 31-38.

K.G. Watson & R.J.P. Kottenhagen, ‘Europees Hof voor de Rechten van de Mens: zwangeren hebben geen absoluut recht op thuisbevalling’, Letsel & Schade 2017, afl. 1, p. 20-30.

T. Hartlief, ‘Is de zorgplicht ons een zorg?’, Nederlands Juristenblad 2017/965, afl. 18.

J.H.G. Verweij-Hoogendijk, annotatie bij Rechtbank ’s-Gravenhage 25 januari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:587 [Overheidsaansprakelijkheid, overheidsfalen, voorzorgsbeginsel, Q-koorts], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/42, afl. 3.

J.L. Smeehuijzen, annotatie bij Gerechtshof ’s-Gravenhage 13 december 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3604 [Terugkomen op erkenning, bedrog, beperkende werking redelijkheid en billijkheid], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/45, afl. 3.

M.A. Loth, ‘Too big to restore? Aansprakelijkheid voor historisch onrecht’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2017/12, afl. 2

R. Giard, ‘Reactie. Niet alleen aandacht voor equality of arms maar ook voor de quality of arms’, Nederlands Juristenblad 2017/776, afl. 14.

J.T. Hiemstra, ‘Lessen bij het passeren van de poort van het aansprakelijkheidsrecht in geval van letselschade. Verslag van het 28e LSA congres’, Verkeersrecht ANWB 2017/33, afl. 3.

K. Ertürk & P. Oskam, ‘Persoonlijk onderzoek bij moeilijk objectiveerbaar letsel’, Verkeersrecht ANWB 2017/32, afl. 3.

B. Fluit, ‘Hoge Raad 23 december 2016: een voorbehoud van behoorlijk lange duur’, PIV-Bulletin 2017-1, p. 12-14.

A. de Hoogh, ‘Kansschade: wat zou er zijn gebeurd als de arts…?’, PIV-Bulletin 2017-1, p. 10-12.

N. Verhoeks & R. Meelker, ‘Wat is redelijk in het kader van buitengerechtelijke kosten?’, PIV-Bulletin 2017-1, p. 1-6.

M.F.J.N. van Osch, ‘Class actions, (all) the American way? Of: "everyone brings their suit by themselves"’, Trema 2017, afl. 2, p. 45-51.

J. Sap, ‘Letselschaderegeling in het Caribische deel van het Koninkrijk: een verkenning’, Verkeersrecht ANWB 2017/16, afl. 2.

N. van Tiggele-van der Velde, ‘Het gevonden slachtoffer dat fraudeert, blijft de gemoederen bezig houden’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2017/7, afl. 1.

E.R. de Jong & T.E. van der Linden, ‘Rechtspreken met oog voor macro-effecten? Een bespreking van de mogelijkheden om rekenschap te geven van macro-effecten in het aansprakelijkheidsrecht’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2017/2, afl. 1.

J. Faas e.a., ‘Rechters en deskundigen: welke geheimen geven procesdossiers prijs?’, Expertise en Recht 2016, afl. 6, p. 254-265.

E.S. Engelhard & S.D. Lindenbergh, ‘Culturen van letselschadeafwikkeling. Indrukken uit een vergelijkend onderzoek naar de wijze van afwikkeling van letselschades in Engeland, Noorwegen en Nederland’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2016, afl. 4, p. 88-99.

J. Schrok, ‘Herstelgerichte dienstverlening kan veel voor ouderen betekenen’, PIV-Bulletin 2016/5, p. 10-12.

C.G. Breedveld-de Voogd & P.W. den Hollander, ‘Het Imagine-arrest en het voorstellingsvermogen van de Hoge Raad’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016/51, afl. 10, p. 346-353.

W. den Hollander, ‘De relativiteit van wettelijke normen’, Ars Aequi 2016, afl. 12, p. 990-996.

J.E. van de Bunt & M.K.G. Tjepkema, ‘De veranderende reikwijdte van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen nader bezien’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2016/46, afl. 6.

M. van Rooij e.a., ‘Bestrijding van voetbalgeweld. De civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke aanpak van voetbalgeweld geïntegreerd beschouwd’, Ars Aequi 2016, afl. 11, p. 809-819.

J. van de Klashorst, annotatie bij Rechtbank ’s-Gravenhage 2 september 2016, ECLI:NL:HR:RBDHA:2016:10554 [Directe actie, In geding roepen verzekerde], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/160, afl. 9.

C. van Dijk & J. Overes, ‘Predispositie en de omvang van de vergoeding van letselschade. Naar een onzekerheidscorrectie bij onzekerheid rondom predispositie?’, Tijdschrift Letselschade in Praktijk 2016/138, afl. 5.

L.K. de Haan & C. Banis, ‘Fraude onder de aansprakelijkheidsverzekering; onze visie op hoe het eigenlijk heurt’, Tijdschrift Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht in de praktijk 2016/188.

A.L.M. Keirse, ‘Collectieve schadevergoedingsactie in zicht’, PIV-Bulletin 2016/4, p. 24-26.

C. Banis & L.K. de Haan, ‘Subrogatie en/of cessie; dat en waarom tijdig nadenken hierover kan lonen’, PIV-Bulletin 2016/4, p. 17-24.

J.E. van de Bunt, Het rampenfonds (Recht en Praktijk nr. CA14), Deventer: Wolters Kluwer 2016.

G.M.A. Clauwaert, ‘De samenwerking tussen medisch adviseur (van het slachtoffer) en de belangenbehartiger’, Letsel & Schade 2016/161, afl. 2, p. 6-8.

I.J.M.A. Hustings-Goed, ‘Moet een huisarts de patiëntenkaart verstrekken aan een letselschadeadvocaat?’, Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk 2016, afl. 4, p. 30-32.

M.J. van der Eijk, ‘De econoom in letselschadedossiers’, Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk 2016, afl. 4, p. 20-24.

E. Bauw & T. van der Linden, ‘“Schone slaapsters”. Pleidooi voor een actievere rol van toezichthouders bij collectief schadeverhaal’, Nederlands Juristenblad 2016/1652, afl. 32, p. 2310-2314.

A. Keirse, ‘Collectieve schadevergoedingsactie in zicht’, Ucall blog 2016, 23 september 2016.

M. Verheijden, ‘Google, Facebook & Instagram: internetonderzoek door verzekeraars. Rb. Den Haag 25 mei 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:5695’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2016, afl. 3, p. 74-78.

Th. M. de Boer, annotatie bij Hoge Raad 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1054 [IPR. Toepasselijk recht op onrechtmatige internetpublicaties; convergerende uitleg begrip ‘land waar de schade zich voordoet’ in zin art. 4 lid 1 Rome II met begrip ‘plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of kan voordoen’ in zin art. 5 onder 3 EEX-Vo (oud); centrum van belangen gelaedeerde. Exceptieclausule art. 4 lid 3 Rome II], Nederlandse Jurisprudentie 2016/354, afl. 37, p. 4714-4715.

K.J.O. Jansen, ‘Kennispresumptie in het verbintenissenrecht: tussen weten en behoren te weten’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016/31, afl. 7, p. 206-213.

B. Barentsen, annotatie bij Kantonrechter Rechtbank Gelderland 25 maart 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:4141 [Collectieve actie ter verbetering arbeidsomstandigheden, Vakbond wel ontvankelijk in collectieve belang, maar individuele belangen niet “gelijksoortig”], Jurisprudentie Arbeidsrecht 2016/202, afl. 12.

J. van de Klashorst, annotatie bij Rechtbank Rotterdam 7 juni 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:4243 [Deelgeschil, Reikwijdte, Begroting kosten], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/139, afl. 7, 1047-1050.

R. Giard, boekbeschouwing: ‘Annelies Wilken, Het medisch beoordelingstraject bij letselschade. Verslag van een juridisch handelingsonderzoek’, Rechtsgeleerdheid Magazijn Themis 2016, afl. 4, p. 218-223.

L. Stegerhoek, ‘Achter het stuur in de bus. Over herstel van autonomie in het aansprakelijkheidsrecht’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2016/18, afl. 3, p. 94-100.

L.T. Visscher, ‘Een rechtseconomische evaluatie van de collectieve schadevergoedingsactie in Nederland’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2016/10, afl. 2, p. 61-67.

T. Meijers, ‘Katholiek tuchtrecht’, Ars Aequi 2016, afl. 7/8, p. 554-561.

R. van Kleef, ‘De invloed van regelgeving van sportorganisaties op het civiele aansprakelijkheidsrecht’, Ars Aequi 2016, afl. 7/8, p. 545-553.

I. Tillema, ‘Commerciële motieven in privaatrechtelijke collectieve acties: olie op het vuur van de claimcultuur?’’, Ars Aequi 2016, afl. 5, p. 337-346.

B. van Beers, ‘Van slaapkamer naar vruchtbaarheidskliniek. Deseksualisering van voortplanting en de “uitbarsting van verantwoordelijkheid”’, Ars Aequi 2016, afl. 4, p. 298-306.

C.J.M. van Doorn, ‘De mensen achter de grote getallen. DSB-gedupeerden aan het woord over hun behoeften, verwachtingen en ervaringen met een collectieve afwikkeling van hun schade’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016/21, afl. 5, p. 144-151.

H.N. Schelhaas, ‘Collectieve acties – verslag jaarvergadering Vereniging voor Burgerlijk Recht’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016/15, afl. 4, p. 127-130.

I. Samoy, ‘Terreurdreiging van IS, ook voor overheidsaansprakelijkheid?’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016, afl. 4, p. 111-113.

E.J. Wervelman, annotatie bij Rechtbank Midden-Nederland 9 december 2015, C/16/39504/HA ZA 15-554 [Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Sommenverzekering. Schadeverzekering. Inkomensgegevens.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/92, afl. 5, p. 783-788.

A.M. Morssinkhof, ‘Nabestaandenleed, directe schade of indirect gevolg onder Rome II’, Bedrijfsjuridische berichten 2016/23, afl. 8, p. 97-98.

I. Giesen, ‘Aansprakelijkheid van de (letselschade)advocaat voor informatieverzuimen: het bewijs van de zorgplichtschending en de (ontbrekende) eigen schuld van de cliënt’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2016, afl. 2, p. 35-45.

A. Wilken, ‘Het medisch beoordelingstraject bij letselschade; een aantal onderwerpen nader uitgediept’, ANWB Verkeersrecht 2016/78, afl. 5, p. 182-188.

G. van Dijck, ‘Naar een nieuw schadevereiste in het aansprakelijkheidsrecht’, Nederlands Juristenblad 2016/1127, afl. 23, p. 1608-1616.

T.F.E. Tjong Tjin Tai, ‘Aansprakelijkheid bij datalekken’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2016, afl. 7110, p. 459-464.

R.P. Wijne & J.P. van der Sluijs, ‘Richtlijnen als medische en juridische leidraad’, Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk 2016/74, afl. 3, p. 15-20.

R.A. Dozy, ‘De (on)mogelijkheden van de civiele rechter in letselschadezaken’, Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk 2016/51, afl. 2, p. 20-25.

R.M.J.T. van Dort, ‘Fiscaliteit bij vergoeding van letselschade; onvermijdelijk en soms onredelijk!’, Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk 2016/50, afl. 2, p. 12-19.

J.W. Peterse, ‘De conversiestoornis: mysterieuze ziekte in letselschadezaken’, Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk 2016/34, afl. 1, p. 31-36.

H. Artoos & P. van der Ham, ‘Samenwerking arbeidsdeskundigen met verzekeringsartsen’, Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk 2016/33, afl. 1, p. 27-31.

M. Zwagerman & A. van Reenen-Ten Kate, ‘Het medisch beoordelingstraject bij letselschade’, Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk 2016/32, afl. 1, p. 22-26.

J. Emaus, ‘Letselschadeslachtoffers, verzekeraars en privédetectives: wat zegt het EHRM daar over?’, Ucall blog 2016, 13 juni 2016.

R. Rijnhout, ‘Een schadefonds ingesteld na terroristische aanslagen? En de daadwerkelijke behoeften van de slachtoffers dan?’, Ucall blog 2016, 23 mei 2016.

R.W.M. Giard, Werken aan waarheidsvinding. Over het belang van de juiste onderzoeksmethoden in het aansprakelijkheidsrecht, Den Haag: Boom juridisch 2016.

M.Th. Beumers & W.H. Van Boom, ‘De maatmens-benadeelde in het aansprakelijkheidsrecht’, in: C.J.M. Klaassen & J. Spier, Aansprakelijkheidsrecht en maatmens, Deventer: Kluwer 2016, pp. 1-32.

