Melissa de Groot

Melissa de Groot is als student-assistent verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en volgt de master Privaatrecht aan diezelfde universiteit.

Ilona van der Zalm

Ilona van der Zalm is als wetenschappelijk docent en onderzoeker werkzaam aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij werkt onder meer aan een proefschrift over overlijdensschade.

Overzicht categorie├źn

Janet_van_de_buntJ.E. van de Bunt
Geen geval van zuiver nalaten.
 

Literatuur

 

Hieronder is verschenen literatuur gesorteerd per onderwerp. Een overzicht van recent verschenen literatuur is steeds opgenomen in de nieuwsbrief. De nieuwsbrieven van PS Updates zijn te downloaden op de website. 

 

Causaliteit

H.P. Verdam, ‘Het verlies van een kans op een beter behandelingsresultaat. HR 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2987’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2017, afl. 2, p. 47-50.

R. Giard, ‘Aansprakelijkheid voor personenschade door schadelijke stoffen (‘toxic torts’). De bijzondere verbintenis tussen toxicologie, epidemiologie en recht’, Expertise en Recht 2016, afl. 6, p. 243-253.

P.J. Klein Gunnewiek, annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 27 september 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:4280 [Verkeersongeval. Whiplashklachten. Causaal verband.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/178, afl. 10.

R.L.M. Cox, ‘Proportionele aansprakelijkheid versus kansverlies – Tussen dogmatiek en praktijk’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016/40, afl. 9.

E. Tjong Tjin Tai, ‘Schadebegroting, verlies van een kans en proportionele aansprakelijkheid’, Nederlands Juristenblad 2016/1605, afl. 31, p. 2239-2244.

A.I. Schreuder, annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2016, ECLI:NLGHARL:2016:2723 [Oogmerk. Smartengeld. Verlies van arbeidsvermogen. Wettelijke rente.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/88, afl. 5, p. 739-745.

A.H. Sas, ‘Mishandeling op het voetbalveld. Behandeling van de vordering benadeelde partij door de strafrechter en in hoger beroep bij de burgerlijke rechter: lastig, lastig, lastig’, Letsel & Schade 2016/164, afl. 2, p. 20-26.

F.P. Visser, annotatie bij Gerechtshof Arnhem Leeuwarden zp Arnhem 8 december 2015, ECLI:NLGHARL:2015:9263 [Asbest. Mesothelioom. Alternatieve causaliteit. Stelplicht en bewijslast. Proportionele aansprakelijkheid, eigen schuld. Omkeringsregel.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/29, afl. 2, p. 292-297.

V. Oskam, annotatie bij Kantonrechter Rechtbank Gelderland zp Arnhem 25 november 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:7350 [Werkgeversaansprakelijkheid. Causaal verband. Blootstelling aan mangaan.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/15, afl. 1, p. 164-167.

 

Contractuele aansprakelijkheid (overig)

T.F.E. Tjong Tjin Tai, ‘Ouders en kinderen als partij bij een overeenkomst’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2017/7159.

B.M. Paijmans & B. Goedhart, ‘Gymongevallen, wanneer is een school aansprakelijk? Tien jaar later’, Verkeersrecht ANWB 2017/41, afl. 4.

J.C.J. Dute, annotatie bij Rechtbank Amsterdam 20 januari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:212 [PIP-implantaten. Aansprakelijkheid zorgaanbieders.], Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2016/44, afl. 8, p. 570-579.

M.E. Franke, annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 3 november 2015, ECLI:NL:GHSHE:4434 [Onrechtmatige daad. Gebrekkige opstal. Ongelukkige samenloop. Belangeloze hulpverlening.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/173, afl. 10.

Y. Bosschaart & B. Pasztjerik, annotatie bij Rechtbank Amsterdam 20 januari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:212 [Ongeschikte hulpzaak. Medische hulpzaak. Toerekening. Borstimplantaat en PIP implantaat.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/37, afl. 3, p. 389-392.

J. Kruijswijk Jansen, annotatie bij Gerechtshof Amsterdam 19 januari 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:93 [Reisorganisatie. Beroving.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/34, afl. 3, p. 368-370.

 

Derdenschade

I. van der Zalm, annotatie bij Rechtbank ’s-Gravenhage 7 december 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:15321 [Overlijdensschade. Vaststellen schadevergoeding. Derving levensonderhoud.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/26, afl. 2.

S.D. Lindenbergh, ‘Blog: Dood door schuld’, Schadefonds Geweldsmisdrijven 8 december 2016.

E.S. Engelhard, annotatie bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23 december 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:8736 [Derdenschade, Zorgschade], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/89, afl. 5, p. 746-752.

A.T. Bolt & E.P. Ceulen, ‘Aansprakelijkheid van de overheid als toezichthouder’, De Gemeentestem 2016, afl. 7432, p. 18-27.

P.W. Blok, ‘Zorgschade: de bredere context’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2016, afl. 1, p. 17-27.

 

Eigen schuld

A.L.M. Keirse, E.G.D. van Dongen & A. van Onna, ‘Doorwerking van eigen schuld van het slachtoffer op diens aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke kosten’, Letsel & Schade 2016/499, afl. 4, p. 16-41.

A. Kolder, ‘Kwalitatieve aansprakelijkheid: afscheid van reflexwerking?’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2016/28, afl. 4, p. 145-148.

P.J. klein Gunnewiek, annotatie bij Rechtbank Oost-Brabant 11 december 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:7865 [Verkeersongeval. Overlijdensschade. Eigen schuld. Deelgeschil], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/76, afl. 4, p. 669-677.

F.P. Visser, annotatie bij Gerechtshof Arnhem Leeuwarden zp Arnhem 8 december 2015, ECLI:NLGHARL:2015:9263 [Asbest. Mesothelioom. Alternatieve causaliteit. Stelplicht en bewijslast. Proportionele aansprakelijkheid, eigen schuld. Omkeringsregel.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/29, afl. 2, p. 292-297.

P. van Zwieten, ‘De gesubrogeerde schadeverzekeraar en de billijkheidscorrectie van art. 6:101 BW (HR 10 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1873)’, Nederlands tijdschrift voor Handelsrecht 2016, afl. 1, p. 18-26.

 

Groepsaansprakelijkheid

 

Kosten van rechtsbijstand 

 

Medische aansprakelijkheid

B.S. Laarman & A.J. Akkermans, ‘De afwikkeling van medische schade onder de Wkkgz’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2017, afl. 3, p. 57-79.

R.P. de Roode, annotatie bij Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 14 april 2017, ECLI:NL:TGZRZWO:2017:73 [missen van diagnose door verpleegkundige specialist], Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2017, afl. 6, p. 439-448.

J.L. Smeehuijzen, annotatie bij Gerechtshof ’s-Gravenhage 30 mei 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1409 [Vaststellingsovereenkomst. Medische fout. Misbruik van omstandigheden. Verjaring.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/124, afl. 8.

R.W.M. Giard, annotatie bij Rechtbank Gelderland 19 juli 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:3748 (Medische aansprakelijkheid. Normstelling voor het beoordelen van het handelen door de chirurg. Eisen stellen aan operatieverslag.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/125, afl. 8.

J.L. Smeehuijzen, annotatie bij Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 4 juli 2017, ECLI:NL:TGZRAMS:2017:77 [Medisch tuchtrecht. Verantwoordelijkheid arts voor schadeafwikkeling.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/126, afl. 8.

I.C. Timmermans, annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 7 maart 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:942 [Hoger beroep kort geding. Medisch beroepsgeheim. Overlijden patiënt. Veronderstelde toestemming.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/109, afl. 7.

A.C. Hendriks, ‘Tuchtrechtelijke aspecten van medische beoordelingen’, Letsel & Schade 2017, afl. 1, p. 5-13.

P. Verbruggen, ‘Het PIP-schandaal voor het HvJ EU en de constitutionalisering van private regulering’, Nederlands Juristenblad 2017/966, afl. 18.

R.W.M. Giard, annotatie bij Rechtbank Zeeland 9 februari 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:851 [Deelgeschil. Informed consent. Integriteitsschade. Juridische betekenis van eerdere tuchtrechtspraak.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/64, afl. 4.

S.D. Lindenbergh, annotatie bij Hoge Raad 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2987 [Medische aansprakelijkheid. Kansschade (verlies kans op beter behandelingsresultaat). Maatstaf. Condicio sine qua non-verband tussen fout en verloren kans.], Nederlandse Jurisprudentie 2017/133, afl. 14.

J.P. van der Klein, ‘Kansschade bij medische aansprakelijkheid. HR 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2987 (Esther/Erasmus MC)’, Bedrijfsjuridische Berichten 2017/28, afl. 7.

J.A.P.M. Ansems, Aansprakelijkheid voor medische hulpmiddelen, Weert: Celsus juridische uitgeverij 2017.

A. de Hoogh, ‘Kansschade: wat zou er zijn gebeurd als de arts…?’, PIV-bulletin 2017-1, p. 10-12.

J.P.M. Simons, annotatie bij Rechtbank Noord-Nederland 2 november  2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:4839 [Medische hulpmiddelen. Aansprakelijkheid voor hulpzaken. MoM-heupprothese.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/4, afl. 1.

V.J.P. Ramaekers, ‘Schade door een ongeschikte medische hulpzaak ex artikel 6:77 BW: een rechtsvergelijking met Frankrijk en Duitsland’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2016, afl. 4, p. 108-117.

B.S. Laarman e.a., ‘OPEN en eerlijke omgang met klachten en incidenten in de zorg. Verslag van het eerste jaar van leernetwerk OPEN’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2016, afl. 4, p. 79-87.

J. de Clerck & P. Klein Gunnewiek, ‘Medische aansprakelijkheid nader belicht: inzage medisch advies, verzwaarde stelplicht en het deskundigenbericht’, PIV-Bulletin 2016/5, p. 6-9.

E.P.J. Verweij, annotatie bij Gerechtshof Amsterdam 24 juni 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2005 [Zorgplicht ziekenhuis. Kelderluik-criteria. Deelgeschilprocedure.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/183, afl. 10.

J. Bruins, ‘Neuropsychologische rechtsgevolgen van frontaal letsel’, Letsel & Schade 2016/368, afl. 3, p. 15-20.

A.J. Zijlstra, ‘Civiele aansprakelijkheid voor het gebruik van medische applicaties’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2016, afl. 7, p. 441-454.

A. Beekhof, ‘De verzwaarde betwistplicht: gebrekkige verslaglegging en een rechtsvergelijkend perspectief’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2016, afl. 7, p. 431-440.

S.M. Steen, ‘Samenloop tussen de Wkkgz en de Wet Bopz: een verbetering voor klachtenbehandeling?’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2016, afl. 7, p. 419-430.

J. Leegemate, ‘Zwijgcontracten in de zorg’, Ars Aequi 2016, afl. 10, p. 702-704.

R.W.M. Giard, annotatie bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22 juni 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:3838 [Neurologische geboorteschade, Medische aansprakelijkheid, Deskundigenbericht], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/144, afl. 8.

M.J.J. de Ridder & M.F. Mooibroek, ‘Tuchtrechtelijke aansprakelijkheid voor diagnostische fouten’, Letsel & Schade 2016/167, afl. 2, p. 32-33.

