Jasper_keizerJ.G. Keizer
In hoeverre kan en mag de rechter bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld rekening houden met de bijzondere persoonlijke gevolgen van letsel op het leven van de benadeelde?
 

Informatie

Wat is PS Updates - Personenschade?

PS Updates is voor iedere jurist dé manier om op de hoogte te blijven op het gebied van personenschade.

  • Samenvattingen van een selectie van uitspraken (zowel rechterlijke macht en andersoortige instanties als uitspraken op Europees niveau).
  • Tweewekelijkse nieuwsbrief.
  • Hyperlinks naar de volledige uitspraak.
  • Regelmatig korte commentaren en wetenschappelijke annotaties bij uitspraken.
  • Reactie- en discussiemogelijkheid.
  • Unieke zoekstructuur waarmee u in één handomdraai kunt beschikken over relevante uitspraken.
  • Ingezonden en nog niet gepubliceerde belangwekkende rechtspraak.
  • Het laatste nieuws op het gebied van personenschade.
  • Een overzicht van verschenen literatuur.

Citeren

Rechtspraak: PS 2016-161
Commentaar: PS 2016-161 m.nt. M.R. Hebly

Contact
Personenschade Updates is een initiatief van Boom juridisch. Heeft u vragen of opmerkingen over deze site? Mail naar info@boomjuridisch.nl.