A. Loonen, ‘Opzet en vrije wil bij delicten door een psychische stoornis’, Nederlands Juristenblad 2016, afl. 14, p. 919-923.

D. Post, Vestiging van aansprakelijkheid. Schuld in het strafrecht en het privaatrecht, Amersfoort: Celsus juridische uitgeverij 2016.

Verslag van het 27e LSA Symposium, ‘Ethiek in de letselschade: hoe heurt het eigenlijk?’, PIV-Bulletin 2016, p. 18-20.  

J.C. van Eijk-Graveland, ‘Rijden onder invloed van alcohol: uitgesloten onder de opzetuitsluiting van de WAM-verzekering?’, Letsel & Schade 2016, afl. 1, p. 29-33. (annotatie bij ECLI:NL:HR:2015:83)

N.B.M Voet, ‘Vermoeidheid als moeilijke of niet objectiveerbare klacht?’, Letsel & Schade 2016, afl. 1, p. 14-18.

M. Jongkind, ‘De uitleg van de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering’, Letsel & Schade 2016, afl. 1, p. 6-14.

L.A.B.M. Wijntjens, ‘Excuses en aansprakelijkheid: In hoeverre en op welke wijze beïnvloeden excuses het oordeel van de rechter?’, Weekblad Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2016, afl. 7092, p. 82-88.

M. van Bindsbergen, ‘De ramp met vlucht MH17; aansprakelijkheid voor luchtvervoerders’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2016, afl. 1, p. 37-40.

K.L. Maes, ‘De reikwijdte van de primaire en secundaire private zorgplicht: gelijke monniken, gelijke kappen? Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2016, afl. 1, p. 4-16.

 

Procedurele aspecten 

E.W. Bosch, annotatie bij HR 20 september 2019, ECLI:NL:HR:2019:1407 [Deelgeschil. Hoger beroep. Cassatie.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2019/176, afl. 10.

A. van der Krans, ‘Van WCAM naar WAMCA: class actions in Nederland?’, Onderneming & Financiering 2019/3, p. 61-71.

C.J.M. Klaassen, ‘Zorgvuldig procederen in letselschadezaken’, Verkeersrecht 2019/159, p. 159-180.

R.A. Dozy, ‘De zorgplicht van de (letselschade)rechter’, Verkeersrecht 2019/160, p. 159-180.

G. van Dijck, ‘Eén medisch adviseur empirisch onderzocht’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2019, afl. 3, p. 94-100.

M. Visser, ‘Wie of wat is een deskundige? Een uitwerking van een rechtsgebied overstijgende definitie van het deskundigenbegrip.’ Expertise en Recht 2019/4.

R. Hoving, ‘Deskundigen aanspreken op fouten. Wat zijn de mogelijkheden om (vermeende) fouten van gerechtelijke deskundigen aan de kaak te stellen?’ Expertise en Recht 2019/4.

E.W. Bosch, annotatie bij Rechtbank Den Haag 16 april 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:3830, Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2019/113.

P. Klein Gunnewiek & L. Homan, ‘Het voorlopig deskundigenbericht’, PIV-Bulletin 2019/2, p. 5-11.

L. Hulst, ‘Tijdens de zitting ervaren procedurele rechtvaardigheid beïnvloedt het vertrouwen in rechters’, Ars Aequi 2019/5, p. 410-415.

P.E. Bloemendal, ‘De scheidslijn tussen hoofd- en schadestaatprocedure in 7:611-zaken. Een analyse van het bijzondere procedureverloop leidend tot Autoster/Hendriks II’, Maandblad voor Vermogensrecht 2019/03.

R.W.M. Giard, ‘De kwaliteit van civielrechtelijke vonnissen. Waarom integrale toetsing daarvan zo belangrijk is’, Expertise en Recht 2019/2.

G.C. Haverkate, ‘Opdracht aan de deskundige. Ook mogelijk zonder benoeming?’, Expertise en Recht 2019/2.

M. Opdam, ‘Aansprakelijkheidsrecht dient ook emotionele belangen’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2019/1, p. 14-19.

P.J. klein Gunnewiek, annotatie bij Rechtbank Rotterdam 24 oktober 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:8874 [Deelgeschil. Inzage expertiserapport. Equality of arms, Privacy. Onvoldoende waarborgen.] Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2019/15, afl. 1.

J. van de Bunt, ‘Overschrijding van de redelijke termijn in civiele zaken’, Nederlands Juristenblad 2019/252, afl. 5, p. 320-326.

P.C. Knijp, ‘De grenzen van het deelgeschil’, Tijdschrift Letselschade in Praktijk 2018/119, afl. 6.

M.E. Franke & R.W.M. Giard, annotatie bij Rechtbank Noord-Holland 1 maart 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:2702 [Adequate vraagstelling aan de deskundige. Het mogen horen van de behandelaar bij het voorlopig deskundigenonderzoek], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/142, afl. 9.

J. van Dunné, ‘Omkering van bewijslast in het aansprakelijkheidsrecht. De ‘omkeringsregel’: regel of uitzondering, spookbeeld of vertrouwd gereedschap?’, Ars Aequi 2018, afl. 10, p. 840-853.

R.P. Wijne, ‘De gerechtelijk medisch deskundige in aansprakelijkheidszaken; onaantastbaar of toch niet?’, Verkeersrecht ANWB 2018/100, afl. 7/8.

J. Sap, ‘De problematiek van een deskundigenbericht in een kleine samenleving’, Verkeersrecht ANWB 2018/101, afl. 7/8.

N. Keijser, ‘Op weg naar een register voor letselschadedeskundigen’, Verkeersrecht ANWB 2018/101, afl. 7/8.

V. Oskam, annotatie bij Rechtbank Limburg 30 maart 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:3265 [Deelgeschil. Gebondenheid aan deskundigenbericht in gezamenlijke opdracht. Verkapte bodemprocedure. Geen kostenbegroting en kostenveroordeling.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/89, afl. 5.

M. Wesselink, ‘Effectiever faciliteren’, Tijdschrift Letselschade in Praktijk 2018, afl. 4, p. 20-24.

G. de Groot, ‘Rode draad "Rechtseenheid": Rechtseenheid en de deelgeschilprocedure’, Ars Aequi, 28 | AA 2018/6, 6 juni 2018.

S.D. Lindenbergh, annotatie bij Hoge Raad 27 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2774 [Hoofdzaak en schadestaatprocedure; moet debat over eigen schuld worden gevoerd in hoofdzaak of in schadestaatprocedure?], Nederlandse Jurisprudentie 2018/152, afl. 16.

W.Th. Nuninga, ‘Recht, plicht, schade, begroting’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2018, afl. 7189, p. 294-301.

S.D. Lindenbergh, annotatie bij Hof van Justitie EU 21 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:484 [Aansprakelijkheid voor producten met gebreken. Farmaceutische laboratoria. Vaccin tegen hepatitis B. Multiple sclerose. Bewijs van gebrek van het vaccin en van het oorzakelijke verband tussen het gebrek en de geleden schade. Bewijslast. Bewijsmiddelen. Geen wetenschappelijke consensus. Ernstige, precieze en met elkaar overeenstemmende aanwijzingen die aan de beoordeling van de feitenrechter worden overgelaten. Toelaatbaarheid. Voorwaarden.], Nederlandse Jurisprudentie 2018/125, afl. 14.

J. van de Bunt & M. Tjepkema, ‘Een nieuw schadeprotocol voor de mijnbouwschade in Groningen’, Nederlands Juristenblad 2018/587, afl. 12.

R. Giard, ‘Wie zijn er betrokken bij en verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van een deskundigenrapport?’, Ars Aequi 2018, afl. 3, p. 216-220.

R. Giard, ‘Leren van fouten? Achteraf oordelen is te simpel’, Medisch Contact 2018, afl. 3, p. 18-21.

G.M. Veldt & A.E.C. Wissink, ‘Bewijslastverlichting voor de benadeelde bij productaansprakelijkheid voor onzekere risico’s’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2017/36, afl. 8.

P.J. Klein Gunnewiek, annotatie bij Gerechtshof Amsterdam 18 juli 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2953 [Deelgeschil. Ongeval. Onderzoek. Deskundigen.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/132, afl. 8.

Y. Bosschaart, annotatie bij Rechtbank Midden-Nederland 21 juni 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:3102 [Productaansprakelijkheid. Onderzoek in deelgeschilprocedure. Kosten deelgeschilprocedure.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/137, afl. 8.

E.W. Bosch, annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 25 april 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1847 [Letselschade. Causaal verband. Omkeringsregel. Predispositie. Pre-existentie.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/95, afl. 6.

J.P. van der Klein, ‘Kansschade bij medische aansprakelijkheid. HR 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2987 (Esther/Erasmus MC)’, Bedrijfsjuridische Berichten 2017/28, afl. 7.

R. Giard, ‘In de rechtszaal voert hindsight bias nog te vaak de regie. Wie doet er wat aan?’, Expertise en Recht 2017, afl. 2, p. 49-51.

E.W. Bosch, annotatie bij Rechtbank Rotterdam 14 december 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:9639 [Deelgeschil procedure. Letselschade. Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Verrekening van voordeel.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/37, afl. 2.

I. Giesen, ‘Anticiperen op de stelplicht: voetangels en klemmen in het ‘letselschadebewijsrecht’’, Ucall blog 14 maart 2017.

B. Fluit, ‘Hoge Raad 23 december 2016: een voorbehoud van behoorlijk lange duur’, PIV-Bulletin 2017-1, p. 12-14.

L. Boersma, ‘De kosten van de deelgeschilprocedure: enkele suggesties tot normering’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2017, afl. 1, p. 18-28.

G. van Dijck & S. van Erp, ‘Eén of twee medisch adviseur(s)?’, Maastricht University, januari 2017.

E. Bauw & S. Voet, ‘Van stok achter de deur tot keurslijf? Een eerste verkenning van het wetsvoorstel tot invoering van een collectieve schadevergoedingsactie’, Nederlands Juristenblad 2017/206, afl. 4.

B.J. van Ettekoven, ‘De deskundige deskundige. Over registers en de “disclosure statement”’, O&A 2016/53, afl. 3.

N.E. Groeneveld-Tijssens, ‘Deelgeschil over aansprakelijkheid voor schade: deelgeschilprocedure of bodemprocedure?’, Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk 2016/150.

M.S.E. van Beurden, annotatie bij Rechtbank Midden-Nederland 10 augustus 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:4610 [Deelgeschil. Onduidelijke toedracht ongeval. Nadere Bewijslevering.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/184, afl. 10.

M. Wesselink, ‘Naschrift Wesselink’, Verkeersrecht 2016/167, afl. 11, p. 415-416.

J. Sap, ‘Zuinig zijn op de deelgeschilprocedure’, Verkeersrecht 2016/166, afl. 11, p. 413-414.

V. Oskam, ‘“De deelgeschilprocedure werkt”. Enige signaleringen vanuit het perspectief van de aansprakelijk gestelde partij’, Verkeersrecht 2016/165, afl. 11, p. 410-412.

G. van Wassenaer, ‘Reactie uit de slachtofferpraktijk: de kosten’, Verkeersrecht 2016/164, afl. 11, p. 408-409.

M. Wesselink, ‘De deelgeschilprocedure werkt: tijd voor uitbreiding?!’, Verkeersrecht 2016/163, afl. 11, p. 402-407.

C.C. Janssen, annotatie bij Rechtbank Midden-Nederland 27 juni 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:4515 [Deelgeschilprocedure, Letselschade ambtenaar, Bevoegdheid civiele rechter], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/167, afl. 9.

C.A.M. Roijackers, ‘Boekbespreking. “De deelgeschilprocedure: Kan procederen onderhandelen stimuleren?”, mr. Monique Wesselink, dissertatie UvA 2016’, Letsel & Schade 2016/369, afl. 3, p. 21-24.

M. Wesselink, De deelgeschilprocedure. Kan procederen onderhandelen stimuleren? (diss. Amsterdam), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2016.

M. Verheijden & V. Oskam, annotatie bij Rechtbank Gelderland 9 december 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:8249 [Deelgeschil. Letselschade. Ontvankelijkheid. Afwijzing.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/56, afl. 3, p. 544-545.

J. Kruijswijk & L.L. Veendrick, ‘Regres: hoe staat het nu?’ PIV-Bulletin 2016, p. 1-9. 

B.M. Paijmans, ‘Verzwaarde stelplicht revisited’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016 afl. 1, p. 4-14. 