E. Pans, ‘De nieuwe geschillenbeslechting in de zorg: (heel veel) superrechters gevraagd’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2016, afl. 3, p. 64-70.

G. de Groot, ‘Kaderstellend programma van eisen Wkkgz-geschilleninstanties’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2016, afl. 3, p. 53-63.

D.P. Engberts, ‘In geleerdheid gesmoord. De commissie-Schnabel over hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2016, afl. 6, p. 369-377.

J.H.H.M. Dorscheidt, ‘Een nieuwe Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2016, afl. 6, p. 356-368.

B. van Beers, ‘Van slaapkamer naar vruchtbaarheidskliniek. Deseksualisering van voortplanting en de “uitbarsting van verantwoordelijkheid”’, Ars Aequi 2016, afl. 4, p. 298-306.

M.S.E. van Beurden, annotatie bij Rechtbank Noord-Nederland 3 februari 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:265 [Medisch beroepsgeheim. Veronderstelde toestemming. Medische fout.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/63, afl. 4, p. 588-596.

M.J.J. de Ridder & M.F. Mooibroek, ‘Tuchtrechtelijke aansprakelijkheid voor diagnostische fouten’, Letsel & Schade 2016/167, afl. 2, p. 32-33.

J. Dute, ‘Griffierecht hoort in het medisch tuchtrecht niet thuis’, Nederlands Juristenblad 2016/1039, afl. 21, p. 1495-1497.

H. de Hek & E.C. Huijsmans, ‘Leidt regelgeving in de zorg tot gewenst resultaat? Verslag van themadag “Medische aansprakelijkheid”’, Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk 2016/80, afl. 3, p. 48-50.

P.M.J. Eken-de Vos, ‘Strafrechtelijke aansprakelijkheid’, Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk 2016/79, afl. 3, p. 43-47.

B. Laarman, ‘Uit de ring en om de tafel: over openheid na medische incidenten en het belang van de dialoog’, Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk 2016/78, afl. 3, p. 38-42.

M.A. van Lopik & E. Pans, ‘Een goed gesprek tussen patiënt en hulpverlener/De WGBO-nieuwe stijl’, Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk 2016/77, afl. 3, p. 32-37.

E.M. Deen, ‘De klachten- en geschillenregeling van de Wkkgz’, Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk 2016/76, afl. 3, p. 26-31.

H. Hermans, ‘Tips voor een tuchtzaak in de gezondheidszorg’, Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk 2016/75, afl. 3, p. 21-25.

R.P. Wijne & J.P. van der Sluijs, ‘Richtlijnen als medische en juridische leidraad’, Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk 2016/74, afl. 3, p. 15-20.

M. Zwagerman & A. van Reenen-Ten Kate, ‘Het medisch beoordelingstraject bij letselschade’, Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk 2016/32, afl. 1, p. 22-26.

Y. Bosschaart & B. Pasztjerik, annotatie bij Rechtbank Amsterdam 20 januari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:212 [Ongeschikte hulpzaak. Medische hulpzaak. Toerekening. Borstimplantaat en PIP implantaat.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/37, afl. 3, p. 389-392.

Samoy & S. Peeters, ‘De Wrongful life-vordering: wat verklaart de Belgische NEEN versus de Nederlandse JA?’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016, afl. 3, p. 85-90.

F.I. van Dorsser, annotatie bij Rechtbank Rotterdam 9 december 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:8978 [Vaststellingsovereenkomst. Misbruik van omstandigheden. Medische aansprakelijkheid. Verjaring.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/26, afl. 2, p. 263-264.

W.R. Kastelein, ‘De Wkkgz is er: een nieuwe klachten- en claimregeling in de zorg!’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2016, afl. 2, p. 62-71.

J.C.J. Dute, ‘De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg: voortgang en achteruitgang’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2016, afl. 2, p. 51-52.

J. Simons, annotatie bij Kantonrechter Rechtbank Midden-Nederland zp Utrecht 18 november 2015, nr. 4259641 UC EXPL 15-10080 aw/1370 [Sociaal-medisch onderzoek arts. Schending beroepsgeheim. Aansprakelijkheid voor schade.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/4, afl. 1, p. 44-48.

 

Mensenrechten

K.G. Watson & R.J.P. Kottenhagen, ‘Europees Hof voor de Rechten van de Mens: zwangeren hebben geen absoluut recht op thuisbevalling’, Letsel & Schade 2017, afl. 1, p. 20-30.

I. Boerefijn, ‘Verplichte anticonceptie voor vrouwen is in strijd met mensenrechten’, Nederlands Juristenblad 2017/722, afl. 13.

D.P. Engberts, ‘In geleerdheid gesmoord. De commissie-Schnabel over hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2016, afl. 6, p. 369-377.

I. van Es, ‘Privacy van kinderen in de leeftijdscategorie 12 tot en met 15 jaar in de zorg’, Privacy & Informatie 2016, afl. 4, p. 138-143.

T.M. Schalken, annotatie bij EHRM 14 april 2015, nr. 24014/05 [Recht op leven. Procedurele positieve verplichtingen onder art. 2 EVRM; verhouding met art. 6 EVRM. Effectief onderzoek; onafhankelijkheid], Nederlandse jurisprudentie 2016/322, afl. 34/35, p. 4322-4323.

R. de Graaff, ‘De betekenis van de redelijkheid en billijkheid voor de bescherming van de grondrechten’, Rechtsgeleerdheid Magazijn THEMIS 2016, afl. 4, p. 202-213.

J.M. Emaus, ‘Aansprakelijkheid voor schade door politiegeweld. Annotatie bij EHRM (Grote Kamer) 28 september 2015, nr. 23380/09 (Bouyid/ Belgie)’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016/26, afl. 6, p. 179-186.

J. Legemaate, annotatie bij EHRM 29 april 2014, 52019/07, Nederlandse Jurisprudentie 2016/179, afl. 16/17, p. 2275-2281.

E.J. Dommering, annotatie bij EHRM 11 maart 2014, 47318/07, Nederlandse Jurisprudentie 2016/178, afl. 16/17, p. 2271-2275.

J. Emaus, ‘Reactie bij N. Benaissa, “Discriminatie in de Nederlandse letstelschadepraktijk: het topje van de ijsberg”’, Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk 2016/52, afl. 2, p. 26-28.

J. Emaus, ‘Letselschadeslachtoffers, verzekeraars en privédetectives: wat zegt het EHRM daar over?’, Ucall blog 2016, 13 juni 2016.

E. Gijselaar, ‘Relativiteit en het EVRM: een overdenking naar aanleiding van de zaak over het schietincident in Alphen aan den Rijn’, Ucall blog 2016, 2 juni 2016.

R.S.B. Kool, ‘Aansprakelijkheid voor seksueel misbruik in het licht van de positieve verplichtingen: vervlechting van domeinen’, Ars Aequi 2016, afl. 2, p. 132-140.

M.L. van Emmerik, ‘Schadevergoeding bij schending van mensenrechten revisited’, Verkeersrecht ANWB 2016, afl. 1, p. 6-12.

 

Normering

R.W.M. Giard, annotatie bij Rechtbank Gelderland 19 juli 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:3748 (Medische aansprakelijkheid. Normstelling voor het beoordelen van het handelen door de chirurg. Eisen stellen aan operatieverslag.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/125, afl. 8.

J.E. van den Bunt, ‘Materiële normering van personenschade’, Maandblad van Vermogensrecht 2017, afl. 3, p. 86-93.

M.R. Hebly, annotatie bij Rechtbank Rotterdam 25 maart 2016, ECLI:NLRBROT:2016:2674 [Aansprakelijkheid onderwijsinstelling, Richtlijn Studievertraging Letselschade Raad, Normering, Schadebeperking, Voordeelstoerekening], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/122, afl. 7, 906-910.

 

Onrechtmatige daad 

I. Samoy, ‘Juridische neveneffecten van het bezit op jonge leeftijd van smartphones en tablets’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2017/38, afl. 9.

V. Oskam, annotatie bij Gerechtshof Den Haag 22 augustus 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2331 [Val van tribunetrap. Opstalaansprakelijkheid gemeente. Onrechtmatige daad.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/146, afl. 9.

J.L. Smeehuijzen, ‘Hoe oordeelt de feitenrechter over strijd met de maatschappelijke betamelijkheid in de zin van art. 6:162 lid 2 BW?’, Verkeersrecht 2017/125, afl. 10.

J. Spier, annotatie bij HR 2 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:987 [Onrechtmatige overheidsdaad. Toezichthoudersaansprakelijkheid. Aansprakelijkheid Staat op grond van onvoldoende toezicht.], Nederlandse Jurisprudentie 2017/372, afl. 4.

E.W. Bosch, annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 25 april 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1847 [Letselschade. Causaal verband. Omkeringsregel. Predispositie. Pre-existentie.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/95, afl. 6.

F.I. van Dorsser, annotatie bij Rechtbank Noord-Nederland 1 maart 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:715 [Bescherming persoonlijke levenssfeer. Immateriële schade. Gemis van woongenot.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/88, afl. 6.

B. Barentsen, annotatie bij Hoge Raad 2 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:987 [Asbest. Mesothelioom. Overheidsaansprakelijkheid. Toezichtsfalen arbeidsinspectie.], Jurisprudentie Arbeidsrecht 2017/171, afl. 9.

M.R. Hebly, annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 21 februari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:584 [Verjaring. Doorbreking. Verborgen schade.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/58, afl. 4.

Y. Bosschaart, annotatie bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18 januari 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:244 [Gevaarzetting. Kelderluik-criteria. Gedragingen ex post.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/54, afl. 4.

B.M. Paijmans & B. Goedhart, ‘Gymongevallen, wanneer is een school aansprakelijk? Tien jaar later’, Verkeersrecht ANWB 2017/41, afl. 4.

J. Emaus & E. Gijselaar, ‘Aansprakelijkheid voor schade door gasboringen (2): de Rechtbank Noord-Nederland stelt aansprakelijkheid Nederlandse Staat vast, maar wijst vergoeding af’, Ucall blog 2017, 28 maart 2017.

R. Rijnhout, ‘De rechtszaken over de gaswinning in Groningen vragen om daadkracht’, Ucall blog 6 maart 2017.

J. Emaus, ‘Aansprakelijkheid voor schade door gasboringen (1): de Rechtbank Noord-Nederland wijst vergoeding van immateriële schade toe’, Ucall blog 7 maart 2017.

E.P.J. Verweij, annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 oktober 2016, ECLI:NLGHARL:2016:8366 [Onrechtmatige daad. Rechtvaardigingsgrond. Bevrijdend verweer.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/6, afl. 1.

Y. Bosschaart, ‘'Achteraf is het makkelijk praten’ – Over het meewegen van gedragingen ex post bij het beantwoorden van de aansprakelijkheidsvraag’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2017/2, afl. 1.

B.T.M. van de Wiel, ‘Voorzorgverplichtingen. Over aansprakelijkheidsrechtelijke normstelling voor onzekere risico’s. Bespreking proefschrift van mr. E.R. de Jong’, Maandblad voor Vermogensrecht 2017, afl. 1 p. 14-18.

