Jasper_keizerJ.G. Keizer
In hoeverre kan en mag de rechter bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld rekening houden met de bijzondere persoonlijke gevolgen van letsel op het leven van de benadeelde?
 Wachtwoord vergeten?

Nog geen toegang? Klik hier voor meer informatie of wordt (proef)abonnee.