W.R. Kastelein, ‘De Wkkgz is er: een nieuwe klachten- en claimregeling in de zorg!’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2016, afl. 2, p. 62-71.

D. Zwager, ‘Deelgeschil tijdens bodemprocedure’, Dirkzwager 2016, 3 februari 2016. 

 

Rekenkundige aspecten

E.W. Bosch, ‘Rendement en inflatie worden opnieuw berekend – De geest is uit de fles.’, Letsel & Schade 2019/4, p. 68-76.

J. Laumen-de Valk, annotatie bij rechtbank Midden-Nederland 25 september 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:4559 [Verlies van arbeidsvermogen. Kapitalisatiefactoren. Rente. Inflatie.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2019/174, afl. 10.

N.M. Jansen & I.W.A. Roelandschap, ‘Verrekening van transitievergoeding met letselschadevergoeding blijft maatwerk’, Letsel & Schade 2019/3, p. 17-23.

R.M.J.T. van Dort & E.S. Groot, ‘De redelijke verwachting ten aanzien van de rekenrente’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2019, afl. 3, p. 84-93.

J.M. Tromp, ‘Waarom het rekensjabloon van het nieuwe model moet worden aangepast’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2018, afl. 4, p. 151-160.

H. Prakken, ‘Kansoordelen door deskundigen: over “logisch” rapporteren en wat daarbij mis kan gaan’, Ars Aequi 2018/09, p. 740-747.

I. Karimi, ‘Arbeidsvermogensschade van jonge kinderen. Naar een nieuwe wijze van schadeberekening vanuit het perspectief van gelijkebehandelingswetgeving’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2018, afl. 2, p. 37-48.

H. de Hek, ‘Rechter en schadebegroting (2)’, Tijdschrift Letselschade in Praktijk 2018, afl. 4, p. 14-19.

L. Smeehuijzen & A. Verheij, ‘Vergt het wetsvoorstel afwikkeling massaschade een bijzondere wijze van schadeberekening? Nee’, Nederlands Juristenblad 2018/1241, afl. 25.

J.F. Vermeulen, ‘Begroten van toekomstige schade in een som ineens. Rekenrentescenario 2018’, Verkeersrecht ANWB 2018/79, afl. 6.

H. de Hek, ‘Rechter en schadebegroting (1), Tijdschrift voor Letselschade in de Praktijk 2018, afl. 3, p. 19-22.

W.Th. Nuninga, ‘Recht, plicht, schade, begroting’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2018, afl. 7189, p. 294-301.

J.S. Overes, ‘De inschatting van het hypothetisch carrièreverloop: tussen idealisme en realisme. HR 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:273 (Molenaarszoon)’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2017, afl. 4, p. 129-134.

E.W. Bosch, annotatie bij Hoge Raad 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:273 [Letselschade. (Invloed pre-existentie op) begroting omvang schade.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/57, afl. 4.

M.R. Hebly, annotatie bij Hoge Raad 10 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:208 [Abstracte schadevaststelling. Schade begroting. Total loss.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/56, afl. 4.

M.R. Hebly & S.D. Lindenbergh, ‘Schadebegroting en tijdsverloop. Over schade als veranderlijk verschijnsel, en wat dit betekent voor het schadevergoedingsrecht’, in: Preadviezen 2016, Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland, Den Haag: Boom juridisch 2016, p. 301-366.

G. Jocqué, ‘Tijdverloop en schadevergoeding’, in: Preadviezen 2016, Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland, Den Haag: Boom juridisch 2016, p. 257-300.

H. de Hek, ‘Gelijkheid bij schadebegroting’, Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk 2016, afl. 4, p. 25-29.

J.F. Schultz, ‘HR 27 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3397; Predispositie en toekomstige schade’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2016/11, afl. 2, p. 68-73.

D.C.A. van den Dungen, ‘De rechter als waarzegger: de invloed van de predispositie op de begroting van de toekomstige schade’, Bedrijfsjuridische berichten 2016/33, afl. 11, p. 126-128.

J. Emaus, ‘Reactie bij N. Benaissa, “Discriminatie in de Nederlandse letstelschadepraktijk: het topje van de ijsberg”’, Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk 2016/52, afl. 2, p. 26-28.

R.M.J.T. van Dort, ‘Fiscaliteit bij vergoeding van letselschade; onvermijdelijk en soms onredelijk!’, Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk 2016/50, afl. 2, p. 12-19.

 

Risicoaansprakelijkheden

M. Spruit, ‘De aansprakelijkheid voor dieren nader beschouwd’, PIV-Bulletin 2019/4, p. 5-10.

S.R. Ghasemzadeh, ‘The Economic and Legal Bases of the Development Risk Defence in European Product Liability: A Critical Approach to Proponents’ Bases of the Defence’, European Review of Private Law 2019/27, p. 1023-1050.

N. Vellinga, ‘Zelfrijdende auto’s en aansprakelijkheidsrisico’s voor wegbeheerders’, Nederlands Juristenblad 2019/1749.

E.A.L. van Emden & L.H. Rijkema, annotatie bij Kantonrechter Rechtbank Gelderland 22 mei 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:2220 [Eigen schuld. Werkgeversaansprakelijkheid. Risicoaansprakelijkheid.] Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2019/125, afl. 7.

J. van de Klashorst, annotatie bij Gerechtshof Amsterdam 16 april 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1301, Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2019/112.

Qian Wang, ‘In a Cage of Law: Liability Imputation System in the Tort Law on Kept Animals – A Chinese-German Comparitive Study’, European Review of Private Law 2019, jrg. 27, nr. 3, p. 617-645.

A. Kolder, ‘Kwalitatieve aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken, gevaarlijke stoffen en dieren: het bedrijfsbegrip van art. 6:181 BW’, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2019/17, afl. 5.

J.H.C. van der Roest, annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 januari 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:491 [Risicoaansprakelijkheid voor dieren. Eigen energie. Verkapt hoger beroep deelgeschil.] Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2019/38, afl. 3.

M. Hornman, Y. Piekhaar & K. Rozemond, ‘Stichtse Vecht en de vervolgbaarheid van overheden voor dodelijke ongelukken’, Nederlands Juristenblad 2019/579.

D.M. Gouweloos, annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Leeuwarden 11-12-2018, ECLI:NL:GHARL:2018:10736, Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2019/22.

A. Kolder, ‘Kwalitatieve aansprakelijkheid: het gebruik van gebrekkige zaken en dieren door zelfstandige hulppersonen’, Maandblad voor Vermogensrecht 2019, afl. 2, p. 54-60.

J.P.M. Simons, annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 november 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:10336 [Medische hulpmiddelen. Aansprakelijkheid voor hulpzaken. Miragelplombe.] Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2019/4, afl. 1.

L.E.M. Hendriks, ‘Nog maar eens: de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de wegbeheerder’, Verkeersrecht ANWB 2019/11, afl. 2.

R. Rijnhout, ‘Wegbeheerdersaansprakelijkheid: ho stop!’, Verkeersrecht ANWB 2019/12, afl. 2.

P.W. den Hollander, ‘Aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker. Bespreking van het proefschrift van mr. A. Kolder’, Maandblad voor Vermogensrecht 2019, afl. 1, p. 25-29.

J.W. Hoekzema & F.T. Oldenhuis, ‘Aansprakelijkheid voor zaken en opstallen: van risicoaansprakelijkheid naar een ‘gewone’ toetsing aan de onrechtmatige daad, of toch niet?’, Rechtsgeleerdheid Magazijn Themis 2019, afl. 1, p. 33-38.

E.W. Bosch, annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 september 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:7969 [Deelgeschil. Kwalitatieve aansprakelijkheid voor dieren. Bezit. Houderschap.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/176, afl. 10.

P.J. klein Gunnewiek, annotatie bij Rechtbank Oost-Brabant 12 september 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:4414 [Gebrekkige zaak. Gebrekkige opstal. OSVO.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/171, afl. 10.

E.W. Bosch, annotatie bij Gerechtshof Den Haag 17 juli 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1801 [Kwalitatieve aansprakelijkheid medebezitter.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/127, afl. 8.

A. Kolder, ‘Kwalitatieve aansprakelijkheid op grond van art. 6:179 en 181 BW. De positie van de “bewaarder” van een schadeveroorzakend dier’, Verkeersrecht ANWB 2018/139, afl. 10.

A. Kolder, ‘Kwalitatieve aansprakelijkheid van de werkgever voor arbeidsgerelateerde schade’, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2018/25, afl. 5.

L.T. Visscher, M. Faure & F. Weber, ‘Geoorloofde maar gezondheidsbedreigende producten en diensten: een rechtseconomische visie op regulering en aansprakelijkheid’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2018/18, afl. 4.

P.R. van der Vorst, ‘Het schemergebied van de risicoaansprakelijkheid voor gebrekkige opstallen’, Tijdschrift voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht 2018/89, afl. 4.

K.A.P.C. van Wees, ‘Voertuigautomatisering en productaansprakelijkheid’, Maandblad voor Vermogensrecht 2018, afl. 4, p. 112-122.

B. Endeman, ‘Van een koude kermis thuis? Aansprakelijkheid voor letsel door gebrekkige attracties’, Verkeersrecht ANWB 2018/65 afl. 5.

S.D. Lindenbergh, annotatie bij Hoge Raad 24 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:3016 [Aansprakelijkheid van degene die gebrekkige opstal gebruikt in uitoefening van bedrijf (art. 6:181 lid 1 BW). Maatstaf. Precisering HR 26 november 2010, NJ 2010/636.], Nederlandse Jurisprudentie 2018/152, afl. 16.

J.P. Quist, annotatie bij Rechtbank Den Haag 8 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:14820 [Deelgeschil. Werkgeversaansprakelijkheid. Uitoefening van de werkzaamheden. Goed werkgeverschap. Opstalaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad. Ongelukkige samenloop van omstandigheden.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/56, afl. 3.

J. van de Klashorst, annotatie bij Rechtbank Noord-Holland 22 december 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:11387 [Deelgeschil. Opstalaansprakelijkheid. Aansprakelijkheid verhuurder voor schade. Bouwbesluit. Omkeringsregel.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/55, afl. 3.

F.T. Oldenhuis, annotatie bij Hoge Raad 24 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:3016 [Risicoaansprakelijkheid. Kwalitatieve aansprakelijkheid bedrijfsmatige gebruiker. Gebrekkige opstal.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/21, afl. 2.

M.H.J. Lubbers, ‘Schade door fouten van ingeleend en weer doorgeleend personeel; welke “werkgevers” zijn aansprakelijk en wie betaalt uiteindelijk?’, Bedrijfsjuridische Berichten 2018/9, afl. 3.

F.M. Dekker, annotatie bij Hoge Raad 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1345 [Aansprakelijkheid voor ondergeschikten.], Tijdschrift Recht en Arbeid 2017/102, afl. 12.

M. de Zoete, ‘Sanctionering bij bewuste vernietiging van bewijsmateriaal, vergaand genoeg? Hof ’s-Hertogenbosch 10 januari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:31’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2017, afl. 3, p. 93-97.

I. Samoy, ‘Juridische neveneffecten van het bezit op jonge leeftijd van smartphones en tablets’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2017/38, afl. 9.

V. Oskam, annotatie bij Gerechtshof Den Haag 22 augustus 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2331 [Val van tribunetrap. Opstalaansprakelijkheid gemeente. Onrechtmatige daad.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/146, afl. 9.

G.M. Veldt & A.E.C. Wissink, ‘Bewijslastverlichting voor de benadeelde bij productaansprakelijkheid voor onzekere risico’s’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2017/36, afl. 8.

J. van de Klashorst, annotatie bij Rechtbank Amsterdam 19 juli 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:5141 [Aansprakelijkheid voor dieren. Alternatieve causaliteit.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/128, afl. 8.

A.Ch.H. Franken & J.K.G. Meijer, ‘Productaansprakelijkheid bij onzekere risico’s’, Bedrijfsjuridische Berichten 2017/69, afl. 19.

L. Boersma, annotatie bij Hoge Raad 21 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:47 [Kwalitatieve aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid voor kinderen.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/99, afl. 6.

I. Haazen, ‘Risicoaansprakelijkheid voor micro-organismen “in” de uitoefening van een bedrijf: absoluut gevaar of relatief risico?’, RMThemis 2017, afl. 2, p. 57-68.

M.R. Hebly, annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 21 februari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:584 [Verjaring. Doorbreking. Verborgen schade.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/58, afl. 4.