J.C.J. Dute, annotatie bij Rechtbank Amsterdam 20 januari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:212 [PIP-implantaten. Aansprakelijkheid zorgaanbieders.], Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2016/44, afl. 8, p. 570-579.

E.R. de Jong, ‘Voorzorgverplichtingen’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2016/47, afl. 6.

E.P.J. Verweij, annotatie bij Gerechtshof Amsterdam 24 juni 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2005 [Zorgplicht ziekenhuis. Kelderluik-criteria. Deelgeschilprocedure.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/183, afl. 10.

M.E. Franke, annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 3 november 2015, ECLI:NL:GHSHE:4434 [Onrechtmatige daad. Gebrekkige opstal. Ongelukkige samenloop. Belangeloze hulpverlening.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/173, afl. 10.

E. de Jong & R. Rijnhout, ‘Onveilig (?) verpakkingsmateriaal: gerechtvaardigd stilzitten of verplicht handelen?’, Ucall blog 2016, 25 oktober 2016.

J.H.G. Verweij-Hoogendijk, ‘Parental immunity. Uitgangspunten voor de aansprakelijkheid van ouders wegens een schending van hun zorgplicht voor de veiligheid van hun kind(eren)’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2016/35, afl. 5, p. 180-188.

R. Rijnhout, I. Giesen, A. van Hoof & M.A.G. van Aken, ‘Agressie van jeugdige voetballers en de rol van het recht: kennis en (on)begrip van de (spel)regels empirisch getoetst’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2016/34, afl. 5, p. 171-179.

K.J.O. Jansen, ‘Kennispresumptie in het verbintenissenrecht: tussen weten en behoren te weten’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016/31, afl. 7, p. 206-213.

J.M. Emaus, ‘Aansprakelijkheid voor schade door politiegeweld. Annotatie bij EHRM (Grote Kamer) 28 september 2015, nr. 23380/09 (Bouyid/ Belgie)’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016/26, afl. 6, p. 179-186.

E.S. Engelhard, annotatie bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23 december 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:8736 [Derdenschade, Zorgschade], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/89, afl. 5, p. 746-752.

A.I. Schreuder, annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2016, ECLI:NLGHARL:2016:2723 [Oogmerk. Smartengeld. Verlies van arbeidsvermogen. Wettelijke rente.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/88, afl. 5, p. 739-745.

E. Gijselaar, ‘Relativiteit en het EVRM: een overdenking naar aanleiding van de zaak over het schietincident in Alphen aan den Rijn’, Ucall blog 2016, 2 juni 2016.

M.R. Hebly, annotatie bij Gerechtshof ’s-Gravenhage 12 januari 2016, ECLI:NLGHDHA:2016:25 [Overheidsaansprakelijkheid. Mesothelioom. Regelgevingsfalen. Verjaring.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/38, afl. 3, p. 397-402.

Y. Bosschaart & B. Pasztjerik, annotatie bij Rechtbank Amsterdam 20 januari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:212 [Ongeschikte hulpzaak. Medische hulpzaak. Toerekening. Borstimplantaat en PIP implantaat.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/37, afl. 3, p. 389-392.

D. Post, Vestiging van aansprakelijkheid. Schuld in het strafrecht en het privaatrecht, Amersfoort: Celsus juridische uitgeverij 2016.

E. Tjong Tjin Tai & S. Boesten, ‘Aansprakelijkheid, zelf-rijdende auto’s en andere zelfbesturende objecten’, Nederlands Juristenblad 2016, afl. 10, p. 656-664.

A.T. Bolt & E.P. Ceulen, ‘Aansprakelijkheid van de overheid als toezichthouder’, De Gemeentestem 2016, afl. 7432, p. 18-27.

L. ’t Mannetje, annotatie bij Rechtbank Oost-Brabant zp ’s-Hertogenbosch 11 november 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:6456 [Gevaarzetting. Ongelukkige samenloop van omstandigheden. Laden. Aanhangwagen.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/19, afl. 1, p. 182-184.

 

Overig

R.H.J. Wildenburg, ‘De (on)belastbaarheid van de letselschade-uitkering; de Hoge Raad houdt koers. HR 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:529’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2017, afl. 3, p. 86-88.

M. de Zoete, ‘Sanctionering bij bewuste vernietiging van bewijsmateriaal, vergaand genoeg? Hof ’s-Hertogenbosch 10 januari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:31’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2017, afl. 3, p. 93-97.

R. Giard, ‘De kennis van de jurist voorbij: wanneer weten twee samen meer dan een?’, Expertise en Recht 2017, afl. 5, p. 181-184.

R. Rijnhout, ‘Alternatieve vergoedingssystemen in personenschadezaken en slachtofferbehoeften’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2017/39, afl. 9.

J. van de Klashorst, ‘Letselschade en fraude: bezint eer ge begint…’, Maandblad voor Vermogensrecht 2017, afl. 10, p. 309-313.

A. Zwart-Hink, ‘Moet wie excuses aanbiedt ook schade vergoeden? Mythe en werkelijkheid over het verband tussen excuses en aansprakelijkheid’, Nederlands Juristenblad 2017/2032, afl. 38.

Y. Bosschaart, annotatie bij Rechtbank Midden-Nederland 21 juni 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:3102 [Productaansprakelijkheid. Onderzoek in deelgeschilprocedure. Kosten deelgeschilprocedure.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/137, afl. 8.

A.L.M. Keirse & B.M. Paijmans, ‘In pari delicto; als de pot de ketel verwijt’, Maandblad van Vermogensrecht 2017, afl. 7-8, p. 207-219.

T.F.E. Tjong Tjin Tai, ‘Rechterlijke discretie voor de privaatrechtelijke reactie op ongewenst gedrag’, Maandblad van Vermogensrecht 2017, afl. 7-8, p. 202-206.

A.I. Schreuder, ‘Schuld en schadevergoeding. Hoe kleurt de zwaarte van de schuld van de aansprakelijke partij het schadevergoedingsdebat?’, Maandblad van Vermogensrecht 2017, afl. 7-8, p. 236-242.

G. Kuipers & M. Tjepkema, ‘“Publieke regie” in Groningen. Publiekrechtelijke schadeafhandeling en het vertrouwen in de overheid’, Nederlands Juristenblad 2017/1576, afl. 29.

J.M. Reijntjes, annotatie bij Hof van Justitie EU 11 oktober 2016, ECLI:EU:C:2016:759 [Beroep wegens niet-nakoming. Nationale schadeloosstellingsregelingen voor slachtoffers van opzettelijke geweldsmisdrijven.], Nederlandse Jurisprudentie 2017/281, afl. 33/34.

J. van de Bunt, ‘Een schadefonds voor de mijnbouwschade in Groningen?’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2017/27, afl. 4.

T.F.E. Tjong Tjin Tai, ‘Ouders en kinderen als partij bij een overeenkomst’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2017/7159.

P. Leenmans, ‘Aansprakelijkheidsregime bij schade door een heteluchtballon. Het aansprakelijkheidsregime voor personenvervoer door een heteluchtballon in vogelvlucht’, Verkeersrecht 2017/63, afl. 6.

M.A. Loth, ‘Risicoregulering door de burgerlijke rechter: een categoriefout of een nieuw perspectief?’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2017/18, afl. 3.

J. van Ittersum, ‘Maatschappelijke erkenning voor asbestgerelateerde longkanker?’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2017/20, afl. 3.

L.C. Dufour, ‘De first partyverzekering in het verkeer. Een vergelijking van de huidige dekking onder first partyverzekeringen met die onder het aansprakelijkheidsrecht’, Verkeersrecht ANWB 2017/52, afl. 5.

C.A.M. Roijackers, ‘Inzage- en blokkeringsrecht van het advies van de medische adviseur bij de verzekeraar bij letselschade: een persoonlijkheidsrecht bij uitstek van de patiënt/cliënt’, Letsel & Schade 2017, afl. 1, p. 44-49.

P. van der Nat, ‘Expert shopping en de tuchtrechter’, Letsel & Schade 2017, afl. 1, p. 39-43.

P. van der Nat, ‘Is het recht van inzage in het medisch advies afgeschaft?, Letsel & Schade 2017, afl. 1, p. 31-38.

K.G. Watson & R.J.P. Kottenhagen, ‘Europees Hof voor de Rechten van de Mens: zwangeren hebben geen absoluut recht op thuisbevalling’, Letsel & Schade 2017, afl. 1, p. 20-30.

T. Hartlief, ‘Is de zorgplicht ons een zorg?’, Nederlands Juristenblad 2017/965, afl. 18.

J.H.G. Verweij-Hoogendijk, annotatie bij Rechtbank ’s-Gravenhage 25 januari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:587 [Overheidsaansprakelijkheid, overheidsfalen, voorzorgsbeginsel, Q-koorts], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/42, afl. 3.

J.L. Smeehuijzen, annotatie bij Gerechtshof ’s-Gravenhage 13 december 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3604 [Terugkomen op erkenning, bedrog, beperkende werking redelijkheid en billijkheid], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/45, afl. 3.

M.A. Loth, ‘Too big to restore? Aansprakelijkheid voor historisch onrecht’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2017/12, afl. 2

R. Giard, ‘Reactie. Niet alleen aandacht voor equality of arms maar ook voor de quality of arms’, Nederlands Juristenblad 2017/776, afl. 14.

J.T. Hiemstra, ‘Lessen bij het passeren van de poort van het aansprakelijkheidsrecht in geval van letselschade. Verslag van het 28e LSA congres’, Verkeersrecht ANWB 2017/33, afl. 3.

K. Ertürk & P. Oskam, ‘Persoonlijk onderzoek bij moeilijk objectiveerbaar letsel’, Verkeersrecht ANWB 2017/32, afl. 3.

B. Fluit, ‘Hoge Raad 23 december 2016: een voorbehoud van behoorlijk lange duur’, PIV-bulletin 2017-1, p. 12-14.

A. de Hoogh, ‘Kansschade: wat zou er zijn gebeurd als de arts…?’, PIV-bulletin 2017-1, p. 10-12.

N. Verhoeks & R. Meelker, ‘Wat is redelijk in het kader van buitengerechtelijke kosten?’, PIV-bulletin 2017-1, p. 1-6.

M.F.J.N. van Osch, ‘Class actions, (all) the American way? Of: "everyone brings their suit by themselves"’, Trema 2017, afl. 2, p. 45-51.

J. Sap, ‘Letselschaderegeling in het Caribische deel van het Koninkrijk: een verkenning’, Verkeersrecht ANWB 2017/16, afl. 2.

N. van Tiggele-van der Velde, ‘Het gevonden slachtoffer dat fraudeert, blijft de gemoederen bezig houden’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2017/7, afl. 1.

E.R. de Jong & T.E. van der Linden, ‘Rechtspreken met oog voor macro-effecten? Een bespreking van de mogelijkheden om rekenschap te geven van macro-effecten in het aansprakelijkheidsrecht’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2017/2, afl. 1.

J. Faas e.a., ‘Rechters en deskundigen: welke geheimen geven procesdossiers prijs?’, Expertise en Recht 2016, afl. 6, p. 254-265.

E.S. Engelhard & S.D. Lindenbergh, ‘Culturen van letselschadeafwikkeling. Indrukken uit een vergelijkend onderzoek naar de wijze van afwikkeling van letselschades in Engeland, Noorwegen en Nederland’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2016, afl. 4, p. 88-99.

J. Schrok, ‘Herstelgerichte dienstverlening kan veel voor ouderen betekenen’, PIV-Bulletin 2016/5, p. 10-12.

C.G. Breedveld-de Voogd & P.W. den Hollander, ‘Het Imagine-arrest en het voorstellingsvermogen van de Hoge Raad’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016/51, afl. 10, p. 346-353.

W. den Hollander, ‘De relativiteit van wettelijke normen’, Ars Aequi 2016, afl. 12, p. 990-996.

J.E. van de Bunt & M.K.G. Tjepkema, ‘De veranderende reikwijdte van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen nader bezien’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2016/46, afl. 6.

M. van Rooij e.a., ‘Bestrijding van voetbalgeweld. De civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke aanpak van voetbalgeweld geïntegreerd beschouwd’, Ars Aequi 2016, afl. 11, p. 809-819.

J. van de Klashorst, annotatie bij Rechtbank ’s-Gravenhage 2 september 2016, ECLI:NL:HR:RBDHA:2016:10554 [Directe actie, In geding roepen verzekerde], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/160, afl. 9.

C. van Dijk & J. Overes, ‘Predispositie en de omvang van de vergoeding van letselschade. Naar een onzekerheidscorrectie bij onzekerheid rondom predispositie?’, Tijdschrift Letselschade in Praktijk 2016/138, afl. 5.

L.K. de Haan & C. Banis, ‘Fraude onder de aansprakelijkheidsverzekering; onze visie op hoe het eigenlijk heurt’, Tijdschrift Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht in de praktijk 2016/188.

A.L.M. Keirse, ‘Collectieve schadevergoedingsactie in zicht’, PIV-Bulletin 2016/4, p. 24-26.

C. Banis & L.K. de Haan, ‘Subrogatie en/of cessie; dat en waarom tijdig nadenken hierover kan lonen’, PIV-Bulletin 2016/4, p. 17-24.

J.E. van de Bunt, Het rampenfonds (Recht en Praktijk nr. CA14), Deventer: Wolters Kluwer 2016.

G.M.A. Clauwaert, ‘De samenwerking tussen medisch adviseur (van het slachtoffer) en de belangenbehartiger’, Letsel & Schade 2016/161, afl. 2, p. 6-8.

I.J.M.A. Hustings-Goed, ‘Moet een huisarts de patiëntenkaart verstrekken aan een letselschadeadvocaat?’, Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk 2016, afl. 4, p. 30-32.

M.J. van der Eijk, ‘De econoom in letselschadedossiers’, Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk 2016, afl. 4, p. 20-24.

E. Bauw & T. van der Linden, ‘“Schone slaapsters”. Pleidooi voor een actievere rol van toezichthouders bij collectief schadeverhaal’, Nederlands Juristenblad 2016/1652, afl. 32, p. 2310-2314.

A. Keirse, ‘Collectieve schadevergoedingsactie in zicht’, Ucall blog 2016, 23 september 2016.

M. Verheijden, ‘Google, Facebook & Instagram: internetonderzoek door verzekeraars. Rb. Den Haag 25 mei 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:5695’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2016, afl. 3, p. 74-78.

Th. M. de Boer, annotatie bij Hoge Raad 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1054 [IPR. Toepasselijk recht op onrechtmatige internetpublicaties; convergerende uitleg begrip ‘land waar de schade zich voordoet’ in zin art. 4 lid 1 Rome II met begrip ‘plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of kan voordoen’ in zin art. 5 onder 3 EEX-Vo (oud); centrum van belangen gelaedeerde. Exceptieclausule art. 4 lid 3 Rome II], Nederlandse Jurisprudentie 2016/354, afl. 37, p. 4714-4715.

K.J.O. Jansen, ‘Kennispresumptie in het verbintenissenrecht: tussen weten en behoren te weten’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016/31, afl. 7, p. 206-213.

B. Barentsen, annotatie bij Kantonrechter Rechtbank Gelderland 25 maart 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:4141 [Collectieve actie ter verbetering arbeidsomstandigheden, Vakbond wel ontvankelijk in collectieve belang, maar individuele belangen niet “gelijksoortig”], Jurisprudentie Arbeidsrecht 2016/202, afl. 12.

J. van de Klashorst, annotatie bij Rechtbank Rotterdam 7 juni 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:4243 [Deelgeschil, Reikwijdte, Begroting kosten], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/139, afl. 7, 1047-1050.

R. Giard, boekbeschouwing: ‘Annelies Wilken, Het medisch beoordelingstraject bij letselschade. Verslag van een juridisch handelingsonderzoek’, Rechtsgeleerdheid Magazijn THEMIS 2016, afl. 4, p. 218-223.

L. Stegerhoek, ‘Achter het stuur in de bus. Over herstel van autonomie in het aansprakelijkheidsrecht’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2016/18, afl. 3, p. 94-100.

L.T. Visscher, ‘Een rechtseconomische evaluatie van de collectieve schadevergoedingsactie in Nederland’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2016/10, afl. 2, p. 61-67.

T. Meijers, ‘Katholiek tuchtrecht’, Ars Aequi 2016, afl. 7/8, p. 554-561.

R. van Kleef, ‘De invloed van regelgeving van sportorganisaties op het civiele aansprakelijkheidsrecht’, Ars Aequi 2016, afl. 7/8, p. 545-553.

I. Tillema, ‘Commerciële motieven in privaatrechtelijke collectieve acties: olie op het vuur van de claimcultuur?’’, Ars Aequi 2016, afl. 5, p. 337-346.

B. van Beers, ‘Van slaapkamer naar vruchtbaarheidskliniek. Deseksualisering van voortplanting en de “uitbarsting van verantwoordelijkheid”’, Ars Aequi 2016, afl. 4, p. 298-306.

C.J.M. van Doorn, ‘De mensen achter de grote getallen. DSB-gedupeerden aan het woord over hun behoeften, verwachtingen en ervaringen met een collectieve afwikkeling van hun schade’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016/21, afl. 5, p. 144-151.

H.N. Schelhaas, ‘Collectieve acties – verslag jaarvergadering Vereniging voor Burgerlijk Recht’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016/15, afl. 4, p. 127-130.

I. Samoy, ‘Terreurdreiging van IS, ook voor overheidsaansprakelijkheid?’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016, afl. 4, p. 111-113.

E.J. Wervelman, annotatie bij Rechtbank Midden-Nederland 9 december 2015, C/16/39504/HA ZA 15-554 [Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Sommenverzekering. Schadeverzekering. Inkomensgegevens.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/92, afl. 5, p. 783-788.

A.M. Morssinkhof, ‘Nabestaandenleed, directe schade of indirect gevolg onder Rome II’, Bedrijfsjuridische berichten 2016/23, afl. 8, p. 97-98.

I. Giesen, ‘Aansprakelijkheid van de (letselschade)advocaat voor informatieverzuimen: het bewijs van de zorgplichtschending en de (ontbrekende) eigen schuld van de cliënt’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2016, afl. 2, p. 35-45.

A. Wilken, ‘Het medisch beoordelingstraject bij letselschade; een aantal onderwerpen nader uitgediept’, ANWB Verkeersrecht 2016/78, afl. 5, p. 182-188.

G. van Dijck, ‘Naar een nieuw schadevereiste in het aansprakelijkheidsrecht’, Nederlands Juristenblad 2016/1127, afl. 23, p. 1608-1616.

T.F.E. Tjong Tjin Tai, ‘Aansprakelijkheid bij datalekken’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2016, afl. 7110, p. 459-464.

R.P. Wijne & J.P. van der Sluijs, ‘Richtlijnen als medische en juridische leidraad’, Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk 2016/74, afl. 3, p. 15-20.

R.A. Dozy, ‘De (on)mogelijkheden van de civiele rechter in letselschadezaken’, Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk 2016/51, afl. 2, p. 20-25.

R.M.J.T. van Dort, ‘Fiscaliteit bij vergoeding van letselschade; onvermijdelijk en soms onredelijk!’, Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk 2016/50, afl. 2, p. 12-19.

J.W. Peterse, ‘De conversiestoornis: mysterieuze ziekte in letselschadezaken’, Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk 2016/34, afl. 1, p. 31-36.

H. Artoos & P. van der Ham, ‘Samenwerking arbeidsdeskundigen met verzekeringsartsen’, Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk 2016/33, afl. 1, p. 27-31.

M. Zwagerman & A. van Reenen-Ten Kate, ‘Het medisch beoordelingstraject bij letselschade’, Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk 2016/32, afl. 1, p. 22-26.

J. Emaus, ‘Letselschadeslachtoffers, verzekeraars en privédetectives: wat zegt het EHRM daar over?’, Ucall blog 2016, 13 juni 2016.

R. Rijnhout, ‘Een schadefonds ingesteld na terroristische aanslagen? En de daadwerkelijke behoeften van de slachtoffers dan?’, Ucall blog 2016, 23 mei 2016.

R.W.M. Giard, Werken aan waarheidsvinding. Over het belang van de juiste onderzoeksmethoden in het aansprakelijkheidsrecht, Den Haag: Boom juridisch 2016.

M.Th. Beumers & W.H. Van Boom, ‘De maatmens-benadeelde in het aansprakelijkheidsrecht’, in: C.J.M. Klaassen & J. Spier, Aansprakelijkheidsrecht en maatmens, Deventer: Kluwer 2016, pp. 1-32.

A. Loonen, ‘Opzet en vrije wil bij delicten door een psychische stoornis’, Nederlands Juristenblad 2016, afl. 14, p. 919-923.

D. Post, Vestiging van aansprakelijkheid. Schuld in het strafrecht en het privaatrecht, Amersfoort: Celsus juridische uitgeverij 2016.

Verslag van het 27e LSA Symposium, ‘Ethiek in de letselschade: hoe heurt het eigenlijk?’, PIV-Bulletin 2016, p. 18-20.  

J.C. van Eijk-Graveland, ‘Rijden onder invloed van alcohol: uitgesloten onder de opzetuitsluiting van de WAM-verzekering?’, Letsel & Schade 2016, afl. 1, p. 29-33. (annotatie bij ECLI:NL:HR:2015:83)

N.B.M Voet, ‘Vermoeidheid als moeilijke of niet objectiveerbare klacht?’, Letsel & Schade 2016, afl. 1, p. 14-18.

M. Jongkind, ‘De uitleg van de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering’, Letsel & Schade 2016, afl. 1, p. 6-14.

L.A.B.M. Wijntjens, ‘Excuses en aansprakelijkheid: In hoeverre en op welke wijze beïnvloeden excuses het oordeel van de rechter?’, Weekblad Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2016, afl. 7092, p. 82-88.

M. van Bindsbergen, ‘De ramp met vlucht MH17; aansprakelijkheid voor luchtvervoerders’, Aansprakelijkheid Verzekering en Schade 2016, afl. 1, p. 37-40.