J. Emaus & E. Gijselaar, ‘Aansprakelijkheid voor schade door gasboringen (2): de Rechtbank Noord-Nederland stelt aansprakelijkheid Nederlandse Staat vast, maar wijst vergoeding af’, Ucall blog 2017, 28 maart 2017.

R. Rijnhout, ‘De rechtszaken over de gaswinning in Groningen vragen om daadkracht’, Ucall blog 6 maart 2017.

J. Emaus, ‘Aansprakelijkheid voor schade door gasboringen (1): de Rechtbank Noord-Nederland wijst vergoeding van immateriële schade toe’, Ucall blog 7 maart 2017.

Y. Bosschaart, annotatie bij Rechtbank ’s-Gravenhage 22 november 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:14755 [Deelgeschilprocedure, Aansprakelijkheid medebezitter, Aansprakelijkheid voor dieren. Hangmat-arrest.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/32, afl. 2.

J. Spier, annotatie bij Hoge Raad 7 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2283 [aansprakelijkheid wegbeheerder, risicoaansprakelijkheid art. 6:174 BW, aansprakelijkheid art. 6:162 BW?], Nederlandse Jurisprudentie 2017/73, afl. 9, p. 1325-1357.

C.C. Janssen, annotatie bij Rechtbank Noord-Nederland 19 oktober 2016, ECLI:NLRBNNE:2016:4641 [Aansprakelijkheid voor dieren. Eigen energie dier. Deelgeschil.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/14, afl. 1.

Y. Bosschaart, ‘'Achteraf is het makkelijk praten’ – Over het meewegen van gedragingen ex post bij het beantwoorden van de aansprakelijkheidsvraag’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2017/2, afl. 1.

A. Kolder & F.T. Oldenhuis, ‘25 jaar risicoaansprakelijkheid voor personen en zaken’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2017, afl. 7133, p. 46-52.

V.J.P. Ramaekers, ‘Schade door een ongeschikte medische hulpzaak ex artikel 6:77 BW: een rechtsvergelijking met Frankrijk en Duitsland’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2016, afl. 4, p. 108-117.

L. van den Ham-Leerkes, ‘Een voorwerp op de weg: is de wegbeheerder aansprakelijk?’, PIV-Bulletin 2016/5, p. 1-5.

C.G. Breedveld-de Voogd & P.W. den Hollander, ‘Het Imagine-arrest en het voorstellingsvermogen van de Hoge Raad’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016/51, afl. 10, p. 346-353.

J.C.J. Dute, annotatie bij Rechtbank Amsterdam 20 januari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:212 [PIP-implantaten. Aansprakelijkheid zorgaanbieders.], Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2016/44, afl. 8, p. 570-579.

J.P. Quist & C.C. Janssen, ‘Hoe open is de openeindregeling?’, PIV-Bulletin 2016/4, p. 6-12.

H. Vorsselman, ‘Artikel 6:165 BW: “een als een doen te beschouwen gedraging”. HR 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:147’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2016, afl. 3, p. 71-74.

L. Strikwerda, annotatie bij Hoge Raad 26 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:346 [Internationaal Privaatrecht. Rechtsmacht; onrechtmatige daad; productaansprakelijkheid; art. 5 onder 3 EEX-Vo (oud); bevoegdheid rechter ‘Erfolgsort’], Nederlandse Jurisprudentie 2016/344, afl. 36, p. 4577-4579.

H.N. Schelhaas, ‘Aansprakelijkheid jegens de medebezitter van een dier. HR 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:162, NJ 2016/173 m.nt. Hartlief (Manegepaard Imagine)’, Ars Aequi 2016, afl. 9, p. 624-632.

A. Kolder, ‘Kwalitatieve aansprakelijkheid: afscheid van reflexwerking?’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2016/28, afl. 4, p. 145-148.

P.A. Fruytier, ‘Aansprakelijkheid van medebezitters: een beschouwing van de Hangmat-jurisprudentie en een onderzoek naar haar reikwijdte’, Maandblad voor Vermogensrecht 2016, afl. 5, p. 152-158.

A.A.M. Zeeman, ‘De hangmat-doctrine begrensd’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2016/21, afl. 3, p. 118-126.

I. Giesen, ‘Aansprakelijkheid voor dieren jegens medebezitters revisited: de Hoge Raad wijst af!, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2016/12, afl. 2, p. 74-76.

M. Overheul & K. van Vught, ‘De Hoge Raad als vrije rechtsvinder. Noemt hij man en paard?’, Ars Aequi 2016, afl. 5, p. 323.

J.M. Emaus, ‘Aansprakelijkheid voor schade door politiegeweld. Annotatie bij EHRM (Grote Kamer) 28 september 2015, nr. 23380/09 (Bouyid/ Belgie)’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016/26, afl. 6, p. 179-186.

L. Homan, ‘Een paard is geen hangmat’, Bedrijfsjuridische berichten 2016/30, afl. 10, p. 118-119.

T. Hartlief, annotatie bij HR 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:162, Nederlandse Jurisprudentie 2016/173, afl. 15, p. 2216-2244.

F.T. Oldenhuis, annotatie bij Hoge Raad 29 januari 2016 ECLI:NL:HR:2016:162 [Medebezitter. Onderlinge afspraken medebezitters. Kwalitatieve aansprakelijkheid voor schade door dieren.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/41, afl. 3, p. 442-446.

E. Tjong Tjin Tai & S. Boesten, ‘Aansprakelijkheid, zelf-rijdende auto’s en andere zelfbesturende objecten’, Nederlands Juristenblad 2016, afl. 10, p. 656-664. 

I. Giesen, ‘Aansprakelijkheid voor dieren jegens medebezitters: landt de medebezitter in een gespreide hangmat?’, Ucall blog 2016, 5 januari 2016. 

 

Schadeposten

J.M. Tromp, ‘Assurance oblige!’, Afwikkeling Personenschade 2019/3, p. 36-42.

M.J. Neeser, ‘Schadevaststelling bij kindschade. Hoe is het mogelijk? – het is mogelijk!’, Letsel & Schade 2019/4, p. 57-67.

J. Laumen-de Valk, annotatie bij rechtbank Midden-Nederland 25 september 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:4559 [Verlies van arbeidsvermogen. Kapitalisatiefactoren. Rente. Inflatie.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2019/174, afl. 10.

E.C.M. Esveld, ‘Affectieschade gedekt?’, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2019/24.

E.J. Wervelman, ‘Kroniek van de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering 2014-2019 (Deel I)’, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2019/25, afl. 4.

C.P. Reinders Folmer, P. Mascini & J.M. Leunissen, ‘Rethinking Apology in Tort Litigation Deficiencies in Comprehensiveness Undermine Remedial Effectiveness’, Review of Law & Economics, Volume 15, Issue 1, 20180042.

O. Nunes en M. Mooibroek, ‘Kan PGB-inkomen van nabestaande(n) als “gederfd levensonderhoud” in de zin van artikel 6:108 BW gelden?’, PIV-Bulletin 2019/1, p. 24-28.

M. de Vries, ‘Over de weigering expertisekosten te vergoeden van niet-ingeschreven experts’, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2019/5, afl. 1.

C.C. Wijburg en S.C. van Dijke, annotatie bij Gerechtshof Den Haag 7 augustus 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1838 [Overlijdensschade. Vaststellen schadevergoeding. Derving levensonderhoud. Shockschade.] Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2019/7, afl. 1.

I. van der Zalm, ‘Een transitievergoeding bij overlijden? Een snelle tegemoetkoming aan nabestaanden voor kosten als gevolg van het overlijden van een naaste?’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2018, afl. 4, p. 161-169.

J.M. Tromp, ‘Waarom het rekensjabloon van het nieuwe model moet worden aangepast’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2018, afl. 4, p. 151-160.

Denktank Overlijdensschade 2.0, ‘Denktank Overlijdensschade 2.0’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2018, afl. 4, p. 148-150.

S.D. Lindenbergh, ‘“Affectieschade” en “shockschade”, onderscheid, samenloop, vooruitblik’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2018, afl. 4, p. 142-147.

J.W. De Waele, ‘Over leven, dood en bewustzijn. Een medisch-filosofische bespiegeling’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2018, afl. 4, p. 129-141.

E. Audenaerde & L. Renders, ‘Palliatieve zorg door naasten en zorgschade’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2018, afl. 4, p. 126-128.

A.M. Overheul, ‘Angst voor de dood als schade(post)’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2018, afl. 4, p. 119-125.

R. Rijnhout, ‘De dood’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2018, afl. 4, p. 117-118.

A.M. Overheul, ‘Angst als juridisch relevante schade: de angstschadevordering naar Frans recht’, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2018/31, afl. 6.

I. Karimi, ‘Arbeidsvermogensschade van jonge kinderen. Naar een nieuwe wijze van schadeberekening vanuit het perspectief van gelijkebehandelingswetgeving’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2018, afl. 2, p. 37-48.

L. Smeehuijzen & A. Verheij, ‘Vergt het wetsvoorstel afwikkeling massaschade een bijzondere wijze van schadeberekening? Nee’, Nederlands Juristenblad 2018/1241, afl. 25.

S.D. Lindenbergh, ‘Schadevergoeding na een terroristische aanslag. Een verkenning’, Verkeersrecht ANWB 2018/78, afl. 6.

M. de Groot, ‘Zorgbehoefte als schade. Civiele aansprakelijkheid voor zorgschade in relatie tot het publieke zorgaanbod’, Handicap & Recht 2018, afl. 1, p. 9-19.

O.L. Nunes & S.M. Steen, ‘Twee jaar Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg: de stand van zaken’, Tijdschrift voor Letselschade in de Praktijk 2018, afl. 3.

A.M. Overheul, ‘Een begrensde vergoeding in de zin van artikel 6:96 lid 2 sub a BW: redelijk? Rb. Den Haag 6 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:6068’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2018, afl. 1, p. 32-35.

J. van de Bunt & M. Tjepkema, ‘Een nieuw schadeprotocol voor de mijnbouwschade in Groningen’, Nederlands Juristenblad 2018/587, afl. 12.

E.F.D Engelhard, I. Giesen & A.C. van Schaik, ‘Nieuwe schadesoorten’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2018/1, afl. 1.

A.J. Verheij, ‘Vergoedbaarheid van angstschade’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2018/3, afl. 1.

R. Rijnhout, ‘Vergoeding voor (im)materiële schade na de dood: over perte d’une chance de survie en lost years’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2018/4, afl. 1.

T.F.E. Tjong Tjin Tai, ‘Een Europees schadebegrip?’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2018/5, afl. 1.

J.S. Overes, ‘De inschatting van het hypothetisch carrièreverloop: tussen idealisme en realisme. HR 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:273 (Molenaarszoon)’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2017, afl. 4, p. 129-134.

M.R. Hebly & E.S. Engelhard, ‘Besluit vergoeding affectieschade’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2017/43, afl. 10.

T.F. Walree, ‘De vergoedbare schade bij de onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2017/7172.

E.W. Bosch, annotatie bij Kantonrechter Rechtbank Midden-Nederland 16 augustus 2017, ECLI:NL:RMNE:20174180 [Beroepsziekte. Vaststelling van diverse schadeposten.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/152, afl. 9.

A.M. Overheul, ‘Angst als juridisch relevante schade’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2017/33, afl. 5.

E.W. Bosch, annotatie bij Rechtbank ’s-Gravenhage 6 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:6086 [Deelgeschil. Letselschade. Begroting schade. Immateriële schade.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/119, afl. 7.

E.W. Bosch, annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 25 april 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1847 [Letselschade. Causaal verband. Omkeringsregel. Predispositie. Pre-existentie.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/95, afl. 6.

M.S.E. van Beurden, annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 14 maart 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1012 [Dubbele redelijkheidstoets. Redelijk uurtarief.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/94, afl. 6.

A. Sas, ‘Déjà vu: affectieschade’, Nederlands Juristenblad 2017/1396, afl. 26.

A. Verheij, ‘Wir schaffen das. Hoe Duitsland in korte tijd een wettelijke regelgeving tot vergoeding van affectieschade tot stand bracht’, Nederlands Juristenblad 2017/1395, afl. 26.

J.M. Emaus & E.C. Gijselaar, ‘Aansprakelijkheid voor schade door gasboringen. Rb. Noord-Nederland 1 maart 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:715 (Eisers/NAM en Staat)’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2017, afl. 2, p. 51-56.