K.L. Maes, ‘De reikwijdte van de primaire en secundaire private zorgplicht: gelijke monniken, gelijke kappen? Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2016, afl. 1, p. 4-16.

 

Procedurele aspecten 

G.M. Veldt & A.E.C. Wissink, ‘Bewijslastverlichting voor de benadeelde bij productaansprakelijkheid voor onzekere risico’s’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2017/36, afl. 8.

P.J. Klein Gunnewiek, annotatie bij Gerechtshof Amsterdam 18 juli 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2953 [Deelgeschil. Ongeval. Onderzoek. Deskundigen.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/132, afl. 8.

Y. Bosschaart, annotatie bij Rechtbank Midden-Nederland 21 juni 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:3102 [Productaansprakelijkheid. Onderzoek in deelgeschilprocedure. Kosten deelgeschilprocedure.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/137, afl. 8.

E.W. Bosch, annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 25 april 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1847 [Letselschade. Causaal verband. Omkeringsregel. Predispositie. Pre-existentie.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/95, afl. 6.

J.P. van der Klein, ‘Kansschade bij medische aansprakelijkheid. HR 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2987 (Esther/Erasmus MC)’, Bedrijfsjuridische Berichten 2017/28, afl. 7.

R. Giard, ‘In de rechtszaal voert hindsight bias nog te vaak de regie. Wie doet er wat aan?’, Expertise en Recht 2017, afl. 2, p. 49-51.

E.W. Bosch, annotatie bij Rechtbank Rotterdam 14 december 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:9639 [Deelgeschil procedure. Letselschade. Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Verrekening van voordeel.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/37, afl. 2.

I. Giesen, ‘Anticiperen op de stelplicht: voetangels en klemmen in het ‘letselschadebewijsrecht’’, Ucall blog 14 maart 2017.

B. Fluit, ‘Hoge Raad 23 december 2016: een voorbehoud van behoorlijk lange duur’, PIV-bulletin 2017-1, p. 12-14.

L. Boersma, ‘De kosten van de deelgeschilprocedure: enkele suggesties tot normering’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2017, afl. 1, p. 18-28.

G. van Dijck & S. van Erp, ‘Eén of twee medisch adviseur(s)?’, Maastricht University, januari 2017.

E. Bauw & S. Voet, ‘Van stok achter de deur tot keurslijf? Een eerste verkenning van het wetsvoorstel tot invoering van een collectieve schadevergoedingsactie’, Nederlands Juristenblad 2017/206, afl. 4.

B.J. van Ettekoven, ‘De deskundige deskundige. Over registers en de “disclosure statement”’, O&A 2016/53, afl. 3.

N.E. Groeneveld-Tijssens, ‘Deelgeschil over aansprakelijkheid voor schade: deelgeschilprocedure of bodemprocedure?’, Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk 2016/150.

M.S.E. van Beurden, annotatie bij Rechtbank Midden-Nederland 10 augustus 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:4610 [Deelgeschil. Onduidelijke toedracht ongeval. Nadere Bewijslevering.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/184, afl. 10.

M. Wesselink, ‘Naschrift Wesselink’, Verkeersrecht 2016/167, afl. 11, p. 415-416.

J. Sap, ‘Zuinig zijn op de deelgeschilprocedure’, Verkeersrecht 2016/166, afl. 11, p. 413-414.

V. Oskam, ‘“De deelgeschilprocedure werkt”. Enige signaleringen vanuit het perspectief van de aansprakelijk gestelde partij’, Verkeersrecht 2016/165, afl. 11, p. 410-412.

G. van Wassenaer, ‘Reactie uit de slachtofferpraktijk: de kosten’, Verkeersrecht 2016/164, afl. 11, p. 408-409.

M. Wesselink, ‘De deelgeschilprocedure werkt: tijd voor uitbreiding?!’, Verkeersrecht 2016/163, afl. 11, p. 402-407.

C.C. Janssen, annotatie bij Rechtbank Midden-Nederland 27 juni 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:4515 [Deelgeschilprocedure, Letselschade ambtenaar, Bevoegdheid civiele rechter], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/167, afl. 9.

C.A.M. Roijackers, ‘Boekbespreking. “De deelgeschilprocedure: Kan procederen onderhandelen stimuleren?”, mr. Monique Wesselink, dissertatie UvA 2016’, Letsel & Schade 2016/369, afl. 3, p. 21-24.

M. Wesselink, De deelgeschilprocedure. Kan procederen onderhandelen stimuleren? (diss. Amsterdam), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2016.

M. Verheijden & V. Oskam, annotatie bij Rechtbank Gelderland 9 december 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:8249 [Deelgeschil. Letselschade. Ontvankelijkheid. Afwijzing.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/56, afl. 3, p. 544-545.

J. Kruijswijk & L.L. Veendrick, ‘Regres: hoe staat het nu?’ PIV-Bulletin 2016, p. 1-9. 

B.M. Paijmans, ‘Verzwaarde stelplicht revisited’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016 afl. 1, p. 4-14. 

W.R. Kastelein, ‘De Wkkgz is er: een nieuwe klachten- en claimregeling in de zorg!’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2016, afl. 2, p. 62-71.

D. Zwager, ‘Deelgeschil tijdens bodemprocedure’, Dirkzwager 2016, 3 februari 2016. 

 

Rekenkundige aspecten

E.W. Bosch, annotatie bij Hoge Raad 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:273 [Letselschade. (Invloed pre-existentie op) begroting omvang schade.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/57, afl. 4.

M.R. Hebly, annotatie bij Hoge Raad 10 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:208 [Abstracte schadevaststelling. Schade begroting. Total loss.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/56, afl. 4.

M.R. Hebly & S.D. Lindenbergh, ‘Schadebegroting en tijdsverloop. Over schade als veranderlijk verschijnsel, en wat dit betekent voor het schadevergoedingsrecht’, in: Preadviezen 2016, Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland, Den Haag: Boom juridisch 2016, p. 301-366.

G. Jocqué, ‘Tijdverloop en schadevergoeding’, in: Preadviezen 2016, Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland, Den Haag: Boom juridisch 2016, p. 257-300.

H. de Hek, ‘Gelijkheid bij schadebegroting’, Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk 2016, afl. 4, p. 25-29.

J.F. Schultz, ‘HR 27 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3397; Predispositie en toekomstige schade’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2016/11, afl. 2, p. 68-73.

D.C.A. van den Dungen, ‘De rechter als waarzegger: de invloed van de predispositie op de begroting van de toekomstige schade’, Bedrijfsjuridische berichten 2016/33, afl. 11, p. 126-128.

J. Emaus, ‘Reactie bij N. Benaissa, “Discriminatie in de Nederlandse letstelschadepraktijk: het topje van de ijsberg”’, Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk 2016/52, afl. 2, p. 26-28.

R.M.J.T. van Dort, ‘Fiscaliteit bij vergoeding van letselschade; onvermijdelijk en soms onredelijk!’, Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk 2016/50, afl. 2, p. 12-19.

 

Risicoaansprakelijkheden

F.M. Dekker, annotatie bij Hoge Raad 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1345 [Aansprakelijkheid voor ondergeschikten.], Tijdschrift Recht en Arbeid 2017/102, afl. 12.

M. de Zoete, ‘Sanctionering bij bewuste vernietiging van bewijsmateriaal, vergaand genoeg? Hof ’s-Hertogenbosch 10 januari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:31’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2017, afl. 3, p. 93-97.

I. Samoy, ‘Juridische neveneffecten van het bezit op jonge leeftijd van smartphones en tablets’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2017/38, afl. 9.

V. Oskam, annotatie bij Gerechtshof Den Haag 22 augustus 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2331 [Val van tribunetrap. Opstalaansprakelijkheid gemeente. Onrechtmatige daad.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/146, afl. 9.

G.M. Veldt & A.E.C. Wissink, ‘Bewijslastverlichting voor de benadeelde bij productaansprakelijkheid voor onzekere risico’s’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2017/36, afl. 8.

J. van de Klashorst, annotatie bij Rechtbank Amsterdam 19 juli 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:5141 [Aansprakelijkheid voor dieren. Alternatieve causaliteit.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/128, afl. 8.

A.Ch.H. Franken & J.K.G. Meijer, ‘Productaansprakelijkheid bij onzekere risico’s’, Bedrijfsjuridische Berichten 2017/69, afl. 19.

L. Boersma, annotatie bij Hoge Raad 21 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:47 [Kwalitatieve aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid voor kinderen.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/99, afl. 6.

I. Haazen, ‘Risicoaansprakelijkheid voor micro-organismen “in” de uitoefening van een bedrijf: absoluut gevaar of relatief risico?’, RMThemis 2017, afl. 2, p. 57-68.

M.R. Hebly, annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 21 februari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:584 [Verjaring. Doorbreking. Verborgen schade.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/58, afl. 4.

J. Emaus & E. Gijselaar, ‘Aansprakelijkheid voor schade door gasboringen (2): de Rechtbank Noord-Nederland stelt aansprakelijkheid Nederlandse Staat vast, maar wijst vergoeding af’, Ucall blog 2017, 28 maart 2017.

R. Rijnhout, ‘De rechtszaken over de gaswinning in Groningen vragen om daadkracht’, Ucall blog 6 maart 2017.

J. Emaus, ‘Aansprakelijkheid voor schade door gasboringen (1): de Rechtbank Noord-Nederland wijst vergoeding van immateriële schade toe’, Ucall blog 7 maart 2017.

Y. Bosschaart, annotatie bij Rechtbank ’s-Gravenhage 22 november 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:14755 [Deelgeschilprocedure, Aansprakelijkheid medebezitter, Aansprakelijkheid voor dieren. Hangmat-arrest.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/32, afl. 2.

J. Spier, annotatie bij Hoge Raad 7 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2283 [aansprakelijkheid wegbeheerder, risicoaansprakelijkheid art. 6:174 BW, aansprakelijkheid art. 6:162 BW?], Nederlandse Jurisprudentie 2017/73, afl. 9, p. 1325-1357.

C.C. Janssen, annotatie bij Rechtbank Noord-Nederland 19 oktober 2016, ECLI:NLRBNNE:2016:4641 [Aansprakelijkheid voor dieren. Eigen energie dier. Deelgeschil.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/14, afl. 1.

Y. Bosschaart, ‘'Achteraf is het makkelijk praten’ – Over het meewegen van gedragingen ex post bij het beantwoorden van de aansprakelijkheidsvraag’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2017/2, afl. 1.

A. Kolder & F.T. Oldenhuis, ‘25 jaar risicoaansprakelijkheid voor personen en zaken’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2017, afl. 7133, p. 46-52.

V.J.P. Ramaekers, ‘Schade door een ongeschikte medische hulpzaak ex artikel 6:77 BW: een rechtsvergelijking met Frankrijk en Duitsland’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2016, afl. 4, p. 108-117.

L. van den Ham-Leerkes, ‘Een voorwerp op de weg: is de wegbeheerder aansprakelijk?’, PIV-Bulletin 2016/5, p. 1-5.

C.G. Breedveld-de Voogd & P.W. den Hollander, ‘Het Imagine-arrest en het voorstellingsvermogen van de Hoge Raad’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016/51, afl. 10, p. 346-353.

J.C.J. Dute, annotatie bij Rechtbank Amsterdam 20 januari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:212 [PIP-implantaten. Aansprakelijkheid zorgaanbieders.], Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2016/44, afl. 8, p. 570-579.

J.P. Quist & C.C. Janssen, ‘Hoe open is de openeindregeling?’, PIV-Bulletin 2016/4, p. 6-12.

H. Vorsselman, ‘Artikel 6:165 BW: “een als een doen te beschouwen gedraging”. HR 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:147’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2016, afl. 3, p. 71-74.

L. Strikwerda, annotatie bij Hoge Raad 26 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:346 [Internationaal Privaatrecht. Rechtsmacht; onrechtmatige daad; productaansprakelijkheid; art. 5 onder 3 EEX-Vo (oud); bevoegdheid rechter ‘Erfolgsort’], Nederlandse Jurisprudentie 2016/344, afl. 36, p. 4577-4579.

H.N. Schelhaas, ‘Aansprakelijkheid jegens de medebezitter van een dier. HR 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:162, NJ 2016/173 m.nt. Hartlief (Manegepaard Imagine)’, Ars Aequi 2016, afl. 9, p. 624-632.

A. Kolder, ‘Kwalitatieve aansprakelijkheid: afscheid van reflexwerking?’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2016/28, afl. 4, p. 145-148.

P.A. Fruytier, ‘Aansprakelijkheid van medebezitters: een beschouwing van de Hangmat-jurisprudentie en een onderzoek naar haar reikwijdte’, Maandblad voor Vermogensrecht 2016, afl. 5, p. 152-158.

A.A.M. Zeeman, ‘De hangmat-doctrine begrensd’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2016/21, afl. 3, p. 118-126.

I. Giesen, ‘Aansprakelijkheid voor dieren jegens medebezitters revisited: de Hoge Raad wijst af!, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2016/12, afl. 2, p. 74-76.

M. Overheul & K. van Vught, ‘De Hoge Raad als vrije rechtsvinder. Noemt hij man en paard?’, Ars Aequi 2016, afl. 5, p. 323.

J.M. Emaus, ‘Aansprakelijkheid voor schade door politiegeweld. Annotatie bij EHRM (Grote Kamer) 28 september 2015, nr. 23380/09 (Bouyid/ Belgie)’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016/26, afl. 6, p. 179-186.

L. Homan, ‘Een paard is geen hangmat’, Bedrijfsjuridische berichten 2016/30, afl. 10, p. 118-119.

T. Hartlief, annotatie bij HR 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:162, Nederlandse Jurisprudentie 2016/173, afl. 15, p. 2216-2244.

F.T. Oldenhuis, annotatie bij Hoge Raad 29 januari 2016 ECLI:NL:HR:2016:162 [Medebezitter. Onderlinge afspraken medebezitters. Kwalitatieve aansprakelijkheid voor schade door dieren.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/41, afl. 3, p. 442-446.

E. Tjong Tjin Tai & S. Boesten, ‘Aansprakelijkheid, zelf-rijdende auto’s en andere zelfbesturende objecten’, Nederlands Juristenblad 2016, afl. 10, p. 656-664. 

I. Giesen, ‘Aansprakelijkheid voor dieren jegens medebezitters: landt de medebezitter in een gespreide hangmat?’, Ucall blog 2016, 5 januari 2016. 

 

Schadeposten

E.W. Bosch, annotatie bij Kantonrechter Rechtbank Midden-Nederland 16 augustus 2017, ECLI:NL:RMNE:20174180 [Beroepsziekte. Vaststelling van diverse schadeposten.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/152, afl. 9.

A.M. Overheul, ‘Angst als juridisch relevante schade’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2017/33, afl. 5.

E.W. Bosch, annotatie bij Rechtbank ’s-Gravenhage 6 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:6086 [Deelgeschil. Letselschade. Begroting schade. Immateriële schade.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/119, afl. 7.

E.W. Bosch, annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 25 april 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1847 [Letselschade. Causaal verband. Omkeringsregel. Predispositie. Pre-existentie.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/95, afl. 6.

M.S.E. van Beurden, annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 14 maart 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1012 [Dubbele redelijkheidstoets. Redelijk uurtarief.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/94, afl. 6.

A. Sas, ‘Déjà vu: affectieschade’, Nederlands Juristenblad 2017/1396, afl. 26.

A. Verheij, ‘Wir schaffen das. Hoe Duitsland in korte tijd een wettelijke regelgeving tot vergoeding van affectieschade tot stand bracht’, Nederlands Juristenblad 2017/1395, afl. 26.

J.M. Emaus & E.C. Gijselaar, ‘Aansprakelijkheid voor schade door gasboringen. Rb. Noord-Nederland 1 maart 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:715 (Eisers/NAM en Staat)’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2017, afl. 2, p. 51-56.

A.J. Verheij, ‘Vergoeding van immateriële schade en van uitgaven die hun doel misten: overwegingen n.a.v. Rechtbank Noord-Nederland 1 maart 2017, C/19/109028/HA ZA 15-33’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2017/21, afl. 3.

S.D. Lindenbergh, ‘Zorgschade. Een zoektocht naar knelpunten en oplossingen’, NJB 2017/1021, afl. 19.

H. Schep, ‘Tissues en andere denkfouten’, Letsel & Schade 2017, afl. 1, p. 50-51.

E.W. Bosch, annotatie bij Hoge Raad 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:273 [Letselschade. (Invloed pre-existentie op) begroting omvang schade.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/57, afl. 4.

M.R. Hebly, annotatie bij Hoge Raad 10 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:208 [Abstracte schadevaststelling. Schade begroting. Total loss.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/56, afl. 4.

W. Duijst & T. Krap, ‘Lichamelijke integriteit bij leven en na de dood’, Nederlands Juristenblad 2017/774, afl. 14.

I. van der Zalm, annotatie bij Rechtbank ’s-Gravenhage 7 december 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:15321 [Overlijdensschade. Vaststellen schadevergoeding. Derving levensonderhoud.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/26, afl. 2.

C.C. Janssen, annotatie bij Rechtbank Rotterdam 18 oktober 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:8088 [Deelgeschil. Omvang schade noodzakelijke verhuizing. Geen medewerking aan mediation.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/16, afl. 1.

K.J.O. Janssen, ‘Het schadebegrip in de eenentwintigste eeuw’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2017, afl. 7133, p. 39-45.

A. Keirse & J. Roth, ‘Verantwoordelijkheid voor BGK’, Ucall blog 2017, 6 januari 2017.

M.M. Olman, J.C.M. van de Weerd & M. Zoethout, ‘Dood door schuld en het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Eerste ervaringen’, Verkeersrecht ANWB 2016 /183, afl. 12, p. 449-451.

B. Barentsen & J.E. van de Bunt, ‘Een vergoeding voor chroom VI-slachtoffers bij Defensie’, Nederlands Juristenblad 2016/2219, afl. 43, p. 3166-3174.

J.G. Keizer e.a., ‘Buitengerechtelijke kosten, een terugkerende discussie in letselschadezaken’, Letsel & Schade 2016/503, afl. 4, p. 61-69.

A.F.J. Blondeel & A.E. Santen, ’30 jaar redelijkheid bij de BGK: enkele overwegingen van de verzekeraars’, Letsel & Schade 2016/502, afl. 4, p. 53-60.

P.C. Knijp, ‘De buitengerechtelijke kosten van de verzekeraar: de keerzijde van de medaille?’, Letsel & Schade 2016/501, afl. 4, p. 48-53.

M. Donker, ‘Kostenvergoeding in letselschadezaken in Europa. Het buitenland en de buitengerechtelijke kosten’, Letsel & Schade 2016/500, afl. 4, p. 42-48.

A.L.M. Keirse, E.G.D. van Dongen & A. van Onna, ‘Doorwerking van eigen schuld van het slachtoffer op diens aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke kosten’, Letsel & Schade 2016/499, afl. 4, p. 16-41.

M.R. Ruygvoorn & M.I. Nijenhof-Wolters, ‘Schade in de vorm van buitengerechtelijke incassokosten; een overzicht’, Letsel & Schade 2016/498, afl. 4, p. 5-15.

M.R. Hebly & S.D. Lindenbergh, ‘Schadebegroting en tijdsverloop. Over schade als veranderlijk verschijnsel, en wat dit betekent voor het schadevergoedingsrecht’, in: Preadviezen 2016, Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland, Den Haag: Boom juridisch 2016, p. 301-366.

G. Jocqué, ‘Tijdverloop en schadevergoeding’, in: Preadviezen 2016, Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland, Den Haag: Boom juridisch 2016, p. 257-300.

A.E. Santen, ‘Mag het een onsje minder zijn? Toewijzingen BGK door deelgeschillenrechter’, PIV-Bulletin 2016/4, p. 13-16.

J.P. Quist & C.C. Janssen, ‘Hoe open is de openeindregeling?’, PIV-Bulletin 2016/4, p. 6-12.

R. Rijnhout, ‘Heeft de uitbreiding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven de weg geplaveid voor vergoeding voor affectieschade?’, Letsel & Schade 2016/160, afl. 2, p. 3-5.

T. Hartlief, ‘Wat is schade vergoeden?’, Nederlands Juristenblad 2016/1649, afl. 32, p. 2293.

J. van de Klashorst, annotatie bij Rechtbank Rotterdam 7 juni 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:4243 [Deelgeschil, Reikwijdte, Begroting kosten], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/139, afl. 7, 1047-1050.

E.S. Engelhard, annotatie bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23 december 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:8736 [Derdenschade, Zorgschade], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/89, afl. 5, p. 746-752.

P.J. klein Gunnewiek, annotatie bij Rechtbank Oost-Brabant 11 december 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:7865 [Verkeersongeval. Overlijdensschade. Eigen schuld. Deelgeschil], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/76, afl. 4, p. 669-677.

R. Rijnhout, ‘Heeft de uitbreiding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven de weg geplaveid voor vergoeding voor affectieschade?’, Letsel & Schade 2016/160, afl. 2, p. 3-5.

M.E. Franke, annotatie bij Rechtbank Rotterdam 16 december 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:9882 [Shockschade. Regresrecht UWV.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/45, afl. 3, p. 483-485.

M.R. Hebly, annotatie bij Gerechtshof ’s-Gravenhage 12 januari 2016, ECLI:NLGHDHA:2016:25 [Overheidsaansprakelijkheid. Mesothelioom. Regelgevingsfalen. Verjaring.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/38, afl. 3, p. 397-402.

I. Samoy & S. Peeters, ‘De Wrongful life-vordering: wat verklaart de Belgische NEEN versus de Nederlandse JA?’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016, afl. 3, p. 85-90.

E. Breedveld, ‘Vergoeding voor letselschade: fiscaal (on)belast?’, Verkeersrecht ANWB 2016, afl. 2, p. 42-48.

M.J.J. de Ridder, ‘Het wetsvoorstel affectieschade’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2016, afl. 1, p. 4-14.

J.S. Overes, ‘Het wetsvoorstel ter vergoeding van affectieschade: enkele gedachten en suggesties’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2016, afl. 1, p. 18-27.