A.J. Verheij, ‘Vergoeding van immateriële schade en van uitgaven die hun doel misten: overwegingen n.a.v. Rechtbank Noord-Nederland 1 maart 2017, C/19/109028/HA ZA 15-33’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2017/21, afl. 3.

S.D. Lindenbergh, ‘Zorgschade. Een zoektocht naar knelpunten en oplossingen’, Nederlands Juristenblad 2017/1021, afl. 19.

H. Schep, ‘Tissues en andere denkfouten’, Letsel & Schade 2017, afl. 1, p. 50-51.

E.W. Bosch, annotatie bij Hoge Raad 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:273 [Letselschade. (Invloed pre-existentie op) begroting omvang schade.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/57, afl. 4.

M.R. Hebly, annotatie bij Hoge Raad 10 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:208 [Abstracte schadevaststelling. Schade begroting. Total loss.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/56, afl. 4.

W. Duijst & T. Krap, ‘Lichamelijke integriteit bij leven en na de dood’, Nederlands Juristenblad 2017/774, afl. 14.

I. van der Zalm, annotatie bij Rechtbank ’s-Gravenhage 7 december 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:15321 [Overlijdensschade. Vaststellen schadevergoeding. Derving levensonderhoud.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/26, afl. 2.

C.C. Janssen, annotatie bij Rechtbank Rotterdam 18 oktober 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:8088 [Deelgeschil. Omvang schade noodzakelijke verhuizing. Geen medewerking aan mediation.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/16, afl. 1.

K.J.O. Janssen, ‘Het schadebegrip in de eenentwintigste eeuw’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2017, afl. 7133, p. 39-45.

A. Keirse & J. Roth, ‘Verantwoordelijkheid voor BGK’, Ucall blog 2017, 6 januari 2017.

M.M. Olman, J.C.M. van de Weerd & M. Zoethout, ‘Dood door schuld en het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Eerste ervaringen’, Verkeersrecht ANWB 2016 /183, afl. 12, p. 449-451.

B. Barentsen & J.E. van de Bunt, ‘Een vergoeding voor chroom VI-slachtoffers bij Defensie’, Nederlands Juristenblad 2016/2219, afl. 43, p. 3166-3174.

J.G. Keizer e.a., ‘Buitengerechtelijke kosten, een terugkerende discussie in letselschadezaken’, Letsel & Schade 2016/503, afl. 4, p. 61-69.

A.F.J. Blondeel & A.E. Santen, ’30 jaar redelijkheid bij de BGK: enkele overwegingen van de verzekeraars’, Letsel & Schade 2016/502, afl. 4, p. 53-60.

P.C. Knijp, ‘De buitengerechtelijke kosten van de verzekeraar: de keerzijde van de medaille?’, Letsel & Schade 2016/501, afl. 4, p. 48-53.

M. Donker, ‘Kostenvergoeding in letselschadezaken in Europa. Het buitenland en de buitengerechtelijke kosten’, Letsel & Schade 2016/500, afl. 4, p. 42-48.

A.L.M. Keirse, E.G.D. van Dongen & A. van Onna, ‘Doorwerking van eigen schuld van het slachtoffer op diens aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke kosten’, Letsel & Schade 2016/499, afl. 4, p. 16-41.

M.R. Ruygvoorn & M.I. Nijenhof-Wolters, ‘Schade in de vorm van buitengerechtelijke incassokosten; een overzicht’, Letsel & Schade 2016/498, afl. 4, p. 5-15.

M.R. Hebly & S.D. Lindenbergh, ‘Schadebegroting en tijdsverloop. Over schade als veranderlijk verschijnsel, en wat dit betekent voor het schadevergoedingsrecht’, in: Preadviezen 2016, Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland, Den Haag: Boom juridisch 2016, p. 301-366.

G. Jocqué, ‘Tijdverloop en schadevergoeding’, in: Preadviezen 2016, Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland, Den Haag: Boom juridisch 2016, p. 257-300.

A.E. Santen, ‘Mag het een onsje minder zijn? Toewijzingen BGK door deelgeschillenrechter’, PIV-Bulletin 2016/4, p. 13-16.

J.P. Quist & C.C. Janssen, ‘Hoe open is de openeindregeling?’, PIV-Bulletin 2016/4, p. 6-12.

R. Rijnhout, ‘Heeft de uitbreiding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven de weg geplaveid voor vergoeding voor affectieschade?’, Letsel & Schade 2016/160, afl. 2, p. 3-5.

T. Hartlief, ‘Wat is schade vergoeden?’, Nederlands Juristenblad 2016/1649, afl. 32, p. 2293.

J. van de Klashorst, annotatie bij Rechtbank Rotterdam 7 juni 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:4243 [Deelgeschil, Reikwijdte, Begroting kosten], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/139, afl. 7, 1047-1050.

E.S. Engelhard, annotatie bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23 december 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:8736 [Derdenschade, Zorgschade], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/89, afl. 5, p. 746-752.

P.J. klein Gunnewiek, annotatie bij Rechtbank Oost-Brabant 11 december 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:7865 [Verkeersongeval. Overlijdensschade. Eigen schuld. Deelgeschil], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/76, afl. 4, p. 669-677.

R. Rijnhout, ‘Heeft de uitbreiding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven de weg geplaveid voor vergoeding voor affectieschade?’, Letsel & Schade 2016/160, afl. 2, p. 3-5.

M.E. Franke, annotatie bij Rechtbank Rotterdam 16 december 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:9882 [Shockschade. Regresrecht UWV.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/45, afl. 3, p. 483-485.

M.R. Hebly, annotatie bij Gerechtshof ’s-Gravenhage 12 januari 2016, ECLI:NLGHDHA:2016:25 [Overheidsaansprakelijkheid. Mesothelioom. Regelgevingsfalen. Verjaring.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/38, afl. 3, p. 397-402.

I. Samoy & S. Peeters, ‘De Wrongful life-vordering: wat verklaart de Belgische NEEN versus de Nederlandse JA?’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016, afl. 3, p. 85-90.

E. Breedveld, ‘Vergoeding voor letselschade: fiscaal (on)belast?’, Verkeersrecht ANWB 2016, afl. 2, p. 42-48.

M.J.J. de Ridder, ‘Het wetsvoorstel affectieschade’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2016, afl. 1, p. 4-14.

J.S. Overes, ‘Het wetsvoorstel ter vergoeding van affectieschade: enkele gedachten en suggesties’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2016, afl. 1, p. 18-27.

A.M. Overheul, ‘Vergoeding van integriteitsschade mede bezien vanuit een menselijk perspectief’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2016, afl. 1, p. 1-9.

M.L. van Emmerik, ‘Schadevergoeding bij schending van mensenrechten revisited’, Verkeersrecht ANWB 2016, afl. 1, p. 6-12.

L.J.J.G. Verhaeg, ‘Wetsvoorstel affectieschade’, Trema 2016, afl. 1, p. 14-40.

P.W. Blok, ‘Zorgschade: de bredere context’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2016, afl. 1, p. 17-27.

 

Shockschade

S.D. Lindenbergh, annotatie bij Hoge Raad 4 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2241 [Toewijzing vordering benadeelde partij ter zake van shockschade.], Nederlandse Jurisprudentie 2017/89, afl. 10.

S.D. Lindenbergh, annotatie bij Hoge Raad 27 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2201 [Toewijzing vordering benadeelde partij ter zake shockschade als gevolg van doodslag op zijn moeder.], Nederlandse Jurisprudentie 2017/88, afl. 10.

M. de Groot & I. van der Zalm, annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 23 februari 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:637 [Shockschade. Geestelijk letsel. Psychiatrisch ziektebeeld.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/66, afl. 4, p. 613-621.

M.E. Franke, annotatie bij Rechtbank Rotterdam 16 december 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:9882 [Shockschade. Regresrecht UWV.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/45, afl. 3, p. 483-485.

B. F. Keulen, annotatie bij Hoge Raad 29 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2858 (rioolput/kofferbakmoord), Nederlandse Jurisprudentie 2016/70, afl. 7, p. 801-807.

 

Smartengeld

E.F.D. Engelhard, ‘Ruimer baan voor smartengeld bij “persoonsaantastingen op andere wijze” zonder dat sprake is van geestelijk letsel’, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2019/37.

P.J. Gunnewiek, annotatie bij rechtbank Den Haag 25 september 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:9987 [Shockschade. Directe confrontatie. Hevige emotionele schok. Geestelijk letsel.] Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2019/173, afl. 10.

P.C. Janssen & A.S. Bloo-Kroes, ‘De jurisprudentiële ontwikkeling van immateriële schadevergoeding bij een bijzondere normschending’, Maandblad voor Vermogensrecht 2019/10, p. 364-370.

E.W. Bosch, annotatie bij Rechtbank Limburg 6 augustus 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:7973 [Deelgeschil. Smartengeld.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2019/158, afl. 9.

M.M. Roggenkamp e.a., Juridische aspecten van gaswinning. Een ‘Groningse’ verkenning (Monografieën Privaatrecht nr. 18), Deventer: Wolters Kluwer 2019.

E. Steendam Visser & E. de Jong, ‘Sharenting & aansprakelijkheid. Wanneer is de delende ouder aansprakelijk?’, Ars Aequi 2019/09, p. 642-645.

E.C.M. Esveld, ‘Affectieschade gedekt?’, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2019/24, afl. 4.

A.H. Sas, ‘Aansluiting door strafrechter bij Compensatieregeling Seksueel Misbruik RK Kerk?’, Letsel & Schade 2019 afl. 2, p. 58-63.

M.A. de Hek, ‘Over secundaire victimisatie en onrechtmatige schadeafwikkeling’, Letsel & Schade 2019, afl. 2, p. 30-34.

S.D. Lindenbergh, ‘Smartengeld wegens spanning, frustratie, ergernis en (ander) onbehagen’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2019, afl. 6.

R. Rijnhout & T. Rotscheid, ‘Misgelopen woongenot en vergoeding van materiële schade’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2019, afl. 2.

F.M. Ruitenbeek-Bart, ‘De verhaals(on)mogelijkheden van de WAM-verzekeraar bij (joy)rijden zonder rijbewijs’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2019, afl. 2.

M.R. Hebly, ‘Begroting van immateriële schade: over de betekenis van de duur van het lijden bij blijvend en bij dodelijk letsel’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2019, afl. 2.

L. Goossens et. al., ‘Op zoek naar genoegdoening. Uitvoering van de financiële regelingen voor slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugdzorg’, Nederlands Juristenblad 2019/1319, afl. 23.

S.D. Lindenbergh, ‘Te streng detentieregime geen persoonsaantasting’, annotatie bij HR 15 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:376, Nederlandse Jurisprudentie 2019/162.

S.D. Lindenbergh, ‘Van tranen, duiten, dijken en sluizen, Over vergoeding van “affectieschade” en “shockschade” in Nederland na 1 januari 2019’, Tijdschrift voor Privaatrecht 2018/4, p. 1377-1382.

M. Donkerlo, Smartengeld. Uitspraken van de Nederlandse rechter over de vergoeding van immateriële schade, Den Haag: ANWB 2019.

M. van der Zwan, ‘Gebundelde krachten zijn nodig voor een zorgvuldige introductie van nieuwe Wet vergoeding affectieschade’, ANWB Verkeersrecht 2018/155, afl. 11.

A.J. Verheij, ‘Vererft de vordering tot smartengeld van het slachtoffer van verkrachting en moord?’, ANWB Verkeersrecht 2018/157, afl. 11.

S.D. Lindenbergh, ‘De wet affectieschade in werking’, ANWB Verkeersrecht 2018/156, afl. 11.

L. van Hoppe, ‘De wet vergoeding affectieschade. De weg naar het staatsblad’, ANWB Verkeersrecht 2018/155, afl. 11.

Ipek Çevik, ‘Schockschaden und Hinterbliebenengeld nach deutschem Recht und Angehörigenschmerzensgeld nach türkischem Recht’, European Review of Private Law 2018, jrg. 26, nr. 3, p. 341-369.

M.E. Franke, annotatie bij Rechtbank Overijssel 16 mei 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:1712 [Onrechtmatige daad. Spreekplicht. Zwijgrecht. Affectieschade.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/130, afl. 8.

M.E. Franke, annotatie bij Rechtbank Midden-Nederland 25 april 2018, C/16/370429/ HA ZA 14-452 [Immateriële schade. Oogmerk. Affectieschade.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/129, afl. 8.

M.S.E. Beurden, annotatie bij Gerechtshof Arnhem Leeuwarden 23 januari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:695 [Informed consent. Integriteitsschade.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/45, afl. 3.

B.M. Paijmans, annotatie bij Rechtbank Den Haag zp ’s-Gravenhage 10 juli 2017, ECLI:NL:RDHA:2017:7416 [Aansprakelijkheid school. Schoolfoto op religieuze feestdag. Discriminatie en smartengeld.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/6, afl. 1.

M. Donkerloo, Smartengeld. Uitspraken van de Nederlandse rechter over de vergoeding van immateriële schade, Den Haag: ANWB 2018.

R. Rijnhout, ‘Vergoeding voor (im)materiële schade na de dood: over perte d’une chance de survie en lost years’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2018/4, afl. 1.

F.M. Ruitenbeek-Bart, annotatie bij Gerechtshof ’s-Gravenhage 4 juli 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1512 [Aantasting in de persoon. Aantasting op andere wijze. Bijzondere normschending.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/127, afl. 8.

F.I. van Dorsser, annotatie bij Rechtbank Noord-Nederland 1 maart 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:715 [Bescherming persoonlijke levenssfeer. Immateriële schade. Gemis van woongenot.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/88, afl. 6.

J. Emaus & E. Gijselaar, ‘Aansprakelijkheid voor schade door gasboringen (2): de Rechtbank Noord-Nederland stelt aansprakelijkheid Nederlandse Staat vast, maar wijst vergoeding af’, Ucall blog 2017, 28 maart 2017.

J. Emaus, ‘Aansprakelijkheid voor schade door gasboringen (1): de Rechtbank Noord-Nederland wijst vergoeding van immateriële schade toe’, Ucall blog 7 maart 2017.

R. Rijnhout, ‘De rechtszaken over de gaswinning in Groningen vragen om daadkracht’, Ucall blog 6 maart 2017.

S.D. Lindenbergh, ‘Blog: Dood door schuld’, Schadefonds Geweldsmisdrijven 8 december 2016.

A.I. Schreuder, annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2016, ECLI:NLGHARL:2016:2723 [Oogmerk. Smartengeld. Verlies van arbeidsvermogen. Wettelijke rente.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/88, afl. 5, p. 739-745.

E. Breedveld, ‘Vergoeding voor letselschade: fiscaal (on)belast?’, Verkeersrecht ANWB 2016, afl. 2, p. 42-48.

M.J.J. de Ridder, ‘Het wetsvoorstel affectieschade’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2016, afl. 1, p. 4-14.

J.S. Overes, ‘Het wetsvoorstel ter vergoeding van affectieschade: enkele gedachten en suggesties’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2016, afl. 1, p. 18-27.

L.J.J.G. Verhaeg, ‘Wetsvoorstel affectieschade’, Trema 2016, afl. 1, p. 14-40.

M.E. Franke, annotatie bij Rechtbank Gelderland 11 november 2015, ECLI:NLRBGEL:2015:6968 [Smartengeld], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/10, afl. 1, p. 108-110.

 

Verjaring

M.A. Loth, ‘Logica of ervaring?’, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2019/15.

D.F.H. Stein, ‘Verjaring van schadevergoedingsvorderingen bij voortdurende onrechtmatige daden’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2019/11, afl. 4.

J.L. Smeehuijzen, annotatie bij Hoge Raad 26 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:108 [Stuiting verjaring door rechtsgeldige erkenning verzekeraar. Onderhandelingen verzekeraar met benadeelde over schadeafwikkeling; vertegenwoordigingsbevoegdheid verzekeraar? Voorschotbetalingen; stuiting lopende verjaring door erkenning verzekeraar? Eisen.], Nederlandse Jurisprudentie 2018/461, afl. 51/52.

T.F.E. Tjong Tjin Tai, annotatie bij Hoge Raad 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:726 [Verjaring rechtsvordering tegen verzekeraar tot doen uitkering; art. 7:942 (oud) BW. Overgangsrecht; art. 68a lid 1 en art. 75 lid 1 Ow NBW; onmiddellijke werking naar maatstaven redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?], Nederlandse Jurisprudentie 2018/397, afl. 44.

I.M.G. Bakker, ‘De aanvang van de korte verjaringstermijn bij verjaring van vorderingen tot schadevergoeding’, Bedrijfsjuridische Berichten 2018/56, afl. 16.

F.M. Ruitenbeek-Bart, annotatie bij Hoge Raad 26 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:108 [Verjaring schadevordering. Stuiting door erkenning. Stuiting door vertegenwoordiger.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/52, afl. 3.

P.T.J. Wolters, ‘De verjaring van een vordering tot schadevergoeding op grond van blootstelling aan asbest na Heijnen/Maersk’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2017, afl. 3, p. 80-85.

J.L. Smeehuijzen, annotatie bij Gerechtshof ’s-Gravenhage 30 mei 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1409 [Vaststellingsovereenkomst. Medische fout. Misbruik van omstandigheden. Verjaring.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/124, afl. 8.

J. Spier, annotatie bij Hoge Raad 24 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:494 [Asbest; mesothelioom. Aansprakelijkheid werkgever. Toepasselijkheid dertigjarige verjaringstermijn (art. 3:310 lid 2 BW)?; overgangsrecht.], Nederlandse Jurisprudentie 2017/313, afl. 37.

M.R. Hebly, ‘Geen beweging in het verjaringsregime voor mesothelioomclaims’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2017/32, afl. 7.

D.E. Burgers, ‘Het aanvangsmoment van de korte verjaringstermijn van art. 3:310 BW: is bekendheid met mogelijke schadeveroorzaker “voldoende zekerheid”?’, Bedrijfsjuridische berichten 2017/52, afl. 14.

J.P. Quist, annotatie bij Hoge Raad 24 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:494 [Asbestzaak. Mesothelioom. Werkgeversaansprakelijkheid. Verjaring. Art. 6 EVRM. Gezichtspunten. Van Hese/De Schelde.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/72, afl. 5.

M.R. Hebly, annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 21 februari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:584 [Verjaring. Doorbreking. Verborgen schade.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/58, afl. 4.

J.H.M. van Swaaij, ‘Verjaring van rechtsvorderingen tot vergoeding van schade : (waar) ruimte voor derogerende werking van redelijkheid en billijkheid?’, Overheid en Aansprakelijkheid 2017/3, afl. 1.

M.R. Hebly, annotatie bij Hoge Raad 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2988 [Verjaring. Toekomstige schade. Vaststellingsovereenkomst. Voorbehoud.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/25, afl. 2.

S. Heeroma, annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 6 september 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:4033 [Verjaring. Schade. Strafbaar feit.], Jurisprudentie in Nederland 2016/227, afl. 10.

P.R. van der Vorst, ‘De verjaring van het recht op uitkering; onmiddellijke werking van afwijzingsformaliteiten op “oude” aanspraken?’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2016/39, afl. 5, p. 198-201.

J.P. Quist & C.C. Janssen, ‘Hoe open is de openeindregeling?’, PIV-Bulletin 2016/4, p. 6-12.

R. de Graaff, ‘De betekenis van de redelijkheid en billijkheid voor de bescherming van de grondrechten’, Rechtsgeleerdheid Magazijn Themis 2016, afl. 4, p. 202-213.

C.E. du Perron, annotatie bij Hoge Raad 6 april 2012, 10/01949 en HR 4 mei 2012, 10/04859, Nederlandse Jurisprudentie 2016/196-197, afl. 18, p. 2562-2596.

M.E. Franke, annotatie bij Rechtbank Rotterdam 16 december 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:9882 [Shockschade. Regresrecht UWV.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/45, afl. 3, p. 483-485.

M.R. Hebly, annotatie bij Gerechtshof ’s-Gravenhage 12 januari 2016, ECLI:NLGHDHA:2016:25 [Overheidsaansprakelijkheid. Mesothelioom. Regelgevingsfalen. Verjaring.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/38, afl. 3, p. 397-402.

V. Oskam, ‘Ontwikkelingen in de asbestjurisprudentie’, PIV-Bulletin 2016, p. 10-17. 

F.I. van Dorsser, annotatie bij Rechtbank Rotterdam 9 december 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:8978 [Vaststellingsovereenkomst. Misbruik van omstandigheden. Medische aansprakelijkheid. Verjaring.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/26, afl. 2, p. 263-264.

M.R. Hebly, annotatie bij Gerechtshof ’s-Gravenhage 24 november 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:3152 [Mesothelioom. Werkgeversaansprakelijkheid. Verjaring. Gezichtspuntenleer.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/9, afl. 1, p. 84-88.

 

Verkeersaansprakelijkheid

F.M. Ruitenbeek-Bart, Column ‘Per ongeluk verbonden’, Tijdschrift voor Herstelrecht 2019/3, p. 3-7.

I. Aertsen, J. Claessen & M. Wouters, ‘De aanpak van verkeersongevallen – De zoektocht naar een middenweg tussen straf- en herstelrecht’, Tijdschrift voor Herstelrecht 2019/3, p. 8-11.

M. Wouters, ‘“Dat hij mij niets verwijt. Dat was heel belangrijk voor me.” – Herstelbemiddeling na een verkeersongeval’, Tijdschrift voor Herstelrecht 2019/3, p. 49-57.

I. Aertsen & M. Wouters, ‘De impact van een verkeersongeval – In gesprek met de auteurs Fleur van der Bij en Sabine Cocquyt’, Tijdschrift voor Herstelrecht 2019/3, p. 58-67.

I. Becx, ‘De rol van veroorzaker en verzekeraar bij excuses aan verkeersslachtoffers’, Tijdschrift voor Herstelrecht 2019/3, p. 68-74.

I. Marit, ‘Concrete handvatten voor hulp aan betrokkenen bij verkeersongevallen’, Tijdschrift voor Herstelrecht 2019/3, p. 75-76.

M.R. Hebly, ‘Wettelijke rente over smartengeld wegens letsel. Pleidooi voor een consistent uitgangspunt’, Verkeersrecht ANWB 2019/182.

J. Amankwah, ‘De “kettingsbotsingclausule”: een bijzondere vergoedingsregeling in het Belgisch verkeersrecht’, Verkeersrecht ANWB 2019/181.

V. Oskam, annotatie bij Rechtbank Amsterdam 27 mei 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:4002 [Overmacht. Aanrijding fietser door automobilist. Bonus/malusregeling motorrijtuigenverzekering.] Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2019/122, afl. 7.

Y. Bosschaart, annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 juni 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:5058 [Aansprakelijkheid van personenvervoerder. Overmacht. Eigen schuld.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2019/114, afl. 7.

F.M. Ruitenbeek-Bart, ‘De verhaals(on)mogelijkheden van de WAM-verzekeraar bij (joy)rijden zonder rijbewijs’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2019, afl. 2.

P. Mead, ‘Brexit and Tourism’, Verkeersrecht 2019/116.

N. Lavrijssen & M. Weitering, ‘De zelfrijdende auto en het overmachtsverweer van art. 185 WVW’, Verkeersrecht 2019/64, afl. 5.

A. den Breejen, ‘Doorgeschoten deregulering. De regelgeving en de besluitvorming voor STINTS’, Verkeersrecht ANWB 2019/50.

S.D. Lindenbergh, annotatie bij Hoge Raad 6 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1103 [Opzettelijke misleiding. Verzekeraar. Verkeersongeval. Verval van recht. Vertrouwenskarakter.] Nederlandse Jurisprudentie 2019/118, afl. 14.

L.E.M. Hendriks, ‘Nog maar eens: de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de wegbeheerder’, Verkeersrecht ANWB 2019/11, afl. 2.

R. Rijnhout, ‘Wegbeheerdersaansprakelijkheid: ho stop!’, Verkeersrecht ANWB 2019/12, afl. 2.

G.M. van Wassenaer, ‘Artikel 185 WVW. Naar een betere bescherming van zwakkere verkeersdeelnemers’, Verkeersrecht ANWB 2019/2, afl. 1.

I. Giesen, ‘Aansprakelijkheid, de wegbeheerder en het verkeer. Een overzicht van bewijs(last)kwesties’, Verkeersrecht ANWB 2019/1, afl. 1.

G. Tertoolen, ‘De strijd tegen de smartphone in het verkeer’, Verkeersrecht ANWB 2018/168, afl. 12.

H.P. Verdam, ‘Verkeersdeelname in het kader van de WAM: waar liggen de grenzen?’, Maandblad voor Vermogensrecht 2018, afl. 11, p. 321-326.