A.M. Overheul, ‘Vergoeding van integriteitsschade mede bezien vanuit een menselijk perspectief’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2016, afl. 1, p. 1-9.

M.L. van Emmerik, ‘Schadevergoeding bij schending van mensenrechten revisited’, Verkeersrecht ANWB 2016, afl. 1, p. 6-12.

L.J.J.G. Verhaeg, ‘Wetsvoorstel affectieschade’, Trema 2016, afl. 1, p. 14-40.

P.W. Blok, ‘Zorgschade: de bredere context’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2016, afl. 1, p. 17-27.

 

Shockschade

S.D. Lindenbergh, annotatie bij Hoge Raad 4 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2241 [Toewijzing vordering benadeelde partij ter zake van shockschade.], Nederlandse Jurisprudentie 2017/89, afl. 10.

S.D. Lindenbergh, annotatie bij Hoge Raad 27 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2201 [Toewijzing vordering benadeelde partij ter zake shockschade als gevolg van doodslag op zijn moeder.], Nederlandse Jurisprudentie 2017/88, afl. 10.

M. de Groot & I. van der Zalm, annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 23 februari 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:637 [Shockschade. Geestelijk letsel. Psychiatrisch ziektebeeld.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/66, afl. 4, p. 613-621.

M.E. Franke, annotatie bij Rechtbank Rotterdam 16 december 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:9882 [Shockschade. Regresrecht UWV.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/45, afl. 3, p. 483-485.

B. F. Keulen, annotatie bij Hoge Raad 29 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2858 (rioolput/kofferbakmoord), Nederlandse Jurisprudentie 2016/70, afl. 7, p. 801-807.

 

Smartengeld

F.M. Ruitenbeek-Bart, annotatie bij Gerechtshof ’s-Gravenhage 4 juli 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1512 [Aantasting in de persoon. Aantasting op andere wijze. Bijzondere normschending.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/127, afl. 8.

F.I. van Dorsser, annotatie bij Rechtbank Noord-Nederland 1 maart 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:715 [Bescherming persoonlijke levenssfeer. Immateriële schade. Gemis van woongenot.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/88, afl. 6.

J. Emaus & E. Gijselaar, ‘Aansprakelijkheid voor schade door gasboringen (2): de Rechtbank Noord-Nederland stelt aansprakelijkheid Nederlandse Staat vast, maar wijst vergoeding af’, Ucall blog 2017, 28 maart 2017.

J. Emaus, ‘Aansprakelijkheid voor schade door gasboringen (1): de Rechtbank Noord-Nederland wijst vergoeding van immateriële schade toe’, Ucall blog 7 maart 2017.

R. Rijnhout, ‘De rechtszaken over de gaswinning in Groningen vragen om daadkracht’, Ucall blog 6 maart 2017.

S.D. Lindenbergh, ‘Blog: Dood door schuld’, Schadefonds Geweldsmisdrijven 8 december 2016.

A.I. Schreuder, annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2016, ECLI:NLGHARL:2016:2723 [Oogmerk. Smartengeld. Verlies van arbeidsvermogen. Wettelijke rente.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/88, afl. 5, p. 739-745.

E. Breedveld, ‘Vergoeding voor letselschade: fiscaal (on)belast?’, Verkeersrecht ANWB 2016, afl. 2, p. 42-48.

M.J.J. de Ridder, ‘Het wetsvoorstel affectieschade’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2016, afl. 1, p. 4-14.

J.S. Overes, ‘Het wetsvoorstel ter vergoeding van affectieschade: enkele gedachten en suggesties’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2016, afl. 1, p. 18-27.

L.J.J.G. Verhaeg, ‘Wetsvoorstel affectieschade’, Trema 2016, afl. 1, p. 14-40.

M.E. Franke, annotatie bij Rechtbank Gelderland 11 november 2015, ECLI:NLRBGEL:2015:6968 [Smartengeld], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/10, afl. 1, p. 108-110.

 

Verjaring

P.T.J. Wolters, ‘De verjaring van een vordering tot schadevergoeding op grond van blootstelling aan asbest na Heijnen/Maersk’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2017, afl. 3, p. 80-85.

J.L. Smeehuijzen, annotatie bij Gerechtshof ’s-Gravenhage 30 mei 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1409 [Vaststellingsovereenkomst. Medische fout. Misbruik van omstandigheden. Verjaring.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/124, afl. 8.

J. Spier, annotatie bij Hoge Raad 24 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:494 [Asbest; mesothelioom. Aansprakelijkheid werkgever. Toepasselijkheid dertigjarige verjaringstermijn (art. 3:310 lid 2 BW)?; overgangsrecht.], Nederlandse Jurisprudentie 2017/313, afl. 37.

M.R. Hebly, ‘Geen beweging in het verjaringsregime voor mesothelioomclaims’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2017/32, afl. 7.

D.E. Burgers, ‘Het aanvangsmoment van de korte verjaringstermijn van art. 3:310 BW: is bekendheid met mogelijke schadeveroorzaker “voldoende zekerheid”?’, Bedrijfsjuridische berichten 2017/52, afl. 14.

J.P. Quist, annotatie bij Hoge Raad 24 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:494 [Asbestzaak. Mesothelioom. Werkgeversaansprakelijkheid. Verjaring. Art. 6 EVRM. Gezichtspunten. Van Hese/De Schelde.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/72, afl. 5.

M.R. Hebly, annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 21 februari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:584 [Verjaring. Doorbreking. Verborgen schade.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/58, afl. 4.

J.H.M. van Swaaij, ‘Verjaring van rechtsvorderingen tot vergoeding van schade : (waar) ruimte voor derogerende werking van redelijkheid en billijkheid?’, Overheid en Aansprakelijkheid 2017/3, afl. 1.

M.R. Hebly, annotatie bij Hoge Raad 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2988 [Verjaring. Toekomstige schade. Vaststellingsovereenkomst. Voorbehoud.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/25, afl. 2.

S. Heeroma, annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 6 september 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:4033 [Verjaring. Schade. Strafbaar feit.], Jurisprudentie in Nederland 2016/227, afl. 10.

P.R. van der Vorst, ‘De verjaring van het recht op uitkering; onmiddellijke werking van afwijzingsformaliteiten op “oude” aanspraken?’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2016/39, afl. 5, p. 198-201.

J.P. Quist & C.C. Janssen, ‘Hoe open is de openeindregeling?’, PIV-Bulletin 2016/4, p. 6-12.

R. de Graaff, ‘De betekenis van de redelijkheid en billijkheid voor de bescherming van de grondrechten’, Rechtsgeleerdheid Magazijn THEMIS 2016, afl. 4, p. 202-213.

C.E. du Perron, annotatie bij Hoge Raad 6 april 2012, 10/01949 en HR 4 mei 2012, 10/04859, Nederlandse Jurisprudentie 2016/196-197, afl. 18, p. 2562-2596.

M.E. Franke, annotatie bij Rechtbank Rotterdam 16 december 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:9882 [Shockschade. Regresrecht UWV.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/45, afl. 3, p. 483-485.

M.R. Hebly, annotatie bij Gerechtshof ’s-Gravenhage 12 januari 2016, ECLI:NLGHDHA:2016:25 [Overheidsaansprakelijkheid. Mesothelioom. Regelgevingsfalen. Verjaring.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/38, afl. 3, p. 397-402.

V. Oskam, ‘Ontwikkelingen in de asbestjurisprudentie’, PIV-Bulletin 2016, p. 10-17. 

F.I. van Dorsser, annotatie bij Rechtbank Rotterdam 9 december 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:8978 [Vaststellingsovereenkomst. Misbruik van omstandigheden. Medische aansprakelijkheid. Verjaring.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/26, afl. 2, p. 263-264.

M.R. Hebly, annotatie bij Gerechtshof ’s-Gravenhage 24 november 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:3152 [Mesothelioom. Werkgeversaansprakelijkheid. Verjaring. Gezichtspuntenleer.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/9, afl. 1, p. 84-88.

 

Verkeersaansprakelijkheid

A.A.M. Zeeman, annotatie bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant 31 mei 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:3436 [Verkeersongeval. Overmacht. Aan opzet grenzende roekeloosheid.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/114, afl. 7.

P. Oskam & M.F.J. Hiel, annotatie bij Rechtbank Oost-Brabant 1 maart 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:986 [Letselschade. Verkeersaansprakelijkheid, Brandweer. Brancherichtlijn. Voorrangsvoertuig.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/69, afl. 5.

E.W. Bosch, annotatie bij Hoge Raad 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:273 [Letselschade. (Invloed pre-existentie op) begroting omvang schade.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/57, afl. 4.

M.R. Hebly, annotatie bij Hoge Raad 10 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:208 [Abstracte schadevaststelling. Schade begroting. Total loss.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/56, afl. 4.

P.C. Knijp, ‘Over speed-pedelecs en eBikes; de ene fietser is de andere niet’, Verkeersrecht ANWB 2017/40, afl. 4.

E. Engelhard, ‘Wetgever, pas op! De (vrijwel) autonome auto komt eraan’, Ars Aequi 2017, afl. 3, p. 230-236.

C.C. Janssen, annotatie bij Rechtbank Rotterdam 18 oktober 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:8088 [Deelgeschil. Omvang schade noodzakelijke verhuizing. Geen medewerking aan mediation.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/16, afl. 1.

M. Giesen, C. Bax & J.H. van Petegem, ‘Spontane naleving van richtlijnen voor infrastructuur’, Verkeersrecht ANWB 2017/17, afl. 2.

P. Woudenberg, ‘Gordelloze slachtoffers en beschonken bestuurders’, Verkeersrecht 2017/1, afl. 1.

P.J. Klein Gunnewiek, annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 27 september 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:4280 [Verkeersongeval. Whiplashklachten. Causaal verband.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/178, afl. 10.

R. Rutten & V. Oskam, ‘Overmacht in het verkeer; een zeldzaamheid of toch niet?’, Verkeersrecht 2016/126, afl. 9, p. 322-329.

M. Verheijden, ‘Google, Facebook & Instagram: internetonderzoek door verzekeraars. Rb. Den Haag 25 mei 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:5695’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2016, afl. 3, p. 74-78.

Th.M. de Boer, annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie 21 januari 2016, ECLI:EU:C2016:40 [Richtlijn motorrijtuigenverzekering. Art. 14 onder b: collisieregel? Verordening ‘Rome I’. Verordening ‘Rome II’. Regresvordering tussen verzekeraars i.v.m. verkeersongeval veroorzaakt door vrachtwagen met aanhanger die elk door een andere verzekeraar zijn verzekerd; toepasselijk recht; begrippen ‘verbintenissen uit overeenkomst’ en ‘niet-contractuele verbintenissen’.], Nederlandse Jurisprudentie 2016/353, afl. 37, p. 4683-4684.

P.J. klein Gunnewiek, annotatie bij Rechtbank Oost-Brabant 11 december 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:7865 [Verkeersongeval. Overlijdensschade. Eigen schuld. Deelgeschil], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/76, afl. 4, p. 669-677.

M. Kroondijk, annotatie bij Rechtbank Den Haag 17 februari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:1478 [WAM. Waarborgfonds. RDW-dagregistratie], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/70, afl. 4, p. 647-652.

G.J. de Lange, annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 november 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:8675 [Uitleg polisvoorwaarden. Uitsluiting motorrijtuig. Dekking onder AVP-verzekering.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/68, afl. 4, p. 634-640.

K.A.P.C. van Wees, ‘Zelfrijdende auto’s, aansprakelijkheid en verzekering; over nieuwe technologie en oude discussies’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2016, afl. 2, p. 29-34.

G. Hulsbergen, ‘Innovatieve aanpak bij kettingbotsing door dichte mist’, ANWB Verkeersrecht 2016/77, afl. 5, p. 179-181.

M.S.A Vegter, annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 19 januari 2016, ECLI:NLGHSHE:2016:133 [Psychische schade. Zorgplicht. Omkeringsregel.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/53, afl. 3, p. 532-534.

V. Oskam, annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 8 december 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:5156 [Werkgeversaansprakelijkheid. Uitoefening van de werkzaamheden.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/52, afl. 3, p. 523-524.

S.D. Lindenbergh, annotatie bij Hoge Raad 27 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3397 (werkgeversaansprakelijkheid op voet art. 7:658 BW), Nederlandse Jurisprudentie 2016/138, afl. 12, p.1650-1670.

L. Schreuder, ‘Technologie en verkeersveiligheid: het blijft mensenwerk!’, Verkeersrecht ANWB 2016, afl. 1, p. 13-14.

W.A.M. Weijermars, ‘Verkeersonveiligheid’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2016, afl. 1, p. 10-17.

 

Voeging in het strafproces

A.J.J.G. Schijns, ‘Slachtofferrechten in het strafproces – de theorie en de praktijk’, Verkeersrecht 2017/88, afl. 7/8.

T. Dieben, ‘Definitief “groen licht” Hoge Raad voor schadevergoeding banken binnen strafproces’, NJB 2017/1022, afl. 19.

J.M. Emaus & R.B.S. Kool, ‘Civiel schadeverhaal via het strafproces anno 2016’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2017, afl. 1, p. 1-9.

W. Andelbeek, ‘Boekbespreking van M. Malsch, N. Dijkman & A. Akkermans, Het zichtbare slachtoffer: privacy van slachtoffers binnen het strafproces (Onderzoek in opdracht van het WODC), Den Haag: Boom Criminologie 2015.’ Privacy & Informatie 2016/254, afl. 6, p. 258-259.

R. Kool & J. Emaus, ‘Civiel schadeverhaal via het strafproces and beyond’, Ucall blog 2016, 15 november 2016.

S.D. Lindenbergh & M.R. Hebly, ‘Schadeverhaal via het strafproces. Het gaat – iets – beter, maar het blijft behelpen’, Nederlands Juristenblad 2016/1943, afl. 38, p. 2827-2830.

A.H. Sas, ‘Mishandeling op het voetbalveld. Behandeling van de vordering benadeelde partij door de strafrechter en in hoger beroep bij de burgerlijk rechter: lastig lastig lastig’, Letsel & Schade 2016/164, afl. 2, p. 20-26.

J.M. Emaus, ‘Aansprakelijkheid voor schade door politiegeweld. Annotatie bij EHRM (Grote Kamer) 28 september 2015, nr. 23380/09 (Bouyid/ Belgie)’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016/26, afl. 6, p. 179-186.

A.H. Sas, ‘Mishandeling op het voetbalveld. Behandeling van de vordering benadeelde partij door de strafrechter en in hoger beroep bij de burgerlijke rechter: lastig, lastig, lastig’, Letsel & Schade 2016/164, afl. 2, p. 20-26.

P.M.J. Eken-de Vos, ‘Strafrechtelijke aansprakelijkheid’, Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk 2016/79, afl. 3, p. 43-47.

B.F. Keulen, annotatie bij Hoge Raad 29 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2858 (rioolput/kofferbakmoord), Nederlandse Jurisprudentie 2016/70, afl. 7, p. 801-807.

 

Voordeelstoerekening 

S.S.Y. Engelen & A.L.M. Keirse, ‘Voordeelstoerekening: leuker kunnen wij het niet maken, wel inzichtelijker’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2017, afl. 2, p. 29-41.

J.W. Silvius, ‘Voordeelstoerekening volgens het arrest Verhaeg/Jenniskens: duidelijkheid of debat?’, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2017/3, afl. 1.

S. Rakic, ‘Voordeelstoerekening herzien’, Bedrijfsjuridische Berichten 2017/7, afl. 3.

P. Oskam & D.C.A. van den Dungen, ‘Voordeelstoerekening: de verhuller onthuld’, PIV-Bulletin 2016/5, p. 12-14.

M.R. Hebly, annotatie bij Rechtbank Rotterdam 25 maart 2016, ECLI:NLRBROT:2016:2674 [Aansprakelijkheid onderwijsinstelling, Richtlijn Studievertraging Letselschade Raad, Normering, Schadebeperking, Voordeelstoerekening], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/122, afl. 7, 906-910.

 

Werkgeversaansprakelijkheid

F.M. Dekker, annotatie bij Hoge Raad 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1345 [Aansprakelijkheid voor ondergeschikten.], Tijdschrift Recht en Arbeid 2017/102, afl. 12.

P.J. Klein Gunnewiek, annotatie bij Gerechtshof Amsterdam 18 juli 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2953 [Deelgeschil. Ongeval. Onderzoek. Deskundigen.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/132, afl. 8.

J. Spier, annotatie bij Hoge Raad 24 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:494 [Asbest; mesothelioom. Aansprakelijkheid werkgever. Toepasselijkheid dertigjarige verjaringstermijn (art. 3:310 lid 2 BW)?; overgangsrecht.], Nederlandse Jurisprudentie 2017/313, afl. 37.

J.P. Quist, annotatie bij Hoge Raad 24 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:494 [Asbestzaak. Mesothelioom. Werkgeversaansprakelijkheid. Verjaring. Art. 6 EVRM. Gezichtspunten. Van Hese/De Schelde.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/72, afl. 5.

L. Boersma, annotatie bij Rechtbank Midden-Nederland 13 juli 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:3838 [Werkgeversaansprakelijkheid. Zorgplicht. Relativiteit.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2017/11, afl. 1.

S.C. van Dijke, ‘Werkgerelateerde verkeersongevallen. Hoe ver strekt de aansprakelijkheid van werkgever en opdrachtgever?’, Verkeersrecht ANWB 2016 /182, afl. 12, p. 442-448.

J.R. Goudkuil, ‘Wat is een behoorlijke verzekering in het kader van goed werkgeverschap?’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2016, afl. 4, p. 100-107.

J.P. Quist, annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 juni 2016, ECLI:NLGHARL:2016:5294 [Arbeidsongeval vrijwilliger, Werkgeversaansprakelijkheid, Schending zorgplicht], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/161, afl. 9.

J. van Drongelen, ‘Aansprakelijkheid voor een arbeidsongeval van een zzp’er’, Arbeidsrecht 2016/45, afl. 11, p. 25-28.

E.M.C. Melis, annotatie bij Rechtbank Overijssel 26 april 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:2937 [Gelijke behandeling, Verboden onderscheid naar geslacht, Zwangerschap, Discriminatie, Immateriële schadevergoeding, Verlengen arbeidsovereenkomst], Jurisprudentie in Nederland 2016/165, afl. 8.

M.S. Hilhorst, ‘Zorgplicht werkgever bij grensoverschrijdende werkzaamheden’, Letsel & Schade 2016/162, afl. 2, p. 8-16.

G.J. Knotter, ‘Naar een effectiever aansprakelijkheidsrecht: enkele notities en aanbevelingen naar aanleiding van het PWC-rapport (onafhankelijke medische beoordeling bij arbeidsongevallen en beroepsziekten)’, Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk 2016, afl. 4, p. 15-19.

B. Barentsen, annotatie bij Kantonrechter Rechtbank Gelderland 25 maart 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:4141 [Collectieve actie ter verbetering arbeidsomstandigheden, Vakbond wel ontvankelijk in collectieve belang, maar individuele belangen niet “gelijksoortig”], Jurisprudentie Arbeidsrecht 2016/202, afl. 12.

S.D Lindenbergh, Arbeidsongevallen en beroepsziekten, Deventer: Wolters Kluwer 2016.

V. Oskam, annotatie bij Kantonrechter Rechtbank Gelderland 8 juni 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:3074 [Werkgeversaansprakelijkheid, Blootstelling aan mangaan, Invulling van de zorgplicht, Onbekende gevaren Regelgeving BW Boek 7 – 658], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/133, afl. 7, 1039-1041.

E.P.J. Verweij, annotatie bij Hof ’s-Hertogenbosch 17 mei 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:1944 [Werkgeversaansprakelijkheid, Zorgplicht werkgever, Instructieniveau, Veiligheidsmaatregelen], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/131, afl. 7, 1023-1026.

M. Kroondijk, annotatie bij Hof ’s-Hertogenbosch 8 maart 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:863 [Werkgeversaansprakelijkheid, Uitzendovereenkomst, Vrijwaring, Zorgplicht, Formele werkgever, Materiële werkgever], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/130, afl. 7, 1013-1016.

D.C.A. van den Dungen, ‘De rechter als waarzegger: de invloed van de predispositie op de begroting van de toekomstige schade’, Bedrijfsjuridische berichten 2016/33, afl. 11, p. 126-128.

M.S. Hilhorst, ‘Zorgplicht werkgever bij grensoverschrijdende werkzaamheden’, Letsel & Schade 2016/162, afl. 2, p. 8-16.

T. Hartlief, ‘Revolutie in het aansprakelijkheidsrecht?’, Nederlands Juristenblad 2016, afl. 10, p. 655.

V. Oskam, ‘Ontwikkelingen in de asbestjurisprudentie’, PIV-Bulletin 2016, p. 10-17. 

F.P. Visser, annotatie bij Gerechtshof Arnhem Leeuwarden zp Arnhem 8 december 2015, ECLI:NLGHARL:2015:9263 [Asbest. Mesothelioom. Alternatieve causaliteit. Stelplicht en bewijslast. Proportionele aansprakelijkheid, eigen schuld. Omkeringsregel.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/29, afl. 2, p. 292-297.

J.H.G. Verweij-Hoogendijk & I. van der Zalm, annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 22 december 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:5328 [Werkgeversaansprakelijkheid. Arbeidsongeval. Beschermingsmiddelen. Zorgplicht. Predispositie.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/30, afl. 2, p. 306-310.

M.R. Hebly, annotatie bij Gerechtshof ’s-Gravenhage 24 november 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:3152 [Mesothelioom. Werkgeversaansprakelijkheid. Verjaring. Gezichtspuntenleer.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/9, afl. 1, p. 84-88.

A.I. Schreuder, annotatie bij Hoge Raad 27 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3397 [Psychische predispositie. Begroting toekomstige schade. Redelijke verwachtingen.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/14, afl. 1, p. 154-159.

V. Oskam, annotatie bij Kantonrechter Rechtbank Gelderland zp Arnhem 25 november 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:7350 [Werkgeversaansprakelijkheid. Causaal verband. Blootstelling aan mangaan.], Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/15, afl. 1, p. 164-167.