M. Hiel, ‘Het “voorrisico” van een RDW geregistreerde WAM-verzekering’, PIV-Bulletin 2018-2, p. 17-19.

E.W. Bosch, annotatie bij Rechtbank Gelderland 16 januari 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:165 [Deelgeschil. Beoordeling rapportage deskundige. Reikwijdte deelgeschil.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/68, afl. 4.

S.D. Lindenbergh, ‘Strafgat en compensatiekrater’, Verkeersrecht ANWB 2018/47, afl. 4.

M.B.P. Kuitenbrouwe, ‘Verkeer en evenement’, Verkeersrecht 2018/35, afl. 3.

K.C.A. Schweers, annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 26 september 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4154 [Art. 185 WVW. Geen analoge toepassing. Scootmobiel. Hoger beroep. Deelbeschikking. Ontvankelijkheid.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/164, alf. 10.

A.A.M. Zeeman, annotatie bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant 31 mei 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:3436 [Verkeersongeval. Overmacht. Aan opzet grenzende roekeloosheid.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/114, afl. 7.

P. Oskam & M.F.J. Hiel, annotatie bij Rechtbank Oost-Brabant 1 maart 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:986 [Letselschade. Verkeersaansprakelijkheid, Brandweer. Brancherichtlijn. Voorrangsvoertuig.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/69, afl. 5.

E.W. Bosch, annotatie bij Hoge Raad 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:273 [Letselschade. (Invloed pre-existentie op) begroting omvang schade.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/57, afl. 4.

M.R. Hebly, annotatie bij Hoge Raad 10 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:208 [Abstracte schadevaststelling. Schade begroting. Total loss.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/56, afl. 4.

P.C. Knijp, ‘Over speed-pedelecs en eBikes; de ene fietser is de andere niet’, Verkeersrecht ANWB 2017/40, afl. 4.

E. Engelhard, ‘Wetgever, pas op! De (vrijwel) autonome auto komt eraan’, Ars Aequi 2017, afl. 3, p. 230-236.

C.C. Janssen, annotatie bij Rechtbank Rotterdam 18 oktober 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:8088 [Deelgeschil. Omvang schade noodzakelijke verhuizing. Geen medewerking aan mediation.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/16, afl. 1.

M. Giesen, C. Bax & J.H. van Petegem, ‘Spontane naleving van richtlijnen voor infrastructuur’, Verkeersrecht ANWB 2017/17, afl. 2.

P. Woudenberg, ‘Gordelloze slachtoffers en beschonken bestuurders’, Verkeersrecht 2017/1, afl. 1.

P.J. Klein Gunnewiek, annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 27 september 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:4280 [Verkeersongeval. Whiplashklachten. Causaal verband.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/178, afl. 10.

R. Rutten & V. Oskam, ‘Overmacht in het verkeer; een zeldzaamheid of toch niet?’, Verkeersrecht 2016/126, afl. 9, p. 322-329.

M. Verheijden, ‘Google, Facebook & Instagram: internetonderzoek door verzekeraars. Rb. Den Haag 25 mei 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:5695’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2016, afl. 3, p. 74-78.

Th.M. de Boer, annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie 21 januari 2016, ECLI:EU:C2016:40 [Richtlijn motorrijtuigenverzekering. Art. 14 onder b: collisieregel? Verordening ‘Rome I’. Verordening ‘Rome II’. Regresvordering tussen verzekeraars i.v.m. verkeersongeval veroorzaakt door vrachtwagen met aanhanger die elk door een andere verzekeraar zijn verzekerd; toepasselijk recht; begrippen ‘verbintenissen uit overeenkomst’ en ‘niet-contractuele verbintenissen’.], Nederlandse Jurisprudentie 2016/353, afl. 37, p. 4683-4684.

P.J. klein Gunnewiek, annotatie bij Rechtbank Oost-Brabant 11 december 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:7865 [Verkeersongeval. Overlijdensschade. Eigen schuld. Deelgeschil], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/76, afl. 4, p. 669-677.

M. Kroondijk, annotatie bij Rechtbank Den Haag 17 februari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:1478 [WAM. Waarborgfonds. RDW-dagregistratie], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/70, afl. 4, p. 647-652.

G.J. de Lange, annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 november 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:8675 [Uitleg polisvoorwaarden. Uitsluiting motorrijtuig. Dekking onder AVP-verzekering.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/68, afl. 4, p. 634-640.

K.A.P.C. van Wees, ‘Zelfrijdende auto’s, aansprakelijkheid en verzekering; over nieuwe technologie en oude discussies’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2016, afl. 2, p. 29-34.

G. Hulsbergen, ‘Innovatieve aanpak bij kettingbotsing door dichte mist’, ANWB Verkeersrecht 2016/77, afl. 5, p. 179-181.

M.S.A Vegter, annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 19 januari 2016, ECLI:NLGHSHE:2016:133 [Psychische schade. Zorgplicht. Omkeringsregel.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/53, afl. 3, p. 532-534.

V. Oskam, annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 8 december 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:5156 [Werkgeversaansprakelijkheid. Uitoefening van de werkzaamheden.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/52, afl. 3, p. 523-524.

S.D. Lindenbergh, annotatie bij Hoge Raad 27 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3397 (werkgeversaansprakelijkheid op voet art. 7:658 BW), Nederlandse Jurisprudentie 2016/138, afl. 12, p.1650-1670.

L. Schreuder, ‘Technologie en verkeersveiligheid: het blijft mensenwerk!’, Verkeersrecht ANWB 2016, afl. 1, p. 13-14.

W.A.M. Weijermars, ‘Verkeersonveiligheid’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2016, afl. 1, p. 10-17.

 

Voeging in het strafproces

W.H. Vellinga, annotatie bij Hoge Raad 15 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1465 [I.c. geen immateriële schade door woninginbraak], Nederlandse Jurisprudentie 2019/468, afl. 51/52.

A.J.J.G. Schijns, ‘De vordering van de benadeelde partij in het strafproces: de Hoge Raad geeft college’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2019/4, p. 111-119.

J. Claessen, ‘Sanctionering van verkeersongevallen – Op het kruispunt van taakstraffen, verkeersdelicten en herstelrecht’, Tijdschrift voor Herstelrecht 2019/3, p. 12-29.

J. Niekamp, ‘Herstelgerichte taakstraffen – Een verkeerscasus uit de reclasseringspraktijk’, Tijdschrift voor Herstelrecht 2019/3, p. 30-33.

M. Panis, ‘Mediation in verkeersstrafzaken’, Tijdschrift voor Herstelrecht 2019/3, p. 34-40.

I. Marit, ‘Op weg naar herstel: herstelrecht voor slachtoffers van verkeersmisdrijven’, Tijdschrift voor Herstelrecht 2019/3, p. 41-48.

N.A. Schipper, ‘De Hoge Raad over de vordering benadeelde partij: op welke punten is er ruimte over voor verduidelijking en/of heroverweging?’, Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht 2019/101, afl. 37.

M. Groenhuijsen, ‘Voortschrijdend inzicht na ommekomst van 34 jaar omtrent een proefschrift over slachtoffers van delicten’, Ars Aequi 2019/11.

A. Schijns, ‘Voorstel Innovatiewet Strafvordering. Misdrijfslachtoffers van klapluik naar valluik’, Nederlands Juristenblad 2019/34, p. 2502-2505.

R.V. Montulet, ‘De (mogelijke) bescherming door de verzekeraar aan slachtoffers van geweldsmisdrijven’, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2019/30.

W.H. Vellinga, annotatie bij Hoge Raad 9 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:536 [Toewijzing vordering benadeelde partij en oplegging schadevergoedingsmaatregel in buitenlands geld.], Nederlandse Jurisprudentie 2019/263, afl. 29.

I. Felix & A. Schild, ‘Rechtstreekse schade en causaal verband bij de vordering van de benadeelde partij in het strafproces’, Nederlands Juristenblad 2019/1317, afl. 23.

A. van Verseveld, annotatie bij HR 3 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1051; HR 9 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1881; HR 9 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2677; Rb. Noord-Nederland 31 oktober 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:4408, Delikt & Delinkwent 2019/24, afl. 4, p. 321-346.

A. Schild & I. Felix, ‘Stelplicht, bewijslastverdeling en de civiele vordering van de benadeelde partij in het strafproces’, Nederlands Juristenblad 2019/686, afl. 13.

P.A.M. Mevis, annotatie bij Hoge Raad 12 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:896 [Voeging als benadeelde partij in hoger beroep i.c. niet mogelijk.], Nederlandse Jurisprudentie 2019/104, afl. 12.

C. van Oort, annotatie bij Hoge Raad 12 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:896 [Voeging benadeelde partij na requisitoir], Jurisprudentie in Nederland 2018/118, afl. 6.

J.H. Janssen & J. de Lange, ‘Spreekrecht: Een vanzelfsprekend recht van spreken?’, Nederlands Juristenblad 2018/1425, afl. 28.

I.C. Engels & G.C. Nieuwland, ‘Civielrechtelijke aspecten van de schadevergoedingsmaatregel’, Maandblad voor Vermogensrecht 2018, afl. 5, p. 150-154.

A.J.J.G. Schijns, ‘Slachtofferrechten in het strafproces – de theorie en de praktijk’, Verkeersrecht 2017/88, afl. 7/8.

T. Dieben, ‘Definitief “groen licht” Hoge Raad voor schadevergoeding banken binnen strafproces’, Nederlands Juristenblad 2017/1022, afl. 19.

J.M. Emaus & R.B.S. Kool, ‘Civiel schadeverhaal via het strafproces anno 2016’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2017, afl. 1, p. 1-9.

W. Andelbeek, ‘Boekbespreking van M. Malsch, N. Dijkman & A. Akkermans, Het zichtbare slachtoffer: privacy van slachtoffers binnen het strafproces (Onderzoek in opdracht van het WODC), Den Haag: Boom Criminologie 2015.’ Privacy & Informatie 2016/254, afl. 6, p. 258-259.

R. Kool & J. Emaus, ‘Civiel schadeverhaal via het strafproces and beyond’, Ucall blog 2016, 15 november 2016.

S.D. Lindenbergh & M.R. Hebly, ‘Schadeverhaal via het strafproces. Het gaat – iets – beter, maar het blijft behelpen’, Nederlands Juristenblad 2016/1943, afl. 38, p. 2827-2830.

A.H. Sas, ‘Mishandeling op het voetbalveld. Behandeling van de vordering benadeelde partij door de strafrechter en in hoger beroep bij de burgerlijk rechter: lastig lastig lastig’, Letsel & Schade 2016/164, afl. 2, p. 20-26.

J.M. Emaus, ‘Aansprakelijkheid voor schade door politiegeweld. Annotatie bij EHRM (Grote Kamer) 28 september 2015, nr. 23380/09 (Bouyid/ Belgie)’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016/26, afl. 6, p. 179-186.

A.H. Sas, ‘Mishandeling op het voetbalveld. Behandeling van de vordering benadeelde partij door de strafrechter en in hoger beroep bij de burgerlijke rechter: lastig, lastig, lastig’, Letsel & Schade 2016/164, afl. 2, p. 20-26.

P.M.J. Eken-de Vos, ‘Strafrechtelijke aansprakelijkheid’, Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk 2016/79, afl. 3, p. 43-47.

B.F. Keulen, annotatie bij Hoge Raad 29 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2858 (rioolput/kofferbakmoord), Nederlandse Jurisprudentie 2016/70, afl. 7, p. 801-807.

 

Voordeelstoerekening 

E.W. Bosch, annotatie bij Rechtbank Rotterdam 21 november 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:9588 [Deelgeschil. Letselschade. Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Verrekening van voordeel.] Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2019/16, afl. 1.

E.J. Wervelman, annotatie bij Rechtbank Limburg 6 december 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:12135 [Deelgeschil. Voordeelstoerekening (art. 6:100 BW). Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Schade- of sommenverzekering. Geen verrekening.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/54, afl. 3.

J.B.R. Regouw, ‘Schade begroten met plussen en minnen’, Maandblad voor Vermogensrecht 2018, afl. 2, p. 61-65.

J.G. Keizer, annotatie bij Rechtbank Rotterdam 18 augustus 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:6371 [Voordeelstoerekening. Uitkering sommenverzekering.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/18, afl. 1.

S.S.Y. Engelen & A.L.M. Keirse, ‘Voordeelstoerekening: leuker kunnen wij het niet maken, wel inzichtelijker’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2017, afl. 2, p. 29-41.

J.W. Silvius, ‘Voordeelstoerekening volgens het arrest Verhaeg/Jenniskens: duidelijkheid of debat?’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2017/3, afl. 1.

S. Rakic, ‘Voordeelstoerekening herzien’, Bedrijfsjuridische Berichten 2017/7, afl. 3.

P. Oskam & D.C.A. van den Dungen, ‘Voordeelstoerekening: de verhuller onthuld’, PIV-Bulletin 2016/5, p. 12-14.

M.R. Hebly, annotatie bij Rechtbank Rotterdam 25 maart 2016, ECLI:NLRBROT:2016:2674 [Aansprakelijkheid onderwijsinstelling, Richtlijn Studievertraging Letselschade Raad, Normering, Schadebeperking, Voordeelstoerekening], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/122, afl. 7, 906-910.

 

Werkgeversaansprakelijkheid

L.H. Rijpkema, annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 juni 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5150 [Werkgeversaansprakelijkheid. Zorgplicht. Instructies. Bekende risico’s.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2019/153, afl. 9.

E.A.L. van Emden & L.H. Rijpkema, annotatie bij Rechtbank Gelderland 22 mei 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:2220, Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2019/125.

E.A.L. van Emden & L.H. Rijkema, annotatie bij Kantonrechter Rechtbank Gelderland 22 mei 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:2220 [Eigen schuld. Werkgeversaansprakelijkheid. Risicoaansprakelijkheid.] Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2019/125, afl. 7.

J.P. Quist, annotatie bij Gerechtshof Den Haag 21 mei 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1266 [Hoger beroep deelgeschil. Werkgeversaansprakelijkheid. Uitglijden werknemer op gladde vloer. In de uitoefening van de werkzaamheden. Schending zorgplicht.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2019/128, afl. 7.

J.P.M. Simons, ‘Geen omkeringsregel, wel zorgplicht en proportionele aansprakelijkheid’, Letsel & Schade 2019 afl. 2, p. 47-50.

C.J. Frikkee, ‘De billijke vergoeding na de Hoge Raad inzake New Hairstyle; een Pyrrusoverwinning’, annotatie bij Hof 's-Hertogenbosch 14-02-2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:516, Tijdschrift Recht en Arbeid 2019/48.

P.E. Bloemendal, ‘De scheidslijn tussen hoofd- en schadestaatprocedure in 7:611-zaken – Een analyse van het bijzondere procedureverloop leidend tot Autoster/Hendriks II’, Maandblad voor Vermogensrecht 2019, afl. 3, p. 86-94.

E.W. van Bosch, annotatie bij Hoge Raad 1 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:150 [Verzekeringsrecht. Directe actie.] Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2019/39, afl. 3.

G. van Dijck & D. van Kuppevelt, ‘Netwerkanalyse van werkgeversaansprakelijkheid. Deelonderwerpen en precedenten in het kader van werkgeversaansprakelijkheid ex artikel 7:658/7:611 BW’, Nederlands Juristenblad 2019/527, afl. 10.

J.L.R. Kenens, annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 13 november 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:4662 [Burn-out. Aansprakelijkheid van werkgever. Periodiek medisch onderzoek.] Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2019/12, afl. 1.

Chr. van Dijk & H.P. Verdam, ‘Causaal verband bij asbestblootstelling op de werkvloer’, Bedrijfsjuridische Berichten 2018/46, afl. 14.

V. Oskam, ‘Nieuw licht op de arbeidsrechtelijke omkeringsregel? ECLI:NL:HR:2018:536’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2018, afl. 2, p. 58-64.

J.P. Quist, annotatie bij Hoge Raad 6 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:536 [Arbeidsrechtelijke omkeringsregel. Mesothelioom. Beroepsziekte. Causaal verband.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/85, afl. 5.

R.J. Boogers, ‘Aansprakelijkheid en verzekering. Uitbreiding werkgeversaansprakelijkheid inzake bescherming vrijwilligers’, Juridisch Up To Date 2017/78.

S.D. Lindenbergh, annotatie bij Hoge Raad 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3142 [Werkgeversaansprakelijkheid op voet van art. 7:658 lid 4 BW voor vrijwilligerswerkzaamheden? Deelgeschilprocedure, art. 1019w RV. Hoger beroep deelgeschilbeschikking. Aanhouding van de zaak op voet van art. 356 Rv? Ontvankelijkheid in cassatie.], Nederlandse Jurisprudentie 2018/209, afl. 20/21.

E.M. Hogeveen, annotatie bij Hoge Raad 6 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:536 [Arbeidsrechtelijke omkeringsregel bij asbestziekte mesothelioom.], Jurisprudentie Arbeidsrecht 2018/111, afl. 6.

J.P. Quist, annotatie bij Rechtbank Den Haag 8 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:14820 [Deelgeschil. Werkgeversaansprakelijkheid. Uitoefening van de werkzaamheden. Goed werkgeverschap. Opstalaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad. Ongelukkige samenloop van omstandigheden.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/56, afl. 3.

E.W. Bosch, annotatie bij Hoge Raad 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3142 [Deelgeschil. Aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/36, afl. 2.

M.S.E. van Beurden, annotatie bij Kantonrechter Rechtbank Amsterdam 4 december 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:9024 [Goed werkgeverschap. Hondenbeet. Rabiës. Eigen schuld.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/34, afl. 2.

M.F.J. Hiel, annotatie bij Rechtbank Midden-Nederland 6 december 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:6028 [Werkgeversaansprakelijkheid. Zzp’er. Verzekeringsplicht werkgever. Goed werkgeverschap.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/33, afl. 2.

P.J. klein Gunnewiek, annotatie bij Rechtbank Rotterdam 3 november 2017, ECLI:NL:RBOT:2017:8541 [Deelgeschil. Werkgeversaansprakelijkheid. Geen onderhandelingen. Toedracht. Verantwoordelijke.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/20, afl. 1.

J.G. Keizer, annotatie bij Rechtbank Rotterdam 18 augustus 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:6371 [Voordeelstoerekening. Uitkering sommenverzekering.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2018/18, afl. 1.

R.A. Hebly, annotatie bij Kantonrechter Rechtbank Oost-Brabant 29 augustus 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:5058 [Deelgeschil. Werkgeversaansprakelijkheid. Hoofdelijkheid. Bestuurdersaansprakelijkheid.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/179, alf. 10.

V. Oskam, annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 12 september 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:3928 [Werkgeversaansprakelijkheid. Rugklachten. Kenbaarheid van het gevaar. Invulling van de zorgplicht.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/162, alf. 10.

F.M. Dekker, annotatie bij Hoge Raad 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1345 [Aansprakelijkheid voor ondergeschikten.], Tijdschrift Recht en Arbeid 2017/102, afl. 12.

P.J. Klein Gunnewiek, annotatie bij Gerechtshof Amsterdam 18 juli 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2953 [Deelgeschil. Ongeval. Onderzoek. Deskundigen.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/132, afl. 8.

J. Spier, annotatie bij Hoge Raad 24 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:494 [Asbest; mesothelioom. Aansprakelijkheid werkgever. Toepasselijkheid dertigjarige verjaringstermijn (art. 3:310 lid 2 BW)?; overgangsrecht.], Nederlandse Jurisprudentie 2017/313, afl. 37.

J.P. Quist, annotatie bij Hoge Raad 24 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:494 [Asbestzaak. Mesothelioom. Werkgeversaansprakelijkheid. Verjaring. Art. 6 EVRM. Gezichtspunten. Van Hese/De Schelde.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/72, afl. 5.

L. Boersma, annotatie bij Rechtbank Midden-Nederland 13 juli 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:3838 [Werkgeversaansprakelijkheid. Zorgplicht. Relativiteit.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/11, afl. 1.

S.C. van Dijke, ‘Werkgerelateerde verkeersongevallen. Hoe ver strekt de aansprakelijkheid van werkgever en opdrachtgever?’, Verkeersrecht ANWB 2016 /182, afl. 12, p. 442-448.

J.R. Goudkuil, ‘Wat is een behoorlijke verzekering in het kader van goed werkgeverschap?’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2016, afl. 4, p. 100-107.

J.P. Quist, annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 juni 2016, ECLI:NLGHARL:2016:5294 [Arbeidsongeval vrijwilliger, Werkgeversaansprakelijkheid, Schending zorgplicht], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/161, afl. 9.

J. van Drongelen, ‘Aansprakelijkheid voor een arbeidsongeval van een zzp’er’, Arbeidsrecht 2016/45, afl. 11, p. 25-28.

E.M.C. Melis, annotatie bij Rechtbank Overijssel 26 april 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:2937 [Gelijke behandeling, Verboden onderscheid naar geslacht, Zwangerschap, Discriminatie, Immateriële schadevergoeding, Verlengen arbeidsovereenkomst], Jurisprudentie in Nederland 2016/165, afl. 8.

M.S. Hilhorst, ‘Zorgplicht werkgever bij grensoverschrijdende werkzaamheden’, Letsel & Schade 2016/162, afl. 2, p. 8-16.

G.J. Knotter, ‘Naar een effectiever aansprakelijkheidsrecht: enkele notities en aanbevelingen naar aanleiding van het PWC-rapport (onafhankelijke medische beoordeling bij arbeidsongevallen en beroepsziekten)’, Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk 2016, afl. 4, p. 15-19.

B. Barentsen, annotatie bij Kantonrechter Rechtbank Gelderland 25 maart 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:4141 [Collectieve actie ter verbetering arbeidsomstandigheden, Vakbond wel ontvankelijk in collectieve belang, maar individuele belangen niet “gelijksoortig”], Jurisprudentie Arbeidsrecht 2016/202, afl. 12.

S.D Lindenbergh, Arbeidsongevallen en beroepsziekten, Deventer: Wolters Kluwer 2016.

V. Oskam, annotatie bij Kantonrechter Rechtbank Gelderland 8 juni 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:3074 [Werkgeversaansprakelijkheid, Blootstelling aan mangaan, Invulling van de zorgplicht, Onbekende gevaren Regelgeving BW Boek 7 – 658], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/133, afl. 7, 1039-1041.

E.P.J. Verweij, annotatie bij Hof ’s-Hertogenbosch 17 mei 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:1944 [Werkgeversaansprakelijkheid, Zorgplicht werkgever, Instructieniveau, Veiligheidsmaatregelen], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/131, afl. 7, 1023-1026.

M. Kroondijk, annotatie bij Hof ’s-Hertogenbosch 8 maart 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:863 [Werkgeversaansprakelijkheid, Uitzendovereenkomst, Vrijwaring, Zorgplicht, Formele werkgever, Materiële werkgever], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/130, afl. 7, 1013-1016.

D.C.A. van den Dungen, ‘De rechter als waarzegger: de invloed van de predispositie op de begroting van de toekomstige schade’, Bedrijfsjuridische berichten 2016/33, afl. 11, p. 126-128.

M.S. Hilhorst, ‘Zorgplicht werkgever bij grensoverschrijdende werkzaamheden’, Letsel & Schade 2016/162, afl. 2, p. 8-16.

T. Hartlief, ‘Revolutie in het aansprakelijkheidsrecht?’, Nederlands Juristenblad 2016, afl. 10, p. 655.

V. Oskam, ‘Ontwikkelingen in de asbestjurisprudentie’, PIV-Bulletin 2016, p. 10-17. 

F.P. Visser, annotatie bij Gerechtshof Arnhem Leeuwarden zp Arnhem 8 december 2015, ECLI:NLGHARL:2015:9263 [Asbest. Mesothelioom. Alternatieve causaliteit. Stelplicht en bewijslast. Proportionele aansprakelijkheid, eigen schuld. Omkeringsregel.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/29, afl. 2, p. 292-297.

J.H.G. Verweij-Hoogendijk & I. van der Zalm, annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 22 december 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:5328 [Werkgeversaansprakelijkheid. Arbeidsongeval. Beschermingsmiddelen. Zorgplicht. Predispositie.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/30, afl. 2, p. 306-310.

M.R. Hebly, annotatie bij Gerechtshof ’s-Gravenhage 24 november 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:3152 [Mesothelioom. Werkgeversaansprakelijkheid. Verjaring. Gezichtspuntenleer.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/9, afl. 1, p. 84-88.

A.I. Schreuder, annotatie bij Hoge Raad 27 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3397 [Psychische predispositie. Begroting toekomstige schade. Redelijke verwachtingen.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/14, afl. 1, p. 154-159.

V. Oskam, annotatie bij Kantonrechter Rechtbank Gelderland zp Arnhem 25 november 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:7350 [Werkgeversaansprakelijkheid. Causaal verband. Blootstelling aan mangaan.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/15, afl. 1, p. 164